Суб'єкти права на безоплатну вторинну правовову допомогу

КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА АДВОКАТА ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ

Суб'єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу є особи. Визначені у статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. Зокрема:

1) особи, середньомісячний сукупний дохід сім'ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму;

2) інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних;

3) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

4) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" - до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця;

5) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом;

6) особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, - стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом;

7) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи — протягом розгляду справи в суді;

8) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - протягом розгляду справи в суді;

9) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України,- стосовно питань,пов'язаних з реабілітацією.

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ

У разі звернення до Бюро особа подає:

1) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

2) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

3) документи, що підтверджують належність клієнта до однієї із категорій.

 

Документами, що підтверджують належність до категорії, є:

 

Для малозабезпечених осіб

Довідка із органу соціального захисту населення, де зазначено, отримує чи ні особа соціальну допомогу як малозабезпечена і розмір такої допомоги.

У разі відсутності зазначеної довідки особа подає:

1) довідку про склад сім'ї;

2) довідку про доходи кожного члена сім'ї за останні 6 місяців;

3) якщо особа зареєстрована як безробітна — довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати;

4) самозайняті особи та фізичні особи підприємці подають довідку про доходи за останній квартал, видану органом фіскальної служби.

 

Для інвалідів

1) Пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісій про встановлення інвалідності;

2) довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії (за останні 6 місяців).

 

Для жертв нацистських переслідувань

Посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка.

 

Законні представники дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів

1) Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

2) рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування — у разі звернення законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) заява або повідомлення про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі — у разі звернення законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;

4) спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім'ї (за наявності).

 

Для біженців

Рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту(у разі наявності).

Для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Посвідчення встановленого зразка (“Посвідчення учасника бойових дій”, “Посвідчення інваліда війни”, “Посвідчення учасника війни”, “Посвідчення члена сім'ї загиблого”).

 

Для осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної праці, Героя України. Орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави, посвідчення “Мати-Героїня”, інші документи, що підтверджують присвоєне звання.

 

Для осіб, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

Ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

 

Для опікунів або піклувальників осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

1) посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);

2) рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

3) копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності).

 

Для осіб, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників

1) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) — у разі наявності;

2) копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

 

Для реабілітованих

Посвідчення про право на пільги реабілітованих.