Д О В І Д К А

Д О В І Д К А

Про підсумки розгляду звернень громадян

у Баришівській районній державній

адміністрації за 2017 рік

Робота щодо розгляду звернень громадян у Баришівській райдержадміністрації здійснюється згідно з Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (надалі Указ), розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації з цих питань та інших нормативних документів.

Реєстрація і опрацювання письмових звернень громадян здійснюється за картковою системою у відповідності до постанови КМУ від 14 квітня 1997 року №  348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (із змінами).

Протягом звітного періоду  головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації приділялася особлива увага проведенню виїзних прийомів громадян за місцем постійного проживання. Затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації № 5 від 04.05.2017 року«Про затвердження графіків проведення особистих виїзних прийомів, проведення «прямого телефонного зв’язку», перевірок та звітувань про стан організації роботи зі зверненнями громадян  на  2017 рік» відповідно до якого здійснювались виїзні прийоми громадян головою,першим заступником, та заступником Баришівської районної державної адміністрації.

Станом на 29.12.2017 головою адміністрації проведено 23 особистих прийоми громадян , зареєстровано 51 звернення.

Згідно затверджених графіків за звітний період головою райдержадміністрації здійснено 22 виїзних прийоми громадян за місцем їх основної роботи і проживання , на яких звернулось 59 осіб.

За період з 01.01.2017 по 29.12.2017до райдержадміністрації надійшло 502 звернення громадян.

До вищих органів від жителів Баришівського району надійшло 222 звернення, із них було направлено на розгляд до Баришівської райдержадміністрації, а саме:

16 - Адміністрації Президента України;

29 - Київської обласної державної адміністрації;

177 - «Урядової гарячої лінії».

Повторних  звернень за звітний період надійшло - 13, колективних -23 .

Громадяни звертаються щодо вирішення питань отримання субсидій на житлово-комунальні послуги, соціального захисту та надання матеріальної допомоги, земельних та майнових відносин, транспорту і зв’язку, комунального господарства, охорони здоров’я, освіти тощо.

Найбільш актуальною групою питаньє питання комунального господарства та соціального захисту населення . 

 З питань комунального господарства отримано 61 звернення, з питань  транспорту та зв’язку- 25.

275 звернень отримано з питань соціального захисту населення.

З питань  аграрної політики і земельних відносин отримано 44 звернення.

17 звернень надійшло з питаньжитлової політики.

Розпорядженням голови адміністрації від 28.03.2008 №240 створено «Службу 05» для оперативного вирішення пропозицій, заяв, скарг громадян. За звітний період у журналі оперативного реагування «Служби – 05» зареєстровано 4 звернення,  які вирішені у визначений законодавством термін позитивно, про що свідчать відмітки у журналі.

У зв’язку з набранням чинності з 28.10.2015 положень ст.5 Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення на офіційному сайті Баришівської райдержадміністрації розміщена електронна скринька відділу роботи із зверненнями громадян, на яку надходять електронні звернення від громадян. За даний період до Баришівської районної державної адміністрації надійшло 7 електронних звернень.

Керівництво Баришівської районної державної адміністрації намагається вирішувати всі питання, що надходять до Урядової «гарячої лінії», Контактного Центру , з деяких питань були надані роз`яснення відповідно до вимог чинного законодавства.

Всім зверненням, які надійшли до райдержадміністрації протягом  року, приділялась належна увага. Питання вирішувались у межах компетенції або надавались обгрунтовані роз'яснення. У разі необхідності питання розглядались із виїздом на місця.У разі, якщо неможливо задовольнити прохання заявника, йому надавалась обґрунтована відповідь з поясненням.