Розподіл обов язків

РОЗПОДІЛ

обов’язків між головою та першим заступником

Баришівської районної державної адміністрації

І. Голова районної державної адміністрації

1. Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

2. Діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади вищого рівня.

3. Здійснює повноваження, визначені Законом України «Про місцеві державні адміністрації», спрямовує, координує та контролює діяльність першого заступника, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, голів місцевих рад району з питань виконання делегованих повноважень виконавчої влади, взаємодіє з іншими місцевими державними адміністраціями.

4. Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, організаціями політичних партій, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, організаціями, установами, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

5. Формує склад та визначає структуру районної державної адміністрації, утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до норм чинного законодавства апарат та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

6. У порядку, визначеному законодавством, призначає на посади та звільняє з посад:

свого першого заступника (за погодженням з головою обласної державної адміністрації);

керівника апарату районної державної адміністрації;

керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права.

8. Затверджує положення про апарат районної державної адміністрації та її структурні підрозділи.

9. Організовує роботу зі складання проекту районного бюджету та розробки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, подає їх на розгляд районної ради, організовує їх виконання, вирішує у встановленому порядку питання щодо використання коштів районного бюджету.

  10. Здійснює загальне керівництво мобілізаційною роботою та цивільним захистом в районі.

  11. Забезпечує охорону державної таємниці та режиму секретності в районній державній адміністрації, ведення діловодства, провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації, відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.

12. Здійснює  координацію та організацію роботи з питань запобігання і протидії корупції в районній державній адміністрації.

  13. Визначає граничну чисельність, фонд оплати праці, затверджує штатні розписи, кошториси доходів і видатків апарату та інших структурних підрозділів районноїдержавної адміністрації у межах виділених асигнувань.

  14. Утворює при районній державній адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, визначає їх завдання, функції та персональний склад, координує діяльність. Очолює колегію районної державної адміністрації.

  15. Вносить подання обласній державній адміністрації щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та почесними званнями України працівників підприємств, установ, організацій району, багатодітних матерів та інших категорій населення району.

  16. Затверджує плани роботи Баришівської районної державної адміністрації.

  17. У межах повноважень та відповідно до законодавства України видає розпорядження та доручення.

  18. Безпосередньо спрямовує і контролює діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, юридичні особи, утворені Баришівською районною державною адміністрацією.

 19. Координує діяльність та забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з:

- Баришівським відділенням Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління національної поліції в Київській області;

- Баришівським відділенням Бориспільської місцевої прокуратури;

- Баришівським районним судом Київської області;

-Управлінням Державної казначейської служби України у Баришівському районі Київської області;

- Баришівським відділенням Броварської ОДПІ головного управління Міндоходів у Київській області.

- обласною інспекцією Держтехнагляду по Баришівському району;

- Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області (відділом у Баришівському районі);

- Баришівським об’єднаним управлінням Пенсійного Фонду України в Київський області;

- Баришівським міжрайонним  відділенням лабораторних досліджень ДУ «КЛЦ» МОЗ України;

- Управлінням Держпромспоживслужби в Баришівському районі;

- Баришівською районною виконавчою дирекцією Київської області відділенням фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- територіальним сервісним центром МВС.

  20. Забезпечує взаємодію Баришівської районної державної адміністрації та сприяє  діяльності:

-  Організаціям, установам гуманітарної сфери;

-  Громадським організаціям району;

-  Опікунський раді;

-  Благодійним фондам;

-  Засобам масової інформації;

-  Районному військовому комісаріату;

-  Іншим об’єднанням громадян та юридичним особам;

-  Координаційній раді з питань захисту прав споживачів;

-  Районній спілці споживчих товариств;

-  Районним підприємствам, установам та організаціям торгівлі і побутового обслуговування;

-  Банківським установам;

-  Контролю за дотриманням правил паспортного режиму.

  22. Організовує роботу щодо виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих районною радою.

  23. Забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації у галузі:

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян району;

- соціально-економічного розвитку району;

- бюджету, фінансів та обліку;

- промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;

- використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

- оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

- контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- веде особистий прийом громадян.

  24. Виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, розпоряджається майном, у тому числі приміщеннями, спорудами, обладнанням тощо, які закріплені за районною державною адміністрацією на правах управління чи господарського відання.

  25. Організовує роботу щодо встановлення та розвитку міжрегіональних зв'язків та співробітництва Баришівського району з іншими районами області, регіонами та адміністративними одиницями інших держав.

 26. Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах району.

           27. Інформує населення району про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

  28. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

  29. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його обов'язки виконує перший заступник.

II. Перший заступник голови

районної державної адміністрації

1.  Виконує функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначені головою районної державної адміністрації, та несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед головою районної державної адміністрації, органами виконавчої влади вищого рівня.

2. Забезпечує реалізацію державної політики, виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, рішень районної ради, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій та повноважень районної державної адміністрації у сферах:

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян району;

- соціально-економічного розвитку району;

- управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;

- науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та дітей;

- використання та охорони земель, природних ресурсів, охорони довкілля;

- міжнародних та зовнішньоекономічних відносин;

- соціального забезпечення та соціального захисту населення, зайнятості, праці та заробітної плати;

- веде особистий прийом громадян.

3.         Спрямовує та контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації:

- сектора освіти, культури, молоді та спорту;

- служби у справах дітей та сім’ї;

- управління соціального захисту населення Баришівської районної державної адміністрації;

- Центр надання адміністративних послуг.

4.  Координує взаємодію районної державної адміністрації з:

5.  виконавчим комітетом Баришівської селищної ради;

6.  територіальними органами центральної виконавчої влади на території Баришівського району;

7.  юридичними особами публічного права та приватного права, громадськими організаціями.

8. Забезпечує відповідно до своїх обов'язків та в межах наданих повноважень:

дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

реалізацію в районі програм та завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, розробку відповідних регіональних програм, заходів та планів;

формування та виконання районного бюджету;

розробку та реалізацію в районі програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших регіональних, міжрегіональних та галузевих програм, угод про економічне, соціальне, культурне співробітництво та партнерство;

контроль, аналіз, оцінку стану справ та перспективи розвитку у відповідних галузях та сферах;

своєчасне та якісне виконання актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів обласної, районної державних адміністрацій, рішень колегії обласної та районної державних адміністрацій, сесій районної ради;

організацію засідань консультативних, дорадчих органів при голові районної державної адміністрації та підготовку для цього необхідних документів;

розроблення проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

вирішення окремих питань діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації.

9. Подає на розгляд голови районної державної адміністрації відповідно до своїх обов'язків пропозиції з питань:

що належать до компетенції районної державної адміністрації;

ініційованих центральними органами виконавчої влади, Київською обласною державною адміністрацією, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських рад, районною радою, об’єднаними територіальними громадами, іншими органами місцевого самоврядування;

взаємодії районної державної адміністрації з обласними органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, районною та сільськими радами та їх виконавчими комітетами, об’єднаними територіальними громадами.

10. Згідно зі своїми обов'язками відповідає за достовірність інформацій, що надається голові районної державної адміністрації, направляється до Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласній державній адміністрації, засобам масової інформації, дотримання норм чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, інших розпорядчих і нормативних документів районної державної адміністрації, проектів рішень районної ради, візують їх та подають на розгляд голови районної державної адміністрації.

11. Відповідно до сфери своїх обов'язків дає доручення структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування району з питань виконання делегованих повноважень.

12. Бере участь у розгляді питань, що належать до сфери компетенції на нарадах, семінарах, засіданнях колегій, комісій, робочих груп районної державної адміністрації, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

13. Сприяє розвитку мережі та роботі підприємств, установ, організацій, спілок, інших підприємницьких та громадських організацій,щодіють у сфері компетенції.

14.  Згідно з розподілом обов'язків подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

15. Здійснює за дорученням голови районної державної адміністрації керівництво відповідними комісіями, радами, робочими групами, іншими консультативними та дорадчими органами.

16. Погоджує структуру структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

17. У встановленому порядку здійснює особистий прийом громадян і забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань.

18. За дорученнями та розпорядженнями голови районної державної адміністрації виконує інші функції та повноваження відповідно до чинного законодавства.