Відділ містобудування та архітектури

Структурний підрозділ Баришівської районної державної адміністрації.

Підпорядкованість:

Департамент містобудування та архітектури Київської ОДА

В його штаті 3 посади.

Установа знаходиться за адресою: смт Баришівка, вул. Центральна, 17.

Режим роботи: працює щоденно з 800 до 1700 години (у п’ятницю з 800 до 1600 години), крім вихідних та святкових днів.

Прийомний день – Середа, з 900 до 1600 години.

Перерва на обід з 1200 до 1300 години.

Начальник відділуСторчак Анатолій Іванович.

електронна алреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Відділ містобудування та архітектури відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у сферах містобудування і архітектури та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) бере участь у формуванні та забезпеченні державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування на території району;

3) веде аналіз стану містобудування та здійснює моніторинг за реалізацією схеми планування території району, розробленням та оновленням містобудівної документації на районному та місцевих рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) забудовою та використанням територій;

4) координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшенню їх архітектурного вигляду;

5) забезпечує в межах своїх повноважень контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;

6) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету з питань будівництва та архітектури і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації;

7) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у сферах містобудування, будівництва та архітектури, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

8) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

9) розробляє і подає виконавчим органам селищної та сільських рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає висновки щодо їх затвердження;

10) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій за межами населених пунктів, бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, видає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

11) надає будівельні паспорти та іншу необхідну документацію на забудову територій, погоджує проекти забудови;

12) надає пропозиції селищній та сільським радам щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

13) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

14) надає пропозиції щодо присвоєння селищною та сільськими радами поштових адрес об’єктам містобудування;

15) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

16) контролює діяльність виконавчих органів селищної та сільських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом “б” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, шляхом отримання інформації;

17) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції;

19) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Баришівської районної державної адміністрації;

Відділ містобудування та архітектури для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

Відділ містобудування та архітектури в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Баришівської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними представниками центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Відділ містобудування та архітектури очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Баришівської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із директором департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації. Начальник відділу за посадою є головним архітектором району та головою архітектурно-містобудівної ради.

 

Адреса веб-сайту Департаменту містобудування та архітектури Київської ОДА:  http://arhitektura.koda.gov.ua/