Інформація сектору фінансів

Довідка

про виконання районного бюджету

Баришівського району за 3 місяці 2020 року.

Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за січень – березень 2020 року складають 6310,3 тис.грн.( 93,7 %).

До спеціального фонду надходження становлять 108,4 тис.грн. при  уточнених кошторисних призначеннях 68,4 тис.грн.

Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету  власних надходжень надійшло 1364,5 тис.грн.  при плані на звітний період 1364,5 тис.грн., виконання (100 %).

Надходження податку з доходів фізичних осіб склали 1244,1 тис.грн. при плані 1000,0 тис.грн. (124,4 %), плата за надання інших адміністративних послуг – 83,7 тис.грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 36,7 тис.грн.

За 3 місяці 2020 року з державного бюджету в повному обсязі отримано базову дотацію, яка надійшла до районного бюджету в сумі 599,1 тис.грн., додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 953,9 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 2253,0 тис.грн. що становить 100%  виконання, в тому числі:

- освітньої субвенції – 1758,3 тис.грн.;

- медичної субвенції – 494,7 тис.грн.;

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 212,6 тис.грн., що становить 100 %  виконання, в тому числі:

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4,0 тис.грн.;

- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 208,6 тис.грн.

Крім того, отримано субвенцію з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 204,9 тис.грн. та  інших субвенцій з сільського/селищного бюджетів – 722,3 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду складають 68,4 тис.грн., а саме: плата за послуги надійшла в сумі 19,0 тис.грн., коштів на виконання окремих доручень отримано 49,4 тис.грн.

За відповідний період 2020 року видатки  районного бюджету становлять 7667,2тис. грн., з них видатки загального фонду – 7558,8тис.грн. при уточненому річному плані 9766,5 тис.грн., видатки спеціального фонду – 108,4 тис. грн. при уточненому річному плані 1941,5 тис.грн.

Структура видатків загального фонду районного бюджету слідуюча:

53,4 %  від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів населенню (4038,7 тис.грн.) -  видатки на зарплату з нарахуванням (2729,3 тис.грн.);

15,1 % -   видатки на енергоносії (608,1 тис.грн.);

  0,96  %  -    видатки на харчування та медикаменти (38,8 тис.грн.);

  16,4 %   -    інші видатки (662,5 тис.грн.).

 Стан фінансування галузей бюджетної сфери за 3 місяці 2020 року (з врахуванням трансфертів):     

тис.грн.

 

 

Всього

в тому числі

коштами районного бюджету

 

субвенції з бюджетів ОТГ та сільських бюджетів

Державне управління

822,8

794,0

0,0

Освіта

2731,6

2709,4

22,2

Охорона здоров’я

1212,3

586,3

626,0

Соцзахист

211,2

137,1

74,1

Культура

0,0

0,0

0,0

Спорт

0,0

0,0

0,0

Житлово-комунальне господарство

0,0

 

0,0

0,0

Інша діяльність

2609,7

2609,7

0,0

Всього

7558,8

6836,5

722,3

 

За січень – березень 2020 року були профінансовані програми, на

виконання яких передбачались кошти рішеннями районної ради,  в сумі 2295,7 тис.грн., а саме:

- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 28,8тис. грн.;

- програма забезпечення виконання делегованих повноважень по обслуговуванню населення управлінням соціального захисту населення Баришівської РДА – 893,3 тис. грн.;

- програма організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів та закладів дошкільної освіти Баришівського району  - 38,8 тис.грн.

-програма розвитку місцевого самоврядування в Баришівському районі – 27,3 тис.грн.;

-програма забезпечення виконання Баришівською райдержадміністрацією делегованих їй Баришівською районною радою повноважень – 539,1 тис.грн.;

- програма фінансової підтримки КНП «Центр певинної медико-санітарної допомоги» - 786,2 тис.грн.;

По субвенції з Державного бюджету  на надання пільг з послуг зв”язку  та інших передбачених законодавством пільг на звітну дату рахується прострочена  кредиторська заборгованість (з 2015 року) в сумі  25,5 тис.грн. в т.ч. по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 6,4 тис.грн., по інших пільгах громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 19,1 тис.грн.

 Касові видатки спеціального фонду  бюджетних установ  за звітний період  становлять 108,4 тис.грн., з них:

-  за рахунок платних послуг – 19,0 тис.грн.;

- коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 49,4 тис.грн.;

- спеціальні видатки – 40,0 тис. грн. 

Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.04.2020 становить 3988,04156 тис.грн. (в т.ч. районного бюджету – 3876,842 тис.грн., освітньої субвенції – 100,549 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 10,65056 тис.грн.)

По спеціальному фонду залишок коштів – 205,1 тис.грн. ( охорона навколишнього середовища).

 

Завідувач секторафінансів  Таміла  МОЙСІЄНКО