Відділ молоді та спорту

ВІДДІЛ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БАРИШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Підпорядкованість: управління з питань фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації

Поштова адреса: 07500, Київська область, смт Баришівка,вул. Центральна, 34

 

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://baryshivskyi-rvo.edukit.kiev.ua/

 

Начальник відділу:

 

тел. 5-23-67

 

Головний спеціаліст відділу:

 

тел. 5-23-67

 

ГРАФІК РОБОТИ:

ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР 8.00 – 17.00

П'ЯТНИЦЯ 8.00 – 16.00

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 12.00 – 12.45

 

ВІДДІЛ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

1) здійснює загальне керівництво фізичною культурою і спортом в районі;

2) подає в установленому порядку на розгляд держадміністрації проекти, плани розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

3) вносить до держадміністрації, а також до управління з питань фізичної культури та спорту обласної держадміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади пропозиції щодо подальшого розвитку фізичної культури і спорту в районі;

4) розробляє комплексні та цільові програми розвитку фізичної культури, спорту і туризму;

5) координує свою роботу із структурними підрозділами районної державної адміністрації, відповідними органами місцевого самоврядування а також співпрацює з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян;

6) відділу фізичної культури та спорту підпорядковується районна дитячо-юнацька спортивна школа;

7) забезпечує:

- формування календарних планів навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивних змагань району (області);

- проведення заходів, затверджених у календарних планах навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури, спорту та туризму;

- організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності процесу;

8) вдосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій, соціально-побутовій сферах з метою залучення до занять фізичною культурою, спортом та туризмом широких верств населення;

9) забезпечує збереження існуючої мережі фізкультурно-спортивних клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку самодіяльного масового спорту (спорту для всіх);

10) координує діяльність підприємств, установ, організацій усіх форм власності, заінтересованих у розвитку фізичної культури і спорту, та здійснює роботу із залучення позабюджетних коштів до реалізації програм та заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;

11) здійснює контроль за станом і розвитком фізичної культури, спорту та туризму, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм і заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури, спорту та туризму в районі;

12) бере участь у зміцненні матеріально-технічної бази об’єктів і споруд спортивного і туристичного призначення, забезпечує утримання їх у належному стані, залучає до цієї роботи інвесторів

13) перевіряє разом з іншими структурними підрозділами органів виконавчої влади стан роботи з фізичної культури і спорту у навчальних та позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

14) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями законодавства з питань фізичної культури і спорту під час реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

15) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;

16) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід у сфері фізичної культури, спорту та туризму, здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську діяльність з питань фізичної культури та спорту, сприяє розвитку спортивної преси, підтримує видавництва, які випускають літературу фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, заохочує їх до співпраці;

17) веде облік роботи, проведеної у сфері фізичної культури, спорту та туризму, реєструє спортивні рекорди та досягнення, встановлені у районі;

18) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів та фахівців фізичної культури, спорту та туризму;

19) забезпечує впровадження у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення;

20) вивчає потребу в кадрах у сфері фізичної культури, спорту та туризму, і організовує підвищення їх кваліфікації, здійснює контроль за рівнем кваліфікації тренерів-викладачів платних груп і секцій, клубів, створює належні умови для ефективного оздоровлення населення;

21) вживає заходів до забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури, спорту та туризму;

22) комплектує склад збірних команд району з видів спорту та забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного та районного рівнів;

23) залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські об'єднання, добровільні спортивні товариства, районні громадські об'єднання фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості;

24) надає в установленому порядку осередкам районних громадських організацій фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості або їхнім об'єднанням – статус районної спортивної федерації, веде облік та реєстр зазначених організацій;

25) визначає розташування, веде облік суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги населенню у сфері фізичної культури, спорту та туризму, і подає управлінню з питань фізичної культури та спорту обласної держадміністрації пропозиції щодо надання їм ліцензій на провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

26) забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, в установленому порядку за погодженням з управлінням з питань фізичної культури та спорту, обласної держадміністрації планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;

27) бере участь і в межах своєї компетенції розширює міжнародні контакти, укладає договори районного характеру та забезпечує їх реалізацію, координує участь спортсменів, тренерів та команд у міжнародних взаємообмінах спортивними делегаціями;

28) здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об'єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості в районі, забезпечує ефективне їх використання та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

29) подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень до спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури, спорту та туризму за порушення правил змагань, договорів, контрактів, а також за дії, що гальмують розвиток українського спорту;

30) забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують;

31) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на районну держадміністрацію завдань з питань фізичної культури, спорту та туризму;

32) готує та подає на розгляд колегії райдержадміністрації матеріали про стан та перспективи розвитку фізичної культури та спорту на підприємствах, установах, організаціях, у громадських організаціях фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості.