Конкурс авдокатів

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до пункту 1.1 статті 27 Розділу IV Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), конкурси з відбору адвокатів проводяться у відповідності до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1362.

Організацію та проведення конкурсу (відповідно до пункту 1.8 статті 28 Закону) покладено на головні управління юстиції Міністерства юстиції в регіонах, які утворюють конкурсні комісії (у складі не менш як сім осіб), персональний яких формується з представників адвокатури, Мін’юсту, Координаційного центру, відповідного головного управління юстиції, центру з надання БВПД, а також суддів та представників громадських організацій (за їх згодою).

Оголошення про проведення конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного центру, відповідних головних управлінь юстиції та регіональних центрів з надання БВПД та в місцевих ЗМІ не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку подання претендентами заяв та документів, необхідних для участі у конкурсі.

Для участі у конкурсі претендент подає разом із заявою такі документи:

·         копії паспорта

·         копію реєстраційного номера облікової картки платника податків

·         копію свідоцтва про прав на зайняття адвокатською діяльністю

·         копію трудової книжки

·         копію документів про освіту

·         біографічну довідку

·         анкету за встановленою Мін’юстом формою

·         мотиваційний лист (до  500 слів) у довільній формі з підписом претендента. 

Документи подаються претендентами у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк відповідному головному управлінню юстиції, а також районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), міськрайонним управлінням юстиції (з їх контактною інформацією можна ознайомитись тут).

Власне конкурс проводиться у три етапи:

1. Розгляд конкурсною комісією поданих претендентами заяв і документів.
В ході даного етапу комісія оцінює подані документи згідно з критеріями досвіду адвокатської діяльності, спеціалізації адвоката, наявності або відсутності заяв (скарг) щодо поведінки адвоката та застосування до нього протягом останніх трьох років дисциплінарних стягнень; а також затверджує графік проведення індивідуальних співбесід (3 етап).

2. Анонімне письмове тестування (проводиться одночасно у всіх регіонах).
Перелік питань для тестування претендентів під час другого етапу конкурсу затверджений наказом Міністерства юстиції від 30.10.2012 № 1582/5.

3. Індивідуальна співбесіда з претендентом, під час якої оцінюються рівень його мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади надання ним правової допомоги. Співбесіда в регіоні проводиться за графіком, затвердженим комісією.