Відділ цивільного захисту та житлово– комунального господарства

Структурний підрозділ Баришівської районної державної адміністрації. В його штаті 3 посадові особи.

Установа знаходиться за адресою: смт Баришівка, площа Миру, 1.

Режим роботи: працює щоденно з 8-00 до 17-00 години ( у пятницю з 8-00 до 16-00 години ), крім вихідних та святкових днів.

Приймальний день – середа.

Перерва на обід з 12-00 до 13-00 години.

Начальник відділу - Лисенко Роман Юрійович

Основними завданнями відділу є:

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, будівництва, а також розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні та забезпечення державної і регіональної політики у сферах житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, будівництва, а також розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві.;

2) забезпечує на території району реалізації державної політики щодо організації і здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства;

3) проводить аналіз стану житлово-комунального господарства району та готує пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального господарства;

4) координує роботу підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

5) розробляє і реалізує районні програми, приймає участь у розробленні та реалізації обласних та державних програм у межах повноважень;

6) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

7) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

8) бере участь у складанні переліків об’єктів, будівництво, реконструкція, ремонт яких фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах, на території району;

9) виконує інші завдання відповідно до положення про відділ.

Відділ має право:

1) подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції та рекомендації щодо діяльності підпорядкованих підприємств житлово-комунального господарства.

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

4) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Баришівської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевого органу державної статистики безоплатно статистичні дані необхідні для виконання покладених на нього завдань;