Відділ культури

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

підпорядкованість:

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Місцезнаходження: 07500, Київська область, Баришівський район,

смт. Баришівка, вул. Київський шлях, будинок 40.

Тел. (04576) 5-24-44, e-mail: bar_viddil_kyltyr@ukr.net.

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ -

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ –

 

ГРАФІК РОБОТИ ВІДДІЛУ

Понеділок-четвер – 8.00 год.-17.00 год.

П’ятниця – 8-00 год.-16-00 год.

Субота-неділя – вихідний

Обідня перерва – 12-00 год.-13-00 год.

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

ЩОСЕРЕДИ з 8-00 год. до 12-00 год.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

1.Відділ культури Баришівської районної державної адміністрації Київської областіутворюється головою райдержадміністрації, найменування відділ культури Баришівської райдержадміністрації Київської області (далі – Відділ), ідентифікаційний код 33461235, місцезнаходження: 07500, Київська область, смт. Баришівка, вул. Київський шлях, будинок 40. Тел. (04576)5-24-44, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Міністерству культури України.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,Закону України «Про  місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами),Законом України «Про культуру», наказами Міністерства культури України, наказами управління культури, національностей та релігій, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.

 

4. У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання актів законодавства у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

 

5. Основними завданнями Відділу є:

5.1. Реалізація державної політики у сфері культури на території району, охорони культурної спадщини, міжнаціональних та релігійних відносин, сприяння консолідації й розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики;

5.2. Здійснення загального керівництва закладами культури та вживання заходів до збереження мережі закладів культури, розробка прогнозу їх розвитку, врахування їх при розробці проектів програм соціально - економічного розвитку;

5.3. Забезпечення:

- вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

5.4. Сприяння:

- відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якістю;

- загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;

- гармонізації міжнаціональних  та міжконфесійних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;

- участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, а також у сфері міжнаціональних та релігійних відносин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

- забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Створює умови для розвитку:

- усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

- соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

6.2. Сприяє:

- формуванню мистецьких  колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

- відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

- збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури;

-  соціальному захисту працівників закладів галузі у сфері культури та охорони культурної спадщини;

- збереженню та розвитку етнічної, культурної, релігійної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

- діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримує розвиток національно-культурних традицій;

- проведенню  заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

- забезпеченню культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, культурними, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

- роботі комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

- проводить аналіз потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини;

6.3. Подає пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури, міжнаціональнихвідносин та релігій, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно - правового регулювання у зазначених сферах;

- відзначення працівників закладів у сфері культури та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

- занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

6.4. Бере участь у:

- розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, регіональних програм;

- реалізації міжнародних проектів у сфері культури, міжнаціональнихвідносин та релігій,  охорони культурної спадщини;

- організації та проведенні районних, обласних і міжнародних конкурсів та фестивалів, виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- надає організаційно-методичну допомогу закладам у сфері культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини;

6.5. Здійснює:

- координацію діяльності закладів у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері відділу райдержадміністрації, незалежно від форми власності;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини;

- координує виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

6.6. Забезпечує:

- захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- підготовку та передачу управлінню культури, національностей та релігій наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури,міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

- фіксацію наявних меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та окреслює візуальні їх зони охорони;

- контролює технічний стан пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій та зон охорони;

6.7. Інформує управління культури, національностей та релігій про:

- музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

- пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

- щодо встановлення в розрізі населених пунктів пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дошок на честь загиблих військовослужбовців, які захищали територіальну цілість нашої держави, видатних особистостей місцевості, визначним історичним подіям тощо;

6.8. Організовує:

- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

- надання інформаційних послуг, методичної допомоги з питань культури та організації культурно-мистецьких заходів, міжнаціональних відносин, охорони культурної спадщини, державної мовної політики та політики в сфері релігії та релігійних відносин;

6.9. Погоджує:

- розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони;

- відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

6.10. веде реєстрацію та облік пам’яток культурної спадщини на території району та веде роботу по укладенню охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;

6.11. вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

6.12. роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурноїспадщини та державної мовної політики;

6.13. здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням культурно-мистецьких заходів в районі, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою; 

6.14. координує взаємодію сільських, селищних, рад та їх виконавчих органів з питань міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

6.15. контролює дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування;

6.16. вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови районної держадміністрації та управління культури, національностей та релігій;

6.17. надає методичну допомогу фахівцям сільських, селищних рад та їх виконавчих органів з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин, міжнаціональних відносин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації;

6.18. веде облік релігійних організацій, що діють в районі;

6.19. проводить у встановленому порядку роботу, пов’язану з організацією професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу;

6.20. надає адміністративні послуги за відповідними напрямками діяльності;

6.21. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

6.22. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6.23. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів, з питань культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

6.24. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

6.25. бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

6.26. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини та державної мовної політикидля подання голові районної державної адміністрації;

6.27. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

6.28. готує, бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

6.29. розглядає та опрацьовує в установленому законодавством порядку звернення громадян у межах своїх повноважень;

6.30. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

6.31. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

6.32. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

6.33. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

6.34. забезпечує захист персональних даних;

6.35. здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Відділ має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

- укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

 - організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

- утворювати за дорученням голови районної державної адміністрації  координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку культурного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

- представляти в установленому порядку інтереси Відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

Начальник повинен мати повну вищу освіту у галузі культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у  галузі культури не менше 5 років, володіти українською мовою.

10. Відділ має структурні підрозділи:

- централізовану бухгалтерію, яку очолює головний бухгалтер;

- районний Будинок культури, який очолює директор;

- централізовану бібліотечну систему, яку очолює директор.

У підпорядкуванні Відділу є Комунальний заклад Баришівської районної ради «Початковий  спеціалізований навчальний мистецький заклад Баришівська дитяча музична школа», районний  краєзнавчий музей, районний музей Т.Г.Шевченка, які очолюють директори.

Керівники структурних підрозділів призначаються і звільняються з посади начальником Відділу за погодженням голови райдержадміністрації.

11. Начальник Відділу:

- здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

- подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи;

- затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів Відділу та розподіляє обов'язки між ними;

- планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

- вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

- відповідає за виконання покладених на Відділ завдань з реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин та релігій, державної мовної політики;

- може за дорученням входити до складу колегії районної державної адміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

- може за дорученням брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з управлінням культури, національностей та релігій, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови та заступників голови районної державної адміністрації;

- спрямовує і координує діяльність структурних підрозділів Відділу;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

- подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Відділу;

- здійснює добір кадрів;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу;

- призначає на посади та звільнює з посад керівників структурних підрозділів;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

- забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Відділі інформації з обмеженим доступом;

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

12. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації вищого рівня.

13. У разі відсутності начальника Відділу його обов’язки з правом підпису виконує, за розпорядженням голови райдержадміністрації, головний спеціаліст відділу культури, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника Відділу.

 

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника Відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

16. Відділ набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку та має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, кутовий штамп, бланки та символіку, що реєструється в установленому законом порядку.

17. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може перерозподілятись серед засновників (учасників) Відділу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а у разі ліквідації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

18.  Доходи (прибутки) Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

19. У разі припинення Відділу (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.