ІНФОРМАЦІЯ

ПРАВОВА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО ТА ЇХ СІМ’ЯМ ст. №1

Правова допомога учасникам АТО та їхнім сім’ям ст. №2

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО ТА ЇХ СІМ’ЯМ ст. №3

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ст. №4

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ст. №5

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ст. №6

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГАст. №7

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ст. №8

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ст. №9

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ст. №10

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ст. №11

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ст. №12

 

Припинення нарахування для військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів штрафних санкцій та пені за невиконання зобов’язань, а також процентів за користування кредитом

Отримання військовослужбовцями у власність земельних ділянок

Встановлення статусу учасника бойових дій військовослужбовцям Збройних Сил України, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця

Призначення одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності

Призначення одноразової грошової допомоги у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

Пільги для учасників бойових дій

Пільги на отримання освіти особами, батьки яких є військовослужбовцями

Пільги на отримання медичної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей

Звання Герой України та пільги громадянам, яким воно присвоюється

Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

Право військовослужбовців на відпустки та порядок їх надання

Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців

Реалізація військовослужбовцями права на свободу світогляду і віросповідання

Основні права військовослужбовців, пов'язані з проходженням служби

Право військовослужбовця на оскарження неправомірних рішень та дій та на отримання правової допомоги

Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців

Про основні положення Закону України від 02.09.2014 №1669-18 “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”

Службовий час і час відпочинку військовослужбовців

Недоторканість військовослужбовця та право військовослужбовців на вибір місця проживання і виїзд за кордон

Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

Законодавче регулювання правового статусу осіб, що беруть участь в антитерористичній операції на сході України, особливостей її проведення, надання пільг тощо

Питання правового статусу та соціального захисту правоохоронців, що беруть участь у проведенні антитерористичної операції на сході України

Поняття та законодавче закріплення ротації військовослужбовців

Отримання військовослужбовцями у власність земельних ділянок

Соціальна підтримка учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО, а також Героїв Небесної Сотні