Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Інформація  про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 2018 рік

Назва органу виконавчої

(місцевої)

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на інформацію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

пош-

тою

теле-

фоном

фак-

сом

ел.

пош-

тою

від пред-

ставни-

ків за-

собів

масової

інфор-

мації

від

грома-

дян

від

юри-

дичних

від об’єд-

нань

грома-

дян без

створе-

ння юридичної

особи

задоволено

надіслано

належним

розпоряд-

никам

інформації

відмовлено

з відпові-дними

обгрунту-

ваннями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Баришівська РДА

56

17

-

-

39

-

44

12

-

24

28

4

 

Голова  адміністрації    О.А. Левченко

 

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 2017 рік

Назва органу виконавчої

(місцевої)

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на інформацію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

пош-

тою

теле-

фоном

фак-

сом

ел.

пош-

тою

від пред-

ставни-

ків за-

собів

масової

інфор-

мації

від

грома-

дян

від

юри-

дичних

від об’єд-

нань

грома-

дян без

створе-

ння юридичної

особи

задоволено

надіслано

належним

розпоряд-

никам

інформації

відмовлено

з відпові-дними

обгрунту-

ваннями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Баришівська РДА

52

-

-

-

48

-

34

 

18

-

32

17

3

 

 

Інформація про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 2016рік

Назва органу виконавчої (місцевої) влади

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

пош- тою

теле- фоном

фак-сом

ел. пош-тою

від пред-ставни-ків за-собів масової інфор-мації

від грома- дян

від юри-дичних

від об’єд- нань громадян без створе-ння юридичної особи

задоволено

надіслано належним розпоряд-никам інформації

відмовлено з відпові-дними обгрунту-ваннями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Баришівська РДА

69

8

0

0

61

0

22

47

0

58

4

7

 

 

Звіт за 2015 рік

Назва органу виконавчої

(місцевої)

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на інформацію

 

Кількість запитів на інформацію

Результати розгляду запитів на інформацію

пош-

тою

теле-

фоном

фак-

сом

ел.

пош-

тою

від пред-

ставни-

ків за-

собів

масової

інфор-

мації

від

грома-

дян

від

юри-

дичних

від об’єд-

нань

грома-

дян без

створе-

ння юридичної

особи

задоволено

надіслано

належним

розпоряд-

никам

інформації

відмовлено

з відпові-дними

обгрунту-

ваннями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Баришівська РДА

16

7

-

-

9

-

11

5

-

16

-

-