Робота проведена архівним сектором Баришівської районної державної адміністрації з 24.04.2017 по 13.05.2017 року

1. Написання та наклеювання ярликів на архівні бокси Фондів  №№ 58, 60, 152, 162, 157, 190  (всього 30 архівних боксів);

2. Проведено перевіряння наявності та стану справ архівних  фондів №  152 (радгосп «Більшовик» с.Гострорлуччя),  № 162 (радгосп «Лехнівський», с. Лехнівка) на  260 од.зб.;

3. Проведено переробку та оформлення  Опису  №1  архівних фонду №№ 152, 162 (на 260 од.зб.);

4. Зашифровано  495 од.зб. (радгосп «Лехнівський», радгосп «Більшовик», Рудницька , Пилипчанська, Селичівська сільські ради за 2010-2015 роки);

5. Проведено підшивку   недіючих описів  архівних фондів 152, 162;.

6. Складено Акти та аркуші перевіряння наявності і стану документів по фондах № 152, 162;

7. Проведено переробку Описів №1, № 2-К, № 3  Рудницької сільської ради;

8. Закартоновано  192 справи  Селичівської та Рудницької  сільських  рад;

9. Проведено пошук інформації на запити громадян по фондах № 1, 29, 32, 61, 191  за 1989-2004, 1967-1978 та 2008-2012 роки та виконано 3 тематичні довідки;

10. Проведено пошук  інформації для проведення у Баришівському районі виставки копій оригінальних карт «Київщина на картах 16-19 ст.», присвяченої 85-річчя утворення Київської області;

11. Проведено удосконалення Номенклатури справ на 2017 рік та Положення про Експертну комісію відділу економічного розвитку і торгівлі Баришівської районної державної адміністрації;

12. СкладеноЕкспертні висновкина Акт про  вилученнядлязнищення документівневнесенихдо НАФ та Номенклатуру справ на 2017рік Баришівськогооб’єднаногоуправління Пенсійного фонду України Київської області;

13. Складено Експертні висновки на Номенклатуру справ на 2017 рік та Положення про Експертну комісію відділу економічного розвитку і торгівлі Баришівської районної державної адміністрації;

14. Підготовлено та надано до ДАКО  інформацію та копії виявлених архівних документів з історії району за 2000-2017 роки для проведення документальної виставки  до 85-річчя утворення Київської області;

15.В читальному залі видано користувачу  19 справ фонду  №  1, 29.

 

Завідувач архівного сектору   Н.Г. Голіяд

Робота проведена архівним сектором Баришівської районної державної адміністрації з 27.03.2017 по 21.04.2017 року

1. Проведено перевіряння наявності тв. стану документів  фонду №161 радгосп  «Хмельовиик» та фонду 158 радгосп «Перемога».

2. Проведено шифрування 214 од.зб. фонду №161 та 124 од.зб. фонду 158.

3. Підготовлено та наклеєно  14 ярликів на архівні бокси фонду №161 та № 158..

4. Проведено опитування в телефонному режимі секретарів селищної, сільських рад щодо стадії упорядкування  документів відповідних селищної., сільських рад по 2014 рік вкл.

5. Підготовлено та подано листи начальнику Управління агропромислового розвитку, голові Баришівської селищної ради, голові Баришівської районної державної адміністрації та голові Баришівської районної ради щодо графіку проведення комплексних перевірок архівним сектором Баришівської районної державної адміністрації відповідних служб діловодства та архівних підрозділів.

6. Підготовлена інформація по  описах та справах  фонду № 170 (управління сільського господарства райдержадміністрації) для проведення комплексної перевірки.

7. Відповідно плану-графіку проведено комплексну перевірку служби діловодства та архівного підрозділу Управління агропромислового розвитку Баришівської районної державної адміністрації.

8. Складено та оформлено опис №1 фонду №161 радгосп  «Хмельовиик» та перероблено опис фонду 158 радгосп «Перемога» .

9. Проведено підшивку недіючих описів  за 1943-1986 роки фонду 161; справ та  недіючих описів фонду 158 за 1969-1990 роки .

10. В читальному залі прийнято 4 користувача, яким для роботи видано 11 справи.

11. Підготовлено Протокол № 1 від 24.03.2017 засідання  Експертної комісії архівного сектору Баришівської районної державної адміністрації.

12. Проведено пошук інформації на тематичні запити громадян, оформлено та видано  3 тематичні довідки.

13. Проведено пошук інформацій на невизначений  тематичний  запит за 1985-1994 роки.

14. Складено Експертні висновки на описи №1, № 2-К, №3 та Акту про вилучення для знищення Селичівської та Волошинівської сільської ради.

15. Взято участь у виставці оригінальних карт «Київщина на картах XVI-XIXст.» у  ДАКО.

16. Складено Опис № 1 за 1989-2014 роки, № 2-К за 1998-2014 роки та № 3 за 194-2014 роки  Дернівської  сільської ради

17. Підготовлено та подано до ДАКО щоквартальні звіти по ф.110 та ф. 201 та пояснювальні записки до них.

18.  Надано консультацію та практичну допомогу у підготовці описів № 1, № 2-К, №3 Садівської сільської ради.

19. Складено Акт про нестачу архівних документів Пилипчанської та Дернівської сільських рад.

20. Проведено тематичну перевірку роботи архівного підрозділу Пилипчанської та Дернівської сільських рад та складено відповідні довідки.

21. Проведено уточнення описів № 1, № 2-К, №3 Дернівської сільської ради за результатами тематичної перевірки.

22. Надано методично-практичну допомогу у складанні Номенклатури справ на 2017 рік Баришівському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України у Київській області та Баришівському районному суду.

23. Проводився пошук інформації для виконання інформаційного листа ДАКО щодо надання документів з історії району за 2000-2017 роки  для підготовки  ДАКО документальної виставки  до 85-річчя утворення Київської області.

 

Завідувач архівного сектору Н.Г. Голіяд

Робота проведенаархівнимсектором Баришівськоїрайонної державної адміністрації з 13.03.2017 по 24.03.2017 року

1. Підготовлено та надано листи керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо надання переліку діючих юридичних осіб, зареєстрованих в Баришівському районі.

2. Підготовлено інформацію щодо формування Списків юридичних осіб – джерел формування національного архівного фонду, які передають документи до архіву;  юридичних осіб – джерел формування національного архівного фонду, які не передають документи до архіву;  юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ у зоні комплектування.

3. Складено списки юридичних осіб – джерел формування національного архівного фонду, які передають документи до архіву;  юридичних осіб – джерел формування національного архівного фонду, які не передають документи до архіву;  юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ у зоні комплектування.

4. Підготовлено та надано листи  керівникам Управління освіти та Відділу культури щодо проведення виставки в Державному архіві Київської області  оригінальних карт  «Київщина на картах  XVI-XIXстоліття».

4.Проведено пошук інформації на запити громадян та виконано 4 тематичні довідки.

5.Проведено уточнення документів постійного терміну зберігання Волошинівської сільської ради відповідно опису № 3.

6. Проведено підшивку 10 справ  фонду  159 (радгосп «Пилипчанський»).

7. Оформлено 10 титульних листків фонду 159.

8. Підготовлено та наклеєно  11 ярликів на архівні бокси.

9. Підготовлено інформацію та проведено організаційну роботу  щодо проведення консультації секретарям та бухгалтерам сільських, селищних рад з питань передавання документів до архівів району в разі ліквідації юридичної особи.

10. Проведено консультацію секретарям та бухгалтерам сільських, селищної рад на тему: « Порядок передавання до архівів району документів сільських, селищних рад, що реорганізовуються відповідно до Закону України «Про добровільне об`єднання громад».

11. Надано консультацію та практичну допомогу у підготовці Номенклатури справ на 2017 рік Управління АПР Баришівської райдержадміністрації.

12. Складено історичну довідку Пилипчанської сільської ради.

13. Оформлено Опис № 1 Пилипчанської сільської ради за 1944-2009 роки.

13. Складено Опис № 2-К та № 3 Пилипчанської сільської ради за 1944-2009 та роки.

14. Складено описи №1, № 2-К, № 3 Пилипчанської сільської ради за 2010-2014 роки.

15.Проведено пошук інформації для складання історичних довідок: Ярешківської, Недрянської, Семенівської, Пилипчанської, Яблунівської, Садівської, Лехнівської сільських рад.

16. Надання консультації бухгалтеру ПАТ «Молнія», щодо передавання документів підприємства за 1975-1992 роки.

17. Проведено та підготовлено протокол засідання Експертної комісії.

18.Читальний зал  відвідало 3  користувача, яким  видано 5 справ.

 

Завідувач архівного сектору  Н.Г. Голіяд