Інформація управління фінансів

Виконання зведеного бюджету Баришівського району

за  9 місяців 2016 року.

 

Загальний обсяг бюджету Баришівського району по доходах і видатках був затверджений на 2016 рік в сумі 196885,2 тис.грн., в тому числі загальний фонд складав 194287,1 тис.грн., спеціальний фонд 2598,1 тис.грн.

Протягом звітного періоду до бюджету вносились зміни, в результаті  чого доходи були збільшені на 19429,9 тис.грн., тобто по загальному фонду на 16200,5 тис.грн., по спеціальному фонду на 3229,4 тис.грн.

За 9 місяців 2016 року до загального та спеціального фондів зведеного бюджету району надійшло 200660,6 тис.грн. доходів, що становить 77,9% до затверджених місцевими радами показників на рік з урахуванням внесених змін.

Темп росту до відповідного періоду минулого року, становить +64340,6 тис.грн., 147,2%.

 Власних та закріплених надходжень надійшло до загального фонду в сумі 61676,6 тис.грн., 148,6%.

До загального фонду Баришівського району надійшло субвенцій з державного бюджету в сумі 127664,9 тис.грн., що складає 68,9 відсотка уточнених річних призначень.

До доходів спеціального фонду бюджету району надійшло 6808,9тис.грн., що становить 99,4 відсотка до затверджених показників з урахуванням внесених змін на рік.

 

    

За 9 місяців 2016 року  видатки  районного бюджету становлять 141061,0тис. грн., з них видатки загального фонду – 135441,3тис. грн. при уточненому річному плані 197781,3тис.грн., що становить 68,5 відсотка, видатки спеціального фонду –  5619,7 тис. грн. при уточненому річному плані 33013,8 тис.грн., що становить 17,0 відсотків.

Питома вага районного бюджету у зведеному бюджеті  району складає 83,3 відсотка.

Структура видатків загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2016 року слідуюча:

75,3 %  від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів -  видатки на зарплату з нарахуванням;

18,2 % -   видатки на енергоносії;

2,3  %  -    видатки на харчування та медикаменти;

4,2 %   -    інші видатки.

 В порівнянні з відповідним періодом 2015 року профінансовано видатків загального фонду районного бюджету на 31843,1 тис.грн. більше, або на  30,7 % , з них:

  видатки на заробітну плату з нарахуванням збільшились на 7674,4 тис. грн. (115,0 %), профінансовано 58902,1 тис.грн.;

               на енергоносії збільшились на 1566,5 тис.грн. (112,4 %), профінансовано 14218,1 тис. грн.;

               на харчування збільшились на 10,4 тис.грн. (100,8 %), профінансовано 1396,6 тис. грн..;

               на медикаменти збільшились на 73,2 тис.грн. (123,0 %), профінансовано 391,8 тис. грн.

Стан фінансування галузей соціально-культурної сфери за 9 місяців 2016 року (з врахуванням трансфертів) в порівнянні з відповідним періодом  минулого року характеризується наступними показниками:   

                                                                                                                          тис.грн.                                                

 

 

9 міс

2015р.

 

 

9 міс. 2016р.

 

Відхилення

%

Освіта

44209,2

51146,4

+ 6937,2

115,7

Охорона здоров’я

15295,7

17665,4

+ 2369,7

115,5

Соцзахист

36950,9

54786,0

+ 17835,1

148,3

Культура

4554,0

5156,2

+602,2

113,2

Спорт

821,4

954,8

+ 133,4

116,2