Інформація управління фінансів

Довідка

про виконання районного бюджету

Баришівського району за 9 місяців 2019року.

Показники надходжень до загального фонду районного бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2019 року складають 132891,0 тис.грн. (97,2 % виконання).

До спеціального фонду надходження становлять 3347,3 тис.грн. при  уточнених кошторисних призначеннях 3623,9 тис.грн. (92,4 % виконання).

Із загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету  власних надходжень надійшло 5986,4 тис.грн.  при плані на звітний період 2357,7 тис.грн., перевиконання становить 3628,7 тис.грн. (253,9 %).

Надходження податку з доходів фізичних осіб склали 4563,1 тис.грн. при плані 2102,4 тис.грн. (217,0%), адміністративного збору за проведення державної реєстрації отримано 77,6 тис.грн.,  плати за надання інших адміністративних послуг – 1278,0 тис.грн., рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 47,9 тис.грн.

За 9 місяців 2019 року з державного бюджету в повному обсязі отримано базову дотацію, яка надійшла до районного бюджету в сумі 1170,9 тис.грн., додаткову дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я в сумі 6245,5 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 28727,9 тис.грн. що становить 100%  виконання, в тому числі:

- освітньої субвенції – 25895,6 тис.грн.;

- медичної субвенції – 1378,3 тис.грн.;

- субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій – 1454,0 тис.грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду отримано в сумі 75919,9 тис.грн. при плані на звітний період 83029,4 тис.грн., що становить 91,4 %  виконання, в тому числі:

- субвенції на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 28049,7 тис.грн.;

- субвенції на виплату грошової компенсації за належні для отримання  жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи – 50,2 тис.грн.;

- субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках та прийомних сім»ях – 192,0 тис.грн.;

- субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати  – 37651,2 тис.грн.;

- субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 297,2 тис.грн.;

- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 3904,8 тис.грн.;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 110,8 тис.грн.;

- субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 101,8 тис.грн.

- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 5369,6 тис.грн.;

- субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 192,6 тис.грн.

Крім того, отримано субвенцію з обласного бюджету на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 906,3 тис.грн. та  інших субвенцій з сільського/селищного бюджетів – 13934,1 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду складають 357,6 тис.грн., що становить 74,5 %  до уточненого річного плану,  а саме: плата за послуги надійшла в сумі 357,5 тис.грн., коштів на виконання окремих доручень отримано 0,1 тис.грн.

До бюджету розвитку (спеціального фонду) надійшло інших субвенцій в сумі 800,5 тис.грн. або 83,9 % до уточненого річного плану та субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 2189,2 тис. грн. відповідно до планових показників.

За 9 місяців 2019 року видатки  районного бюджету становлять 141596,3тис. грн., з них видатки загального фонду – 133306,9тис. грн. при уточненому річному плані 167659,4 тис.грн., що становить 79,5 відсотка, видатки спеціального фонду – 8289,4 тис. грн. при уточненому річному плані 13861,4 тис.грн., що становить 59,8 відсотка.

Структура видатків загального фонду районного бюджету слідуюча:

65,3 %  від загального обсягу фінансувань без врахування трансфертів населенню (37698,4 тис.грн.) -  видатки на зарплату з нарахуванням (24632,8 тис.грн.);

22,6 % -   видатки на енергоносії (8531,8 тис.грн.);

  1,6  %  -    видатки на харчування та медикаменти (585,9 тис.грн.);

  10,5 %   -    інші видатки (3947,9 тис.грн.).

Стан фінансування галузей бюджетної сфери за 9 місяців 2019 року  (з врахуванням трансфертів): тис.грн.

 

 

Всього

в тому числі

коштами районного бюджету

 

субвенції з бюджетів ОТГ

Державне управління

2129,2

2129,2

 

Освіта

22723,5

11853,3

10870,2

Охорона здоров’я

8857,1

1487,6

7369,5

Соцзахист

68787,1

67540,9

1246,2

Культура

1871,9

266,8

1605,1

Спорт

280,1

45,9

234,2

Всього

104648,9

83323,7

21325,2

 

Протягом 9 місяців 2019рокубули профінансовані програми, на виконання яких передбачались кошти рішеннями районної ради,  в сумі 10111,1 тис.грн., а саме:

- програма створення та забезпечення функціонування Комунальної установи «Баришівський районний Трудовий архів» - 83,5тис. грн.;

 - районна програма розвитку фізичної культури і спорту«Баришівщина спортивна»– 45,9тис. грн.;

- районна програма «Турбота» - 206,0 тис. грн;

- районна комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" – 191,0 тис.грн.;

- програма забезпечення виконання делегованих повноважень по обслуговуванню населення управлінням соціального захисту населення Баришівської РДА – 675,3 тис. грн.;

     - програма організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів та закладів дошкільної освіти Баришівського району  - 377,8 тис.грн.

-програма розвитку місцевого самоврядування в Баришівському районі – 90,7 тис.грн.;

- програма профілактики та протидії злочинності у Баришівському районі на 2017-2020 роки "Безпечна Баришівщина" – 67,9 тис.грн.;

     - програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Баришівським районом – 50,0 тис.грн.;  

      - програма забезпечення виконання Баришівською райдержадміністрацією делегованих їй Баришівською районною радою повноважень – 20,0 тис.грн.;

- програма фінансової підтримки КНП «Центр певинної медико-санітарної допомоги» - 1055,8 тис.грн.;

- програма фінансової підтримки КНП «Баришівська центральна районна лікарня» - 7087,2 тис.грн.;

- програма забезпечення населення Баришівського району якісною питною водою на 2011-2020 роки – 160,0 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету проведено видатки на виплату допомог сім"ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі  28049,7  тис.грн., заборгованість  на звітну дату відсутня.

На державну  соціальну допомогу по утриманню  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів видатки склали 192,0 грн.

По наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату електроенергії, теплопостачання, природного газу, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття проведено розрахунків у сумі 37651,2тис.грн.За звітними даними на 01.10.2019року рахується кредиторська заборгованість в сумі3,1тис.грн., з неї  прострочена – 1,8 тис.грн.

По пільгах та субсидіях населенню на оплату твердого палива та скрапленого газу профінансовано 297,2 тис.грн., кредиторська заборгованість на 01.10.2019 складає 23,2 тис.грн.

 По субвенції з Державного бюджету  на надання пільг з послуг зв”язку  та інших передбачених законодавством пільг на звітну дату рахується прострочена  кредиторська заборгованість (з 2015 року) в сумі  25,5 тис.грн. в т.ч. по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 6,4 тис.грн., по інших пільгах громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 19,1 тис.грн.

 Касові видатки спеціального фонду  бюджетних установ  за звітний період  становлять 8289,4 тис.грн., з них:

-  за рахунок платних послуг – 454,6 тис.грн.;

- коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 204,8 тис.грн.;

- спеціальні видатки – 7630,0 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету станом на 01.10.2019складає 51,9 тис.грн.по субвенціях з держбюджету на надання пільг та субсидій, в тому числі прострочена кредиторська заборгованість – 27,3 тис.грн. В порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 7628,5 тис.грн.

Залишок коштів по загальному фонду районного бюджету на 01.10.2019 становить 12330,1 тис.грн. (в т.ч. районного бюджету – 9466,1 тис.грн., освітньої субвенції – 458,7 тис. грн., субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій – 2364,0 тис.грн., субвенції на особливі освітні потреби – 27,8 тис.грн., субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 1,6 тис.грн.,інших субвенцій з місцевих бюджетів  - 11,9 тис.грн.). По спеціальному фонду залишок коштів – 1949,1 тис.грн., в тому числі на рахунках бюджетних установ – 54,2 тис.грн., коштів на спеціальні видатки – 1894,9 тис.грн. (в т.ч. на охорону навколишнього середовища – 205,1 тис.грн., субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості – 1689,8 тис.грн).

 

Начальник управління фінансів  Т.Б.Мойсієнко