Інформація сектору фінансів

Довідка

про виконання районного бюджету

Баришівського району за 9 місяців 2020 року.

Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за січень – вересень 2020 року складають 19 997,8 тис.грн.( 98,8 %).

До спеціального фонду надходження становлять 107,2 тис.грн. при  уточнених кошторисних призначеннях 113,4 тис.грн.

Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету  власних надходжень надійшло 4063,5 тис.грн.  при плані за звітний період 3808,0 тис.грн., перевиконання становить  255,5 тис.грн. (106,7%).

Надходження податку з доходів фізичних осіб склали 3663,4 тис.грн. при плані 3750,0 тис.грн. ( -86,8 тис.грн.), плата за надання адміністративних послуг – 195,5 тис.грн. при плані 58,0 тис.грн. (+137,5 тис.грн.) рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 204,0 тис.грн.

За 9 місяців 2020 року з державного бюджету в повному обсязі отримано базову дотацію, яка надійшла до районного бюджету в сумі 1797,3 тис.грн., додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 2861,8 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 6560,7 тис.грн. що становить 100%  виконання, в тому числі:

-          освітньої субвенції – 6066,0 тис.грн.;

-          медичної субвенції – 494,7 тис.грн.;

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 1691.7 тис.грн., що становить 100 %  виконання, в тому числі:

-          субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 17,0 тис.грн.;

-          субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 208,6 тис.грн.

-          субвенція з місцевого бюджету  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров»я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 597,22 тис.грн.

-          субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю – 730,303 тис.грн.

-          субвенція з місцевого бюджету  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції – 97,3 тис.грн.

-          субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (у частині цільових видатків на лікування хворих  на цукровий та нецукровий діабет) – 40,8 тис.грн.

-          субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 0,5 тис.грн.

          Крім того, отримано субвенцію з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 743,5 тис.грн. та  інших субвенцій з сільського/селищного бюджетів – 2279,3 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду складають 107,2 тис.грн., а саме: плата за послуги надійшла в сумі 12,8 тис.грн., коштів на виконання окремих доручень отримано 94,4 тис.грн.

За відповідний період 2020 року касові видатки  районного бюджету становлять 22 845,6тис. грн., з них видатки загального фонду – 21 495,0тис.грн. при уточненому річному плані 31 299,1 тис.грн., видатки спеціального фонду – 1 350,6 тис. грн. при уточненому річному плані 1 477,6 тис.грн.

Структура видатків загального фонду районного бюджету слідуюча:

від загального обсягу фінансувань з урахуванням офіційних трансфертів:

  49,14 % -    видатки на зарплату з нарахуванням (10562,7 тис.грн.);

    6,14 % -    видатки на енергоносії (1319,1 тис. грн.);

    1,71  %  -  видатки на харчування та медикаменти (366,5 тис.грн.);

     6,37 % -   соціальне забезпечення ( 1370,2 тис.грн.);

   30,17 % -   поточні трансферти ( 6486,0 тис.грн.);

     6,47 % -    інші видатки (1390,5 тис.грн.).

 Стан фінансування галузей бюджетної сфери за 9 місяців 2020 року (з врахуванням трансфертів):         

                                                                                                         

 тис.грн.                                             

 

 

Всього

в тому числі

коштами районного бюджету

 

субвенції з бюджетів ОТГ та сільських бюджетів

Державне управління

2017,2

2017,2

0,0

Освіта

8986,6

8964,4

22,2

Охорона здоров’я

3940,6

2095,0

1845,6

Соціальний захист

1129,1

922,0

207,1

Культура

0,0

0,0

0,0

Спорт

0,0

0,0

0,0

Житлово-комунальне господарство

98,4

 

0,0

98,4

Інша діяльність

5726,0

5702,9

23,1

Всього

21 897,9

19 701,5

2 196,4

За січень – вересень 2020 року були профінансовані програми, на виконання яких передбачались кошти рішеннями районної ради,  в сумі 6174,7 тис.грн., а саме:

- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 82,1тис. грн.;

- програма забезпечення виконання делегованих повноважень по обслуговуванню населення управлінням соціального захисту населення Баришівської РДА – 1925,7 тис. грн.;

- програма організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів та закладів дошкільної освіти Баришівського району  - 38,8 тис.грн.

-програма розвитку місцевого самоврядування в Баришівському районі – 42,6 тис.грн.;

-програма забезпечення виконання Баришівською райдержадміністрацією делегованих їй Баришівською районною радою повноважень – 999,1 тис.грн.;

- програма фінансової підтримки КНП «Центр певинної медико-санітарної допомоги» - 2715,9 тис.грн.;

- програма підтримки сім»ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2018 – 2020 роки – 89,0 тис.грн.;

- програма захисту населення і територій Баришівського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 – 2022 роки – 70,0 тис.грн.;

- програма профілактики та протидії злочинності у Баришівському районі на 2017 – 2020 роки «Безпечна Баришівщина» - 23,1 тис.грн.;

- програма забезпечення населення Баришівського району якісною питною водою в достатній кількості на 2011 – 2020 роки – 98,4 тис.грн.;

- програма «Турбота» на 2020 рік – 90,0 тис.грн.

Касові видатки спеціального фонду  бюджетних установ  за звітний період  становлять 1350,6 тис.грн., з них:

-  за рахунок платних послуг –19,0 тис.грн.;

- коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 94,4 тис.грн.;

- спеціальні видатки – 1237,2 тис. грн. 

Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.10.2020 становить 4 231 774,17 грн. (в т.ч. районного бюджету – 3 127 021,20 грн., освітньої субвенції – 1 095 893,09 грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 8 271,38 грн., інші субвенції з місцевого бюджету – 87,50 грн., субвенція на проведення виборів – 501,0 грн.)

По спеціальному фонду залишок коштів – 205,1 тис.грн. ( охорона навколишнього середовища).

 

Завідувач секторафінансів    Таміла  МОЙСІЄНКО