Служба 101, 102, 103

Історія створення ГДЗС

Бурхливий (швидкий) розвиток науки і техніки, розширення технологічних процесів, різький зріст використання в будівництві і сучасному виробництві надзвичайно небезпечних речовин та матеріалів, особливо полімерних і синтетичних, тенденція до збільшення кількості поверхів і площ будівель з кожним роком значно ускладнюють роботу ПРП з рятування людей, евакуації майна та гасіння пожеж.

Ліквідація НС, як її окремого випадку –пожежі, пов’язана з роботою ліквідаторів в середовищі,яке загрожує життю людини (дим, токсичні речовини, небезпечні випромінювання та ін.). Тому ще з поча-тку ХХ-го сторіччя перед державою(колишнього СРСР) стала проблема, як же захистити органи дихання та зору працівників пожежної охорони від шкі-дливого впливупродуктів горіння і токсичних речовин.

Вперше цим питанням почали займатись працівники пожежної охорони, ленінградські ентузіасти Дегтярьов, Селіцький, Юськін. Вони розробили перший захисний апарат в СРСР і завдяки їм 1-го травня 1933 року було створено перше відділення газодимозахисників та введено до складу Ленінградського гарнізону пожежної охорони. Робота зі створення перших вітчизняних апаратів на стисненому повітрі проводилась науково-дослідним інститутом пожежної охорони (м. Москва) спільно з науково

-дослідним ін-ститутом гірничорятувальної справи (м. Донецьк). Серійне виробництво апаратів було організовано на луганському підприємстві ВАТ“Гірничоря-тувальної техніки “Горизонт”. В останній час для цихапаратів розроблені касети з композитних балонів. Це дозволило підвищити час захисної дії та зменшити масу апарата. Такі апарати можнавіднести до нового покоління, оскільки вони мають значно вищийкоефіцієнт захисту за рахунок викорис-тання постійного збитковоготиску під лицьовою частиною, а також покращенні ергономічні     характеристики.

На сучасному етапі нашого життя газодимозахисна служба (ГДЗС) в Україні, як і в інших державах світу дуже активно включилася в оперативну роботу. Так із застосуванням ланок ГДЗС за останні роки в Україні в середньому гаситься (ліквідується) близько 15 % пожеж, з них в 26 % випадків

працює 2 або більше ланок ГДЗС.Газодимозахисна служба є однією з головних у комплексі спеціальних служб ДСНС України і призначена для забезпечення ведення оперативних дій підрозділів служби цивільного захисту в непридатному для дихання се-редовищі при рятуван ні людей, гасінні пожеж і ліквідації наслідків аварій.

 

Олександр Бондаренко