Відділ освіти

ВІДДІЛ ОСВІТИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Підпорядкованість: Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Поштова адреса: 07500, Київська область, смт Баришівка,  провулок Банний, 3

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://baryshivskyi-rvo.edukit.kiev.ua/

 

Начальник відділу: Гапич Світлана Борисівна

 тел. 5-18-65

 

Головний спеціаліст відділу освіти управління освіти, молоді та спорту

 

Головний спеціаліст відділу освіти управління освіти, молоді та спорту

Забережна Наталія Андріївна

 

 ГРАФІК РОБОТИ:

ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР 8.00 – 17.00

П”ЯТНИЦЯ 8.00 – 16.00

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 12.00 – 12.45

 

Г Р А Ф І К  П Р И Й О М У  Г Р О М А Д Я Н

щоп’ятниці з 9.00 до 16.00

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації.

 

І. Загальні положення:

1.1. Відділ освіти управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується начальнику управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації та департаменту освіти, науки та молоді Київської обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, голови Баришівської районної державної адміністрації, актами Баришівської районної ради, а також Положенням про відділ освіти.

1.3. У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання актів законодавства у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.4. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджету. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис відділу освіти затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228.

1.5. Посадові інструкції спеціалістів відділу освіти (державних службовців) розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності, посад державної служби у державних органах.

 

ІІ. Основні завдання:

2.1. реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних особливостей Баришівського району;

2.2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

2.3. створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;

2.4. здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах Баришівського району і належать до сфери управління районної державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;

2.5. аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районних Програм розвитку освіти, організація виконання зазначених Програм;

2.6. організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

2.7. контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні відповідними навчальними закладами, розташованими на території району;

2.8. участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

2.9. навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю органів місцевого самоврядування, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів;

2.10. проведення атестації дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

2.11. забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах району;

2.12. забезпечення здійснення моніторингу у сфері освіти в районі;

2.13. забезпечення у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

2.14. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців дошкільних навчальних закладів та ДЮСШ, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

2.15. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Баришівського району.

 

ІІІ. Функції: Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району;

3.2. визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції начальнику управління освіти, молоді та спорту для винесення на розгляд сесії районної ради щодо удосконалення їх мережі, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб, за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

3.3. готує проекти рішення щодо закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

3.4. вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

3.5. вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.6. забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

3.7. сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

3.8. надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

3.9. здійснює заходи спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

3.10. координує роботу навчальних закладів щодо профілактики та запобігання бездоглядності і правопорушень серед неповнолітніх співпрацює в цьому питанні з кримінальної міліцією та соціальними службами; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронату;

3.11. забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах району;

3.12. координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.13. надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотньому шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

3.14. організовує та координує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджетних та залучених коштів;

3.15. вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів;

3.16. проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та учнівської молоді;

3.17. сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

3.18. впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, подає на затвердження начальнику управління освіти, молоді та спорту робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.19. організовує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до начальника управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; організовує проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів;

3.20. організовує та координує видання інформаційно-методичних бюлетенів з питань освітньої діяльності;

3.21. сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.22. координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.23. забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні ними відповідної роботи;

3.24. організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.25. забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектування меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

3.26. формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

3.27. організовує доставку підручників та навчальної літератури для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів;

3.28. прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів;

3.29. організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.30. сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.31. розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

3.32. бере участь в установленому порядку в укладанні та припинені дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні Баришівської районної державної адміністрації та районної ради;

3.33. вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

3.34. контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.35. інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування;

3.36. проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг Державним стандартам освіти;

3.37. подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.38. проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації державним реєстратором реєстраційної служби Баришівського районного управління юстиції;

3.39. забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;

3.40. вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

3.41. надає адміністративні послуги;

3.42. бере участь у розробці проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень в галузі освіти та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

3.43. бере участь у межах компетенції у погоджені проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами райдержадміністраціями;

3.44. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

3.45. здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції;

3.46. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

3.47. проводить роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу освіти;

3.48. забезпечує захист персональних даних працівників та учнів.

 

IV. Права: Відділ освіти має право:

4.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ освіти завдань;

4.2. залучати до розроблення районної Програми розвитку освіти та розгляду інших питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів, за погодженням з начальником управління освіти, молоді та спорту, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4.3. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій; організовувати випуск видань інформаційного та методичного характеру;

4.4. за дорученням голови районної державної адміністрації брати участь в утворенні координаційних комісій, експертних та робочих груп для організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів залучати спеціалістів до роботи в цих комісіях;

4.5. брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

4.6. брати участь в проведенні районних, у тому числі, щорічних, серпневих конференцій педагогічних працівників, проведенні семінарів, нарад керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

4.7. вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

4.8. подавати пропозиції начальнику управління освіти, молоді та спорту про зупинення (скасовування) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їх повноважень;

 

V. Організаційно-розпорядча діяльність:

5.1. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, місцевими органами самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали з метою створення умов для впровадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належної виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Баришівської районної державної адміністрації за поданням начальника управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах у навчальних закладах або установах освіти не менше як 5 років та володіти державною мовою.

5.3. Начальник відділу освіти:

5.3.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності його працівників;

5.3.2. подає на розгляд начальнику управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації пропозиції до кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

5.3.3. планує роботу відділу і аналізує стан його виконання;

5.3.4. ініціює заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів та установ освіти;

5.3.5. організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу освіти звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності відділу;

5.3.6. забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, забезпечує захист державних таємниць у напрямі діяльності відділу відповідно з чинним законодавством.

5.3.7. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.