Добровільна участь

Добровільна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

 

Законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ”, який набрав чинності з 01 січня 2011 року передбачені категорії осіб, які можуть брати добровільну участь в системі соціального страхування. В Законі врегульовано також питання добровільної участі в страхуванні осіб, які не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню тільки за окремими його видами. Це насамперед стосується фізичних осіб – підприємців та самозайнятих осіб, які можуть брати добровільну участь у страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства мають право брати добровільну участь у соціальному страхуванні на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та на пенсійне страхування.

Громадяни, які працюють за межами України можуть брати добровільну участь у соціальному страхуванні на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням та на пенсійне страхування.

Особи, які виявили бажання брати добровільну участь в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування подають до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання заяву в порядку та за формою, встановленою Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь, відповідно до типового договору, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Договір набирає чинності з дня його підписання та складається на термін не менше одного року.

Сума страхового внеску не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, який визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, залежно від виду страхування та сплачується щомісячно до 20 числа.

Розмір єдиного внеску визначається у таких відсотках до бази нарахування єдиного внеску:

- на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 33,2 відсотка;

- на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 1,5 відсотка;

- на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням – 1,9 відсотка;

- на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності -1,51 відсотка.

З питань укладення договору на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні необхідно звертатись в управління Пенсійного фонду України у Баришівському районі, кабінет 302, тел.5-11-34, 5-15-42.

6 серпня 2011 року набрав чинності Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” згідно якого фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за віком або інвалідами можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У зв’язку з численними запитами платників спрощеної системи оподаткування щодо сплати єдиного внеску за місяць перебування у відпустці або хвороби повідомляємо, що так як вищезазначені особи на період відпустки та хвороби залишаються платниками спрощеної системи оподаткування, відповідно чинного законодавства, мають обов’язок щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зазначений період та незалежно від розміру отриманого доходу.

Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування зобов’язані подавати річний звіт незалежно від того, чи вели вони підприємницьку діяльність у звітному році. Граничний термін подання звіту – 10 лютого року наступного за звітним.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Постанова правління

Пенсійного фонду України

10.03.2009 № 10-1

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

“06” квітня 2009 року

за № 313/16329

 

Порядок добровільної участі у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування громадян України, які працюють за межами України

І. Загальні положення

Цей Порядок визначає механізм добровільної участі у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - добровільна участь у пенсійному страхуванні) громадян України, які працюють за її межами, досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до законодавства України або пенсійному страхуванню відповідно до міжнародних договорів (угод), та не є пенсіонерами (далі - особи).

ІІ. Звернення для добровільної участі

у пенсійному страхуванні

2.1. Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, подають заяву згідно з додатком 1 органам Пенсійного фонду України за місцем проживання або Пенсійному фонду України (далі – Пенсійний фонд):

а) через мережу Інтернет (веб-сайт Пенсійного фонду - www.pfu.gov.ua);

б) через Контакт – центр Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України”.

Пенсійний фонд протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви надсилає особі договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні (далі - договір про добровільну участь) у двох примірниках згідно з додатком 2. Одночасно Пенсійний фонд надсилає довідкову інформацію про номер телефону і час, протягом якого можна одержати відповіді на питання, пов’язані з добровільною участю у пенсійному страхуванні, а також адресу веб-сайту в мережі Інтернет.

Особа повертає підписаний нею договір про добровільну участь у двох примірниках. Пенсійний фонд протягом 5 робочих днів з дня отримання договору про добровільну участь підписує його та надсилає другий примірник особі за місцем проживання. За бажанням особи другий примірник договору може зберігатись у Пенсійному фонді.

2.2. Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, можуть розпочати сплату страхових внесків без повідомлення Пенсійному фонду про намір укласти договір про добровільну участь. При цьому договір про добровільну участь може бути підписаний у строк не пізніше 1 року з дати здійснення першого платежу.

2.3. Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, можуть направити до Пенсійного фонду поштою заяву, копію документа, що посвідчує особу, і договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні у двох примірниках.

Пенсійний фонд протягом 5 робочих днів з дня отримання договору про добровільну участь підписує його та надсилає другий примірник заявнику за вказаною ним адресою. За бажанням особи другий примірник договору може зберігатись у Пенсійному фонді.

ІІІ. Обчислення та сплата страхових внесків

3.1. Розміри страхових внесків встановлюються в договорі і визначаються платниками самостійно, але не менше мінімального та не більше максимального страхового внеску.

3.2. Особи беруть добровільну участь у пенсійному страхуванні протягом терміну, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року.

3.3. Сплата страхових внесків здійснюється шляхом перерахування коштів на окремі рахунки Пенсійного фонду.

При цьому облік сплачених в іноземній валюті страхових внесків та внесення відомостей до системи персоніфікованого обліку здійснюються у гривнях за курсом Національного банку України на момент продажу коштів в іноземній валюті.

3.4. За умови сплати страхових внесків відповідно до цього Порядку період добровільної участі у пенсійному страхуванні зараховується до страхового стажу.

3.5. Особам, які беруть добровільну участь у пенсійному страхуванні, пенсії призначаються відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

ІV. Інформація про добровільну участь у пенсійному страхуванні

У спеціальному розділі на веб-сайті Пенсійного фонду www.pfu.gov.ua оприлюднюється інформація, необхідна для добровільної участі в пенсійному страхуванні:

форма заяви;

форма договору;

розмір мінімальної заробітної плати;

максимальна величина, з якої справляються страхові внески;

розмір страхового внеску;

мінімальний страховий внесок;

максимальний страховий внесок;

інформація про рахунки Пенсійного фонду для перерахування страхових внесків та інші банківські реквізити;

інформація про умови пенсійного забезпечення;

інша інформація.

 

Директор департаменту

надходження доходів В.Литвиненко

 

Добровільна сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.


Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 2464-VI від 08.07.2010 (далі - Закон), платниками які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

1) фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени їх сімей, що беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (далі - фізичні особи - підприємці);

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності (далі - самозайняті особи).

Зазначені особи можуть добровільно сплачувати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

2) члени фермерського господарства, особистого селянського господарства - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування;

3) громадяни України, які працюють за межами України - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та пенсійне страхування.

Згідно ст. 10 Закону, перераховані особи, беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше 1 року.

Особи, які виявили бажання про добровільну сплату єдиного внеску подають до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання:

- заяву в порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, в якій зазначають, у якому виді загальнообов'язкового державного соціального страхування вони бажають брати участь;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі наявності);

- копію трудової книжки (у разі наявності);

- копію документа, що посвідчує особу.

Фізичні особи - підприємці та самозайняті особи надають копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця або іншого документа, що підтверджує право на зайняття відповідною діяльністю.

Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства надають документ, що підтверджує їх членство у такому господарстві.

Громадяни України, які працюють за межами України надають документ уповноваженого органу, який підтверджує їх роботу в країні, де вони перебувають, та що вони не є застрахованими у відповідній системі соціального страхування. Зазначений документ повинен бути легалізований посольством (консульством) України, юрисдикція якого поширюється на країну, де працюють такі особи.

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей органом Пенсійного фонду України в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь) відповідно до типового договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Орган Пенсійного фонду відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у разі, якщо особа:

- підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню з того ж виду страхування, який нею обрано для добровільної участі;

- подала неповні або недостовірні відомості;

- раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;

- бажає укласти договір на строк менше одного року.

В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається.

Договір про добровільну участь може бути достроково розірваний:

1) застрахованою особою:

- за її бажанням, якщо договір діяв не менше одного року;

- у разі систематичного порушення умов договору територіальним органом Пенсійного фонду;

2) територіальним органом Пенсійного фонду у разі:

- набуття застрахованою особою відповідно до цього Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- систематичного порушення застрахованою особою умов договору; - смерті застрахованої особи;

3) за згодою сторін, якщо договір діяв не менше одного року.

В інших випадках дострокове розірвання договору про добровільну участь не допускається.

Єдиний внесок для фізичних осіб - підприємців та самозайнятих осіб встановлюється у розмірі 34,7 відсотка.

У разі укладення зазначеними особами договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, єдиний внесок сплачується у розмірах:

- у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 36,6 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;

- у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві, - 36,21 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;

- за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (пенсійним, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві) - у розмірі 38,11 відсотка суми, що визначається такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом.

У разі укладення договору добровільної участі членами фермерського господарства, особистого селянського господарства та громадянами України, які працюють за межами України, - залежно від обраного виду загальнообов'язкового державного соціального страхування:

- у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні - 33,2 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;

- у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття - 1,5 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;

- у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 1,9 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом;

- у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (крім осіб, зазначених у підпункті 5.1.3 пункту 5.1 цього розділу), - 1,51 відсотка суми, що визначається таким платником самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом.

Особи, які уклали договір про добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, сплачують єдиний внесок у розмірах, зазначених в договорі про добровільну участь, за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується.

Єдиний внесок сплачується в сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений Законом на місяць залежно від виду страхування.
Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають.