Виправлення помилок у звіті з ЄСВ

В даний час переважна більшість бухгалтерів формують та подають звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Звіт з ЄСВ) з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, яке мінімізує появу технічних помилок. Проте навіть досвідчені бухгалтери не застраховані від можливих огріхів у звітності. Тож розглянемо шляхи виправлення найбільш типових помилок.

Звіт із ЄСВ не подавався

У разі, якщо страхувальник взагалі не подавав звіт за попередній звітний період (періоди), то в поточному звітному місяці НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ відображення сум нарахованого єдиного внеску застрахованим особам за попередній звітний період (періоди).

У такому випадку страхувальнику необхідно подати Звіт із ЄСВ за попередній період (періоди) (як зазначено в п. 3 розд. V Порядку № 435).

Такий звіт подається лише один раз за один звітний період.

Повторне подання замість помилкового звіту

Це можливо лише тоді, коли ще не минув термін подання Звіту з ЄСВ. Так, у п. 1 розд. V Порядку № 435 зазначено:У разі виявлення помилки у Звіті до закінчення строку подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до органу доходів і зборів за місцем обліку”. Тоді чинним вважатиметься останній електронний або паперовий Звіт із ЄСВ, поданий до закінчення строків подання звітності (не пізніше ніж 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного місяця).

Подаючи новий звіт, слід бути уважним, аби виправляючи одну помилку, не припуститися іншої.

Коли звіт подали помилково не за звітний, а за попередній період, страхувальнику треба подати його повторно за поточний період.

Якщо страхувальник до закінчення строку подання Звіту з ЄСВ подає за поточний звітний період лише окремі таблиці Звіту з ЄСВ із зазначенням типу форми “скасовуюча”, “додаткова”, то цей звіт вважають таким, що не подавався.

Виправлення помилок в таблиці 5та таблиці 7 Додатка 4

·     Помилка у відомостях про пра­цівника

Якщо ви припустилися помилки в будь-якому з реквізитів таблиці 5 та 7 Звіту з ЄСВ, то формуйте та подавайте ДВІ таких таблиці (одну – зі статусом “скасовуюча” і неправильними рядка­ми, та другу – зі статусом “початкова” та правильними даними) й оформляйте до них титульний аркуш.

·     Працівника не включили до таблиці 5та 7

Буває, відомості про прийнятого працівника не включили до таблиці 5 та 7, але водночас відомості в таблиці 6 стосовно нього за звітний період подали. Тоді в наступному звітному періоді потрібно подати таблицю 5 та 7 зі статусом “додаткова” за місяць прийняття працівника на роботу й окремим титульним аркушем.

Аналогічно діють у разі необхід­ності показати звільнення працівни­ка та в інших випадках, коли забули включити працівника до таблиці 5.

Виправлення помилок в таблиці 6

·     Помилка в реквізитах (окрім сум) у таблиці 6

Якщо ви помилилися в реквізитах 6-10, 12-16 та 22-25 (зокрема, у податковому номері фізособи – платника податку, категорії застра­хованої особи, кількості днів трудо­вих відносин тощо) таблиці б, то для ви­правлення відомостей слід діяти так: формують і подають дві таблиці 6 (одну – зі статусом “скасовуюча”, де вказують неправильний рядок, другу – зі статусом “початкова” та правильним рядком). До того ж фор­мують до них титульний аркуш.

·     Працівника не включили до таблиці 6

Якщо зарплату працівникові було нараховано у відповідному місяці (про це свідчать первинні документи), але його забули включити до таблиці 6, вирішення проблеми буде таким (звіс­но, якщо минув термін подання звіту і вже не можна подати новий звіт за та­кий місяць): такий огріх можна виправити винятково в наступ­ному звітному періоді. У звіті за мі­сяць, у якому виявили помилку, в таб­лиці 6 окремим рядком показують таку зарплату з кодом типу нарахувань «2» (для зарплати (доходу), нарахованої у попередніх періодах, на яку страхувальником самостійно донараховано суму ЄСВ).

У разі, якщо потрібно зменшити зайво нараховану суму заробітної плати застосовують код типу нарахувань «3»(для зарплати (доходу), нарахованої у попередніх періодах, на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму ЄСВ)

У графі 11 проставляють місяць і рік, за який виправляється помилка, а в графах 17, 18 і 21 — відповідні суми (зарплати) доходу та ЄСВ. 

Зауважимо: донарахування (зайве нарахування) сум доходу та єдиного внеску необ­хідно  відоб­разити в таблиці 1 рядках 4 та/або 5 Звіту з ЄСВ, в якому виявили по­милку, та вказати на зміст помилки.

Помилки, пов’язані з коригуванням відпрацьованого часу

Не секрет, що подекуди (найчасті­ше – у бюджетних установах) та­бель подають до бухгалтерії за кіль­ка днів до закінчення місяця. Тому може так статися, що працівнику закрили й оплатили останні дні робо­чими, а він зненацька захворів.

У такому випадку також доводить­ся коригувати не лише нараховану зарплату, але й дані таблиці б.

Виправляють цю помилку у два при­йоми:

·      зменшують нараховану зарпла­ту. Для цього в окремому рядку таблиці 6 за звітний місяць відобража­ють суму надмірної зарплати та ЄСВ зі знаком мінус із зазначенням відповід­ного попереднього місяця.

·      відображають ще одним ряд­ком нарахування лікарняних та ЄСВ. У ньому заповню­ють реквізит 9, де зазначають код “29”, “36”, “37”, “39”,  а також у реквізиті 13 проставляють кількість календарних днів тимчасової непрацездатності.

Увага! Вносити від’ємні значення сум нарахованої зарплати (доходу) допустимо лише:

·       у разі відображення сум пере­рахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу через тимча­сову непрацездатність, та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих за попередні періоди;

·       у разі відображення сторнова­них сум відпускних за одночасного відображення допомоги з тимчасо­вої непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих за попередні періоди.

 

Нагадаємо, що роботодавець несе відповідальність за неправильне і недостовірне надання персоніфікованих даних щодо своїх працівників.

Викривлення персональних даних особи може негативно позначитися на розмірі пенсійних та інших страхових виплат.

 

О.Орлова, начальник відділу адміністрування,супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації

Відчуйте та оцініть переваги сучасного електронного сервісу веб-порталу Пенсійного фонду України!

Баришівське об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області нагадує– подбайте про своє майбутнє вже сьогодні. Для цього Пенсійний фонд України закликає всіх бажаючих зареєструватись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua. Веб-портал надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду.

Принциповою відмінністю від попередніх форм обслуговування є той факт, що веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.
У відкритому доступі (без реєстрації) на порталі надається багато корисної інформації з питань пенсійного страхування, бланки документів, інструкції щодо їх заповнення тощо. Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації:

  • отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян);
  • отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів);
  • формування запитів на попередню підготовку документів;
  • запис на прийом до фахівців Фонду;

Як зареєструватися на веб-порталі? Процедура реєстрації на веб-порталі максимально спрощена. Передбачено два способи реєстрації:

1. Подача письмової заяви для реєстрації на веб-порталі, тоді необхідно особисто відвідати найближче управління Пенсійного фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом).

2. Он-лайн реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП, який знаходиться на будь-якому носії (наприклад, флешка чи жорсткий диск Вашого комп’ютера або на електронному пенсійному посвідченні)). Реєстрація на веб-порталі здійснюється тільки один раз! Надалі доступ до електронних послуг, які передбачають персоналізований доступ (одержання виписок, надсилання запитів, скарг, запис на прийом тощо), здійснюється після авторизації на порталі (“Вхід”). У разі виникнення запитань та за додатковою інформацією звертайтесь до Баришівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Київської обл., за адресою: селище Баришівка, вул. Центральна, 3, 1-й поверх, або м. Березань вул.Набережна 4, 1-й поверх, зал обслуговування громадян.

 

О.Орлова, начальник відділу адміністрування,супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації

Добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 Що змінилося з січня 2018 року?

Добровільна участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні передбачена статтею 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) та впроваджена з 1 січня 2004 року.

Людина, яка не належала до категорії застрахованих осіб (не працювала на території України або працювала неофіційно, а страховий стаж зараховується лише за умови сплати страхових внесків), має можливість укласти договір про добровільну участь у соціальному страхуванні. Правові норми, що регулюють обставини укладання та виконання відповідного договору передбачені статтею 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон 2464). Повноваження щодо укладання договору покладені на органи доходів і зборів (органи державної фіскальної служби).

Законом 2464 передбачено два види договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

І. Частиною другою статті 10 визначено, що особи беруть у ній участь протягом строку, визначеного у договорі про добровільну участь, але не менше одного року. Це страхування на майбутні періоди.

ІІ. Частиною п’ятою цієї ж статті передбачена можливість одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (починаючи з 1 січня 2004 року).

Щодо змін з січня 2018 року.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (прийнятий 03.10.2017 року) до частини 5 статті 10 Закону 2464 внесені зміни, згідно яких починаючи з 01.01.2018 року сума сплаченого єдиного соціального внеску за договором про одноразову сплату за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2.

Отже, з 1 січня 2018 року при мінімальній заробітній платі 3723,00 грн. розмір мінімального страхового внеску становитиме:

·        для договорів на термін не менше одного року - 819,06 грн. в місяць (3723,00х22%=819,06);

·        для одноразової сплати за попередні періоди 1638,12 грн. в місяць (3723,00х22%х2=1638,12).

Звертаємо ще раз увагу, що «докупити» страховий стаж за періоди, коли особа не належала до категорії застрахованих осіб, за нормами закону, це можуть здійснити лише особи, які на сьогодні не є застрахованими особами (офіційно не працюють) та не є пенсіонерами.

 

Помилка в прізвищі та в даті звільнення: виправляємо ЄСВ-звіт

У Звіті з ЄСВ за лютий 2018 року допущено дві помилки:

1) у таблиці 6 щодо однієї з працівниць неправильно вказано прізвище (працівниця вийшла заміж і змінила прізвище);

2) у таблиці 5 щодо одного з працівників неправильно вказали дату звільнення.

Як виправити такі помилки, якщо вони були виявлені після закінчення граничного строку для надання звіту, тобто наприкінці лютого?

Нагадаємо, що роботодавець несе відповідальність за неправильне і недостовірне надання персоніфікованих даних щодо своїх працівників.

Викривлення персональних даних особи може негативно позначитися на розмірі пенсійних та інших страхових виплат.

Виправляємо помилку «неправильно вказане прізвище». Для виправлення помилки в прізвищі, імені або по батькові для особи, з якою у вас продовжуються трудові (цивільно-правові) відносини, вам достатньо в наступному місяці подати звітні відомості про особу вже з правильним прізвищем, ім’ям або по батькові.

У разі потреби виправлення помилки в прізвищі, імені або по батькові для звільненого працівника необхідно скористатися «скасовуючою» формою звіту, де одна таблиця міститиме помилкові відомості — тип «скасовуюча» і друга — із зазначенням типу «початкова» з правильними відомостями.

Виправляємо помилку «неправильно вказана дата звільнення». Помилку в цьому випадку допустили не лише в таблиці 5 ЄСВ-звіту, але ще і в таблиці 6. Річ у тому, що якщо в таблиці 5 ЄСВ-звіту є позначка про початок або закінчення трудових відносин із застрахованою особою, то в таблиці 6 у графі 15 роботодавець указує відповідну кількість днів перебування в трудових (цивільно-правових) відносинах. У випадку якщо ви в графі 15 таблиці 6 укажете кількість днів, що відповідає повному місяцю, і при цьому в таблиці 5 зазначите дату прийняття на роботу або звільнення з роботи в середині місяця, то система, яка приймає звітні відомості, повідомить вас про помилку.

 У разі виявлення страхувальником у ЄСВ-звіті після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (окрім сум), що стосуються застрахованої особи, подаються скасовуючі документи. Тобто страхувальник повинен сформувати і подати ЄСВ-звіт за попередній період, що містить: перелік таблиць ЄСВ-звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуюча» з помилковими відомостями і відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» з правильними відомостями.

Необхідно розрізняти таке: на титульному аркуші (перелік таблиць звіту) наводять форму звіту («початкова», «скасовуюча» або «додаткова»), а в самих таблицях указують тип таблиці («початкова», «скасовуюча» або «додаткова»).

Таким чином, за останній звітний період, у якому працівник перебував у трудових відносинах з роботодавцем (за місяць звільнення — лютий), складіть:

1) таблицю 5 з типом «скасовуюча», даними звільненого працівника і помилковою датою звільнення;

2) таблицю 5 з типом «початкова», даними звільненого працівника і правильною датою звільнення;

3) титульний аркуш (перелік таблиць звіту) за формою «скасовуюча» на обидві таблиці 5;

4) таблицю 6 з типом «скасовуюча». У неї внесіть відомості, які були помилковими, — кількість днів перебування в трудових відносинах, які раніше вказали в таблиці 6 ЄСВ-звіту за лютий. Окрім цього, в рядку дублюються всі інші дані, які були вказані правильно і виправленню не підлягають;

5) таблицю 6 з типом «початкова». У неї внесіть рядок з правильними даними про застраховану особу — правильною кількістю днів перебування застрахованої особи в трудових відносинах у місяці звільнення.

Причому заповнюйте їх так, щоб суми, вказані в реквізитах 17 — 21, відповідали сумам, наведеним у таблиці 6 з типом «скасовуюча»;

При формуванні і наданні таблиці 6 ЄСВ-звіту з позначкою «початкова» у звіті за формою «скасовуюча» зміни в сумових показниках (реквізити 17 — 21) не допускаються.

6) до обох таблиць 6 складіть один перелік таблиць звіту за формою «скасовуюча».

Зверніть увагу! «Скасовуючий» тип таблиці 6 ЄСВ-звіту не може застосовуватися без одночасного подання таблиці 6 з типом «початкова», а «скасовуючий» тип таблиці 5 ЄСВ-звіту може застосовуватися без одночасного надання таблиці 5 з типом «початкова».

При наданні звіту за формою «скасовуюча» таблиця 1 ЄСВ-звіту не формується.

 

О.Орлова, начальник відділу адміністрування,супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації

Додати в розділ актуально

13 листопада 2017 року  першимзаступникомначальника Баришівського об’єднаного управління  Пенсійного фонду України Таран Т.П.  відбулася  зустріч з начальником Березанського міського відділу ДВС  Іораш С.М. В ході розмови  обговорено  питання повного погашення заборгованості до Пенсійного фонду України. Проведений аналіз  спільної роботи за 3 квартал 2017 року з погашення заборгованості, якість та необхідність проведених рейдів до боржників за місцем здійснення їх трудової  діяльності та за місцем проживання.  Намічений  план подальшої  роботи по погашенню заборгованості до кінця 2017 року.