Сектор освіти, молоді та спорту

Сектор освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації

Підпорядкованість: департамент  освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Поштова адреса:  07500, Київська область, смт Баришівка,  провулок Банний, 3

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завідувач сектору - Гапич Світлана Борисівна

Головний спеціаліст сектору - Забережна Наталія Андріївна

тел. 5-15-48

 

ГРАФІК РОБОТИ:

ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР 8.00 – 17.00

П”ЯТНИЦЯ 8.00 – 16.00

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 12.00 – 12.45

 

 Г Р А Ф І К  П Р И Й О М У  Г Р О М А Д Я Н

(http://baryshivskyi-rvo.edukit.kiev.ua/)

Середа  з 9.00 до 16.00

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор освіти, культури, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації

Київської області

Сектор освіти, культури, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації Київської області (далі – Сектор) є структурним підрозділом Баришівської районної державної адміністрації Київської області, який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених завдань.

Юридична адреса: 07501, площа Миру,1, смт Баришівка, Баришівський район, Київська область.

Засновником Сектору є Баришівська районна державна адміністрація Київської області.

Сектор здійснює свою діяльність відповідно до цього  Положення, що затверджується головою районної державної адміністрації.

Сектор освіти, культури, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації є правонаступником прав та обов’язків:

- управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації;

- відділу культури Баришівської районної державної адміністрації;

- управління агропромислового розвитку Баришівської районної державної адміністрації;

- відділу цивільного захисту та житлово-комунального господарства Баришівської районної державної адміністрації.

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури, молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

7. Сектор освіти, культури, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Сектор підпорядкований голові Баришівської районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний департаменту освіти і науки Київської  обласної державної адміністрації, управлінню молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації, управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, іншим органам виконавчої влади  вищого рівня.

Сектор у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, культури, молоді,  фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

 Штатний розпис, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис Сектору затверджується головою Баришівської районної державної адміністрації за пропозиціями завідувача Сектору у встановленому чинним законодавством порядку.

Посадові інструкції працівників Сектору, державних службовців, розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах.

Основними завданнями Сектору є:

12.1. забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері освіти,  культури, молоді та спорту;

12.2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

12.3. створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту;

12.4. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

12.5. розроблення і подання на розгляд Баришівській районній державній адміністрації  пропозицій до  проектів  фінансування та матеріально-технічного забезпечення, виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту, культури;

12.6. координація діяльності закладів освіти та культури, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

12.7. здійснення організації роботи щодо забезпечення моніторингу в сфері освіти, інноваційної діяльності, куультури, спорту;

12.8. аналіз стану освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту в районі, розроблення регіональних програм їх розвитку, організація і контроль виконання цих програм;

12.9. здійснення організації роботи щодо контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, культури, молоді та спорту; виконання закладами освіти  державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства;

12.10. сприяння розвитку мережі закладів освіти району з урахуванням потреб особистості й регіональної специфіки; утворення в межах своїх повноважень закладів освіти або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів, опорних, базових закладів освіти  для задоволення освітніх потреб населення, тощо;

12.11. проведення атестації педагогічних працівників та керівних кадрів закладів освіти,  працівників культури, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

12.12. вживання заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

12.13. управління закладами освіти та культури, що знаходяться у спільній власності сіл Баришівського району Київської області, та перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

12.14. сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки, культури у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

12.15. забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

12.16. проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

12.17. впровадження в практику рекомендованих Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;

12.18. формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;

12.19. організація доставки підручників для забезпечення ними учнів та вихованців закладів загальної середньої освіти;

12.20. сприяння в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

12.21. вживання заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності, інших закладах;

12.22. співпраця з ювенальною превенцією Баришівського відділення поліції ГУНП   в Київській області та соціальними службами у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

12.23. організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

12.24. розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти, культури  комунальної форми власності та соціальний захист працівників;

12.25. контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погодження проектів будівництва закладів освіти;

12.26. забезпечення розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживання заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;

12.27. підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності;

12.28. вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, культури, молоді та спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

12.29. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

12.30. координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинок та дозвілля дітей і молоді, виконання відповідних програм;

12.31. разом з органами охорони здоров'я здійснення загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

12.32. сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

12.33. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя; сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

12.34. затвердження положень про змагання, проведення районних змагань, навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі збірних команд району в обласних спортивних змаганнях у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

12.35. вжиття заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», здійснення контролю за їх діяльністю;

12.36. здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

12.37. вивчення потреби у фахівцях для організації роботи з питань освіти, культури, спорту; організація підвищення їх кваліфікації;

12.38. сприяння підприємствам, установам  та організаціям району в соціальній підтримці сім'ї, молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

12.39. взаємодія з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

12.40. здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням об'єктів, що належать до сфери Сектору, зокрема створення необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових заходів;

12.41. проведення серед населення інформаційної, роз'яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби установленому порядку рекламної та видавничої діяльності;

12.42. сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

12.43. здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

12.44. здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

12.45. сприяння міжнародному співробітництву з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту;

12.46. сприяння громадським, молодіжним, дитячим та іншим організаціям  у проведенні ними роботи з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту;

12.47. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району;

12.48. порушення у встановленому порядку клопотання про відзначення педагогічних працівників, працівників культури,  працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, параолімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

12.49. створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

12.50. сприяє:

- формуванню мистецьких  колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

- відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

- збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури;

- збереженню та розвитку етнічної, культурної, релігійної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

- діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримує розвиток національно-культурних традицій;

- проведенню  заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

- забезпеченню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, культурними, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

-  внесенню об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та змін до нього;

- організації та проведенні районних, обласних і міжнародних конкурсів та фестивалів, виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

12.51. координує виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

12.52. забезпечує: захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження; підготовку та передачу управлінню культури, національностей та релігій наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження; фіксацію наявних меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та окреслює візуальні їх зони охорони; контролює технічний стан пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій та зон охорони;

12.53. організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

12.54. погоджує розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони; відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

12.55. веде реєстрацію та облік пам’яток культурної спадщини на території району та веде роботу по укладенню охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;

12.56. вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

12.57. здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації; веде облік релігійних організацій, що діють в районі;

12.58. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сектор;

12.59. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

12.60. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки у Секторі;

12.61. виконання інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

13. Сектор має право:

13.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Баришівської  районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

13.2. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

13.3. за дорученням голови Баришівської районної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього  та культурного потенціалу району;

13.4. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, закладами освіти і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

13.5. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Баришівської районної державної адміністрації у  галузі освіти, культури, молоді та спорту; вносити до Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури, молодіта спорту інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, культури, молоді та спорту, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти та культури;

13.6. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

13.7. представляти в установленому порядку інтереси структурного підрозділу  в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

14. Взаємодія з іншими органами влади: Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Баришівської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

15.  Організаційно-розпорядча діяльність:

15.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Баришівської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.  

15.2. Завідувач Сектору повинен мати вищу педагогічну  освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, вільно володіти державною мовою.

15.3. Завідувач :

- здійснює керівництво діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність перед головою Баришівської районної державної адміністрації за виконання покладених на Сектор завдань і прийнятих ним рішень, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі; визначає ступінь відповідальності працівників;

- подає на затвердження голові Баришівської районної державної адміністрації Положення про Сектор, його структуру, проекти кошторису та штатного розпису в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, затверджує положення про його структурні одиниці;

- затверджує посадові інструкції працівників Сектору та розподіляє обов'язки між ними;

- планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Баришівської районної державної адміністрації;

- вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

- звітує перед головою Баришівської районної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор  завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Сектор  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, дітей, молоді, культури та спорту;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції Сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

- представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Баришівської районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Баришівської  районної державної адміністрації;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Баришівської районної державної адміністрації кошторису структурного підрозділу;

- здійснює добір кадрів;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, працівників Сектору;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

- забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Секторі інформації з обмеженим доступом;

- в установленому порядку призначає та звільняє з посади працівників Сектору;

- здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Секторі;

- розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорії "В" в Секторі;

- приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, в т.ч. державних службовців, які займають посади державної служби категорії "В" в Секторі;

-  виконує функції роботодавця стосовно керівників закладів освіти, працівників Сектора, які не є державними службовцями;

- створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічного забезпечення.

15.4. У разі відсутності завідувача Сектору його обов’язки з правом підпису виконує, за розпорядженням голови Баришівської районної державної адміністрації, головний спеціаліст Сектору.

15.5.    Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Сектору, в ньому утворюється колегія у складі завідувача Сектору, головного спеціаліста Сектору, керівників (спеціалістів структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації), педагогічних працівників, працівників закладів освіти, культури, спорту та ін.

15.6. Склад колегії затверджується головою Баришівської районної державної адміністрації за поданням завідувача Сектором.

15.7.    Рішення колегії затверджуються наказами завідувача Сектору.

15.8.    Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти, культури, молоді та спорту при Секторі можуть утворюватися підрозділи (централізована бухгалтерія, група з централізованого господарського обслуговування, відділ фінансово-господарського забезпечення тощо).

15.9.    Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Сектору, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Секторі можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

15.10.  Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова Баришівської районної державної адміністрації за поданням завідувача Сектору.

15.11. Сектор  утримується за рахунок коштів державного та районного бюджетів. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Сектору, в межах виділених асигнувань, визначає голова Баришівської районної державної адміністрації, в установленому чинним законодавством порядку.

16. Кошти та майно:

16.1.  Отримані кошти або їх частина не може перерозподілятися серед засновників (учасників), членів Сектору, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів Сектору та інших пов’язаних з ними осіб, а у разі ліквідації його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

16.2. Доходи (прибутки) Сектору використовуються виключно для фінансування видатків на утримання сектору освіти, культури, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

17. Припинення діяльності:

17.1. Рішення щодо реорганізації, ліквідації Сектору, затвердження складу комісії з призупинення Сектору (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) приймає голова Баришівської районної державної адміністрації.

17.2. У разі припинення Сектору (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані  до доходу бюджету.