Перелік адміністративних послуг

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації

 

Н/п

 

Назва адміністративної послуги

1.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

2.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

3.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

4.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

5.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

6.

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)

7.

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

8.

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

9.

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

10.

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

11.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

12.

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

13.

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

14.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

15.

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

16.

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

17.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

18.

Державна реєстрація припинення громадського об'єдання в результаті його ліквідації

19.

Державна реєстрація припинення громадського об'єдання в результаті його реорганізації

20.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

21.

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

22.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

23.

Державна реєстрація створення громадського об'єднання

24.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

25.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

26.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

27.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

28.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

29.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

30.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

31.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

32.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

33.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

34.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

35.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

36.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

37.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

38.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

39.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

40.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

41.

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюється під час ведення державного земельного кадастру

42.

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

43.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

44.

Видача дозволу на спеціальне водокористування

45.

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування

46.

Видача спеціального дозволу на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування (лісорубний квиток)

47.

Оформлення документа дозвільного характеру (дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні)

48.

Оформлення документа дозвільного характеру (погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів)

49.

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

50.

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

51.

Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що проводить діяльність пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

52.

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин

53.

Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботи із радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

54.

Видача будівельного  паспорта  забудови земельної ділянки

55.

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

56.

Видача висновку про наявні обмеження використання земельної ділянки

57.

Надання висновку про погодження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки