Інформація управління фінансів

Довідка

про виконання районного бюджету

Баришівського району за 2018рік.

Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за 2018 рік складають 367981,6 тис.грн. (100,6 % виконання).

До спеціального фонду надходження становлять 18391,9 тис.грн. при  уточненому річному плані 17854,5 тис.грн. (103,0 % виконання).

Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету  власних надходжень надійшло 79831,1 тис.грн.  при уточненому річному плані  76205,3 тис.грн., перевиконання становить 3625,8 тис.грн. (104,8 %).

Основне джерело наповнення районного бюджету - податок з доходів фізичних осіб,  питома вага якого складає  99,0 % у власних надходженнях. Надходження цього податку склали 79031,4 тис.грн., що становить 104,4% до плану на звітний період (темп росту до відповідного періоду минулого року -  119,8%, або +13080,9 тис.грн.).

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності складає 94,1 тис.грн., частини чистого прибутку надійшло в сумі 138,9 тис.грн., адміністративних зборів за проведення державної реєстрації – 276,9 тис.грн., інших надходжень – 289,8 тис.грн.

За 2018 рік з державного бюджету в повному обсязі отримано базову дотацію, яка надійшла до районного бюджету в сумі 2294,9 тис.грн., додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 20244,1 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 105127,8 тис.грн. що становить 100%  виконання, в тому числі:

- освітня субвенція (код 41033900) – 67273,5 тис.грн.;

- медична субвенція (код 41034200) – 31407,3 тис.грн.,;

- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 6447,0 тис.грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по загальному фонду отримано в сумі 149905,1 тис.грн. при плані за звітний період 150978,3 тис.грн., що становить 99,3%  виконання, в тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу ( код 41050300) – 41783,8 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім»ях (код 41050700) – 677,9 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( код 41050100) – 98304,0 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (код 41050200) – 814,2 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (код 41051100) – 704,2 тис.грн.;

-  субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (код 41051200) – 292,5 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41051400) – 1270,9 тис.грн.;

- субвенція на лікування хворих на цукровий діабет ( код 41051500) – 3434,3 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (код 41052000) – 800,8 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (код 41050400) – 818,6 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (код 41050900) – 309,0 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41053000) – 694,9 тис.грн.

Крім того, отримано субвенцію з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 1229,2 тис.грн. та  інших субвенцій з сільського/селищного бюджетів – 9349,4 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ за 2018 рік складають 11320,6 тис.грн., що становить до аналогічного періоду минулого року 130,6%  (відповідний період минулого року – 8666,1 тис.грн.), та 106,9% до уточненого річного плану,  а саме: плата за послуги надійшла в сумі 4558,1 тис.грн. (минулий рік – 3154,4 тис.грн.), і в розрізі бюджетних установ надходження склали:

по відділу культури – 565,8 тис.грн. (мин. рік – 398,7 тис.грн.), це батьківська плата за навчання дітей в музичній школі та за проведення вечорів відпочинку, що становить 97,2% до  річного плану;

по відділу освіти – 3258,5 тис.грн. (мин. рік – 2131,3  тис.грн.), це плата батьків за харчування дітей, навчання дітей в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, за заняття в гуртках та за оренду приміщень, що становить 106,9% до  річного плану;

по центральній районній лікарні надійшло 651,4 тис.грн. (мин. рік – 566,5 тис.грн.) за медичні послуги населенню  - 100,0% до  річного плану);

по ЦПМСД – 3,4 тис.грн. (мин. рік – 13,2 тис.грн.) (оренда приміщень);

по територіальному центру – 47,8 тис.грн. (мин.рік – 32,5 тис.грн.) за надані послуги швачки та перукаря та за  обслуговування пенсіонерів, в яких є працездатні діти (136,6% до річного плану);

СК “Прогрес” – 31,2 тис.грн. (мин.рік – 12,2 тис.грн.) за оренду приміщення (100,6% до  річного плану).

Крім того, за 2018 р. до бюджетних установ надходили кошти на виконання окремих доручень в сумі 6762,5 тис.грн. (минулий рік – 5511,7 тис.грн.), в тому числі по відділу освіти – 4714,6 тис.грн.,   центральній районній лікарні – 903,0 тис.грн., ЦПМСД – 21,7 тис.грн., відділ культури – 258,4 тис.грн., територіальному центру – 864,8 тис.грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського  та лісогосподарського виробництвастановить 8,6 тис.грн.

До бюджету розвитку (спеціального фонду) надійшло субвенцій сільських/селищної рад в сумі 1149,2 тис.грн.

Надійшла субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості в сумі 5913,5 тис.грн.

За 2018 рік видатки  районного бюджету становлять 378171,4тис. грн., з них видатки загального фонду – 357635,2тис. грн. при уточненому річному плані 364472,8 тис.грн., що становить 98,1 відсотка, видатки спеціального фонду – 20536,2 тис. грн. при уточненому річному плані 30727,8 тис.грн., що становить 66,8 відсотка.

Структура видатків загального фонду районного бюджету за 2018 рік слідуюча:

77,3 %  від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів -  видатки на зарплату з нарахуванням;

12,2 % -   видатки на енергоносії;

  3,0  %  -    видатки на харчування та медикаменти;

  7,5 %   -    інші видатки.

 В порівнянні з відповідним періодом 2017 року профінансовано видатків загального фонду районного бюджету на 40399,9 тис.грн. більше, або на 12,7 % , з них:

  видатки на заробітну плату з нарахуванням збільшились на 33215,6 тис. грн. (125,8%), профінансовано 162122,2 тис.грн.;

               на енергоносії зменшились на 7,8 тис.грн. (100,0 %), профінансовано 25601,7 тис. грн.;

               на харчування збільшились на 269,4 тис.грн. (105,6%), профінансовано 5091,6 тис. грн.;

               на медикаменти збільшились на 189,5 тис.грн. (120,8%), профінансовано 1101,1 тис. грн..

Стан фінансування галузей соціально-культурної сфери за  2018 рік  (з врахуванням трансфертів) в порівнянні з 2017 роком характеризується наступними показниками:      

 

 

2017р.

 

 

2018 р.

 

Відхилення

%

Державне управління

2213,8

2781,5

+ 567,7

125,6

Освіта

117294,0

145251,0

+ 27957,0

123,8

Охорона здоров’я

37343,7

43009,2

+ 5665,5

115,2

Соцзахист

144721,6

150262,2

+ 5540,6

103,8

Культура

8106,6

10065,7

+1959,1

124,2

Спорт

2341,9

2835,5

+ 493,6

121,1

 

З районного бюджету направлялись кошти  на утримання ФСТ “Колос”  в сумі 137,8 тис.грн.  та ДЮСШ «Колос» в сумі 359,1 тис.грн. відповідно до  уточнених річних призначень.

Протягом  2018 рокубули профінансовані програми, на виконання яких передбачались кошти рішеннями районної ради,  в сумі 15367,3 тис.грн., а саме:

- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 116,4тис. грн.;

 - районна програма розвитку фізичної культури і спорту«Баришівщина спортивна»– 335,2тис. грн.;

- програма розвитку та удосконалення  роботи Баришівського районного    комунального підприємства «Районне інформаційне агентство»  - 348,6тис. грн.;

- районна комплексна програма підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» - 291,5 тис. грн.;

- програма з військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних силах України в Баришівському районі «Призовник» - 83,0 тис. грн.;

- програма розвитку та підтримки ветеранського руху в Баришівському районі  - 40,0 тис.грн.;

-районна програма «Турбота» - 255,0 тис. грн;

- районна програма розвитку культури – 166,0 тис. грн.;

- програма розвитку системи освіти ( напрям «Обдарована дитина») – 56,2 тис. грн.;

- програма забезпечення виконання делегованих повноважень по обслуговуванню населення управлінням соціального захисту населення Баришівської РДА – 217,9 тис. грн.;

-програма розвитку місцевого самоврядування в Баришівському районі – 142,0 тис.грн.;

- програма «Цукровий та нецукровий діабет» - 325,6 тис.грн.;

- програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Баришівським районом – 50,0 тис.грн.;  

- програма належного надання послуг у сфері державної реєстрації – 20,0 тис.грн.;

- програма забезпечення виконання Баришівською райдержадміністрацією делегованих їй Баришівською районною радою повноважень – 17,0 тис.грн.;

- програма розвитку дитячо-юнацького футболу – 33,1 тис.грн.;

- програма підтримки заходів мобілізаційної підготовки та забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом у Баришівській райдержадміністрації на 2018 рік – 34,0 тис.грн.;

- комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечна Баришівщина» - 25,9 тис.грн.;

- програма забезпечення населення якісною питною водою – 250,0 тис.грн.;

- районна програма фінансової підтримки КНП «Центр певинної медико-санітарної допомоги» - 5860,5 тис.грн.;

- програма фінансової підтримки КНП «Баришівська центральна районна лікарня» - 6699,4 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету за 2018 рік проведено видатки на виплату допомог сім"ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі  41783,8  тис.грн., заборгованість  на звітну дату відсутня.

На державну  соціальну допомогу по утриманню  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів видатки склали  678,0 грн.

По наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату електроенергії, теплопостачання, природного газу, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття за 2018рік  проведено розрахунків у сумі 98304,0тис.грн., у тому числі  направленона погашеннязаборгованостіминулого року40989,0 тис.грн.За звітними даними на 01.01.2019року рахується прострочена кредиторська заборгованість поточного року  в сумі7680,4тис.грн.

 По пільгах та субсидіях населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу профінансовано 814,2 тис.грн., в тому числі погашена заборгованість  минулого рокув сумі 243,0 тис.грн. 

 По субвенції з Державного бюджету  на надання пільг з послуг зв”язку  та інших передбачених законодавством пільг на звітну дату рахується прострочена  кредиторська заборгованість (з 2015 року) в сумі  25,5 тис.грн. в т.ч. по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 6,4 тис.грн., по інших пільгах громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 19,1 тис.грн. Заборгованість виникла в зв»язку з тим, що  в державному бюджеті на 2018 рік, як і у попередні роки, не передбачені виплати по цій субвенції.

 Касові видатки спеціального фонду  бюджетних установ  за звітний період  становлять 20536,2 тис.грн., з них:

-  платні послуги – 4409,1 тис.грн.;

- кошти, отримані з інших джерел власних надходжень – 6570,1 тис.грн.;

- спеціальні видатки – 9557,0 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.01.2019складає 7680,4 тис.грн.по субвенціях з держбюджету на надання пільг та субсидій. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 33577,1 тис.грн. (-81,4%).

Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.01.2019 становить 14057,7 тис.грн. (в т.ч. місцевого бюджету – 6438,5 тис.грн., медичної субвенції – 217,5 тис.грн.,  освітньої – 3254,5 тис. грн., на соціально-економічний розвиток окремих територій – 4147,2 тис.грн.), по спеціальному фонду – 6757,3 тис.грн., в тому числі на рахунках бюджетних установ (власні надходження) – 1286,7 тис.грн., коштів на спецвидатки – 5470,6 тис.грн. (в т.ч. охорона навколишнього середовища – 205,1 тис.грн., субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості – 5265,5 тис.грн.).

 

Начальник управління фінансів Т.Б.Мойсієнко