Гуманітарна сфера

Отримання пенсійних виплат та допомоги на поховання після смерті особи

На сьогоднішній день держава пропонує перелік гарантій для осіб, які втрачають родичів. Перш за все, мова йде про отримання допомоги на поховання. Наголошуємо, що уразі смерті пенсіонера, особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. Якщо померла особа одержувала пенсію як така, що перебувала на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України – членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується як компенсація за поховання допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (окрім випадків, коли поховання було здійснено за рахунок держави). Для отримання коштів необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебував на обліку, з наступними документами:

·     документ, що посвідчує особу заявника;

·     заява про виплату допомоги на поховання;

·     свідоцтво про смерть;

·     витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера (у разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави).

Наступним видом гарантій є виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера. Відповідно, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім'ї (чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку,  діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні). Такі особи мають звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. До органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника. Непрацездатними членами сім’ї подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті. Якщо одночасно звертаються кілька членів сім’ї – сума недоотриманої пенсії ділиться між ними порівну.

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв’язку з відсутністю членів сім’ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину.

Корисноюможливістю для непрацездатних членів сім’ї померлої особи, які були на її утриманні, є можливість отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника.

Необхідною умовою є наявний у годувальника на день смерті страховий стаж, який був би йому необхідний для призначення пенсії по IIIгрупі інвалідності (у разі смерті особи, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсіонера, особи з інвалідністю, яка настала у період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, а також у випадку смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності) – тривалість страхового стажу не враховується).

Пенсіонери (члени сім’ї), для яких матеріальна допомога, одержувана від померлої особи, була постійним і основним джерелом засобів до існування, мають право перейти на пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

Розмір такої пенсії встановлюється:

·     на одного непрацездатного члена сім'ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;

·     на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками;

·     дітям-сиротам пенсія призначається виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Період призначення пенсії – весь час непрацездатності особи, а для осіб, які досягли пенсійного віку –  довічно.

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія, однак на заявою члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Відзначення пам’ятних та урочистих дат

18-19 травня 2019 року в Україні вшановується низка пам’ятних та урочистих дат: День Європи,  День скорботи і пам’яті жертв депортації з Криму та День пам’яті жертв політичних репресій.

Відділ культури Баришівської райдержадміністрації долучився до відзначення зазначених дат.  Так,  у бібліотеці с. Семенівка спільно з працівниками будинку культури була проведена літературна година «Біль душі народу», присвячена 75-й річниці з дня депортації кримських татар (Гресько С. О., Тиха П.О).

З нагоди відзначення Дня Європи було організовано низку заходів у сільських клубах та бібліотеках, (пізнавальні вікторина, бесіди з учнями старших класів) оформлені книжкові виставки.

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

Як відшкодувати збитки при ДТП?

Напевно кожен з нас мріє володіти власним автомобілем, адже пересуватися з комфортом і тоді, коли зручно тобі, а не підлаштовуватися під графік громадського транспорту, набагато зручніше. Однак автомобіль це не тільки засіб пересування, але й джерело підвищеної небезпеки. І чим більше стає кількість автомобілів, тим більша ймовірність дорожньо-транспортної пригоди (далі - ДТП).

Відповідно при ДТП виникає збиток, нанесений діями однієї зі сторін. І якщо з порядком дій, пов'язаних з оформленням ДТП все зрозуміло, то з питанням відшкодування шкоди при ДТП ситуація не така проста. Для відшкодування збитку необхідно вжити ряд дій і врахувати різні нюанси.

Законодавством України передбачено обов'язкову наявність у всіх власників транспортних засобів поліса страхування цивільно-правової відповідальності. По суті ці поліси й будуть гарантією того, що Ви зможете отримати як мінімум часткову компенсацію збитку при ДТП.

І так, перше, що потрібно зробити обом сторонам після ДТП це повідомити свої страхові компанії про страховий випадок. Винуватцю ДТП це дозволить уникнути необхідності самостійно відшкодовувати збиток потерпілій стороні, а потерпіла сторона після повідомлення своєї страхової для отримання страхової виплати, повинна звернутися із заявою в страхову компанію винуватця. На даному етапі дуже важливо для винуватця не пропустити терміни повідомлення своєї страхової компанії, інакше відшкодовувати збиток буде сам винуватець ДТП, а не його страхова.

Після подачі потерпілим заяви в страхову компанію винуватця, представник такої страхової повинен провести огляд транспортного засобу і оцінити розмір збитку, який підлягає відшкодуванню. Його розмір можна оскаржити, шляхом проведення потерпілим самостійної оцінки збитку, звернувшись в офіційні СТО або оціночні організації.

Якщо ж розмір завданих збитків, перевищує ліміт страхової виплати (для збитків завданих майну ліміт - 100 000 грн., якщо ж є шкода здоров'ю та життю - 200 000 грн. на одного потерпілого), то потерпілий може звернутися до суду з позовом про стягнення різниці між реальним збитком та сумою страхової виплати безпосередньо з винуватця ДТП.

Однак позови про стягнення такої різниці це не єдині позови, які пов'язані з ДТП. Чималу частину звернень до суду становлять позови про стягнення з страхової компанії страхової виплати або ж про стягнення суми збитку, який потерпілий оцінив самостійно. Окремою категорією йдуть справи, в яких крім цивільної відповідальності є ще й кримінальна відповідальність для винуватця ДТП.

Питання відшкодування збитків при ДТП також залежить і від того, який шлях оформлення ДТП Ви обрали: викликаючи поліцію або ж пішли шляхом оформлення за процедурою «Європротоколу». Остання дуже вигідна в плані економії часу, а також дозволяє уникнути адміністративної відповідальності для водіїв.

Мінус її в тому, що для «Європротоколу» необхідно дотримати ряд факторів, в першу чергу відсутність шкоди здоров'ю і життю, а також винуватець не повинен бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тобто далеко не кожне ДТП можна оформити по «Європротоколу». Крім цього «Європротокол» обмежує і максимальну суму збитку, яка може бути відшкодована.

Важливим також стоїть питання відшкодування шкоди, коли винуватець ДТП має іноземну реєстрацію транспортного засобу. Тут дуже важливо, щоб у нього була так звана «Зелена карта». Це багато в чому полегшить процедуру відшкодування збитку, хоч в даному випадку вся процедура займе набагато більше часу, ніж відшкодування збитку при ДТП, коли обидва учасники ДТП мають українську реєстрацію автомобіля.

Ще один момент це ДТП, коли винуватець невідомий або коли у нього немає поліса страхування цивільно-правової відповідальності. У таких випадку необхідно звертатися в Моторно-транспортне страхове бюро України (далі - МТСБУ). Ця організація бере на себе зобов'язання по виплаті страхових виплат у визначені законодавством випадках.

Однак і МТСБУ далеко не завжди зможе допомогти Вам у питанні відшкодування збитку при ДТП. Так, наприклад, якщо винуватець ДТП невідомий, і збиток нанесений тільки майну, то розраховувати на страхову виплату не варто.

Резюмуючи все вищевикладене, можна прийти до висновку, що питання відшкодування збитку при ДТП досить складне і тривале. І без допомоги фахівця, сам процес відшкодування збитків може затягнутися на довгі роки. Тому для отримання безкоштовної юридичної допомоги звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Баришівське бюро правової допомоги

 смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а

тел. 4-18-83

 

Робоча зустріч

16 травня 2018 року, директор Баришівської районної філії Київського обласного центру зайнятості Єгор Гарбуз, в складі робочої групи з питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення Баришівської селищної ради,  відвідав підприємців які розташовані в  старостинському окрузі с.Перемога Баришівської ОТГ. Підчас візиту вдалося поспілкуватися з фізичними особами підприємцями що мають невеличкий бізнес, такий як продуктові крамниці - ФОП «Шило Ігор Володимирович»; ФОП «Бишовець Андрій Віталійович»; ФОП «Мельничук Альона Олександрівна»; ФОП «Джура Надія Іванівна»; ПП «Бойко Олександр Миколайович»; ПП «Іванов», також  відвідали фермерські господарства такі як: ФГ «Куренівка»; СФГ «Фермер»; СФГ «Вікторія»; ФГ «Лідер Агро»; СФГ «Млин» які займаються обробкою землі, вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції. Даним підприємствам було презентовано послуги що надає служба  зайнятості роботодавцям, надано буклети, інформаційні матеріали. За результатом зустрічі отримана згода на співпрацю по підбору працівників за допомогою центру зайнятості.

 

Директор  Єгор Гарбуз

Відбулося засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї при Баришівській райдержадміністрації

16 квітня 2019 року в приміщенні  Баришівської райдержадміністрації під головуванням начальника служби у справах дітей та сім’ї Баришівської райдержадміністрації Ігнатенко Г.І. за участю керівників організацій, установ, управлінь району та структурних підрозділів райдержадміністрації відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї. На початку засідання Ганна Іванівна привітала всіх присутніх з днем Вищиванки: «Українська вишиванка, нарівні з українською писанкою, є одним із яскравих символів української культури. До того ж, одягаючи вишиту сорочку, демонструєш не тільки її красу й унікальність, але й засвідчуєш свою приналежність до віковічної української культурної традиції».

На розгляд членів ради та запрошених були винесені наступні питання:

-     «Протидія торгівлі людьми, ідентифікація постраждалих та робота з ними», ознайомила членів Ради головний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Баришівської РДА Ілляш Юлія Вікторівна.

-     «Про роботу щодо попередження дитячої злочинності та насильства, розповсюдження алкоголізму, наркоманії та токсикоманії в дитячому середовищі та сім’ях з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, оптимізація шляхів подолання цих негативних явищ», доповіли провідний спеціаліст служби у справах дітей та сім’ї Хоменко Юлія Олександрівна; завідувач сектором соціального захисту дітей та сім’ї Баришівської селищної ради Павленко Марина Валеріївна, старший інспектор ювенальної превенції Баришівського відділення поліції Івасенко Людмила Леонідівна .

-     «Про шляхи організації та проведення оздоровчої кампанії в 2019 році», доповіла головний спеціаліст Служби Візір Ольга Сергіївна її виступ доповнила Павленко Марина Валеріївна.

-     «Про додержання в районі прав багатодітних та малозабезпечених сімей, зокрема належного забезпечення їх соціального захисту та реалізації передбачених законодавством пільг», доповіли: заступник начальника управління соціального захисту населення Сухенко Людмила Дмитрівна та головний спеціаліст Служби Візір Ольга Сергіївна.

За підсумками Координаційної ради прийнято відповідні рішення.

 

Служба у справах дітей та сім’ї Баришівської райдержадміністрації

Робоча поїздка

16 травня 2019 року комісія з вивчення освітніх питань, яку очолив заступник голови Баришівської районної державної адміністрації Плясецький  О.В., спільно  з в.о. начальника  управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації Гапич С.Б., головою  Баришівської районної організації Профспілки працівників  освіти і науки  України Вороною В.І.,  радником голови Баришівської районної ради  Гордієнко К.А. відвідали Семенівську ЗОШ І-ІІІ ступенів Баришівської районної ради Київської області та Яблуневу ЗОШ І-ІІІ ступенів Баришівської районної ради Київської області.

Метою поїздки було вивчення актуальних освітніх питань, закінчення навчального року, роботи пришкільних таборів, проведення ремонтних робіт у літній період. У Яблуневому нагальні освітні питання було обговорено спільно  з сільським головою Холявко М.П.   Визначено основні пріоритети галузі освіти та обговорено шляхи їх вирішення.

 

 

в.о. начальника УОМС Баришівської райдержадміністрації Гапич С.Б.

Про Форум бізнес- і ІТ-лідерів

Рада голів державних адміністрацій інформує про проведенняукраїнською компанією Terrasoft, яка є одним з ключових гравців на міжнародному ринку корпоративного програмного забезпечення для управління бізнес-процесами і CRM, наймасштабнішої бізнес-події цього літа Форуму бізнес- і ІТ-лідерів, який відбудеться у м. Київ, 14 червня 2019 р.

Місце проведення:м. Київ, Спортивна площа, 1.

Умови участі:безкоштовно (обов’язкова попередня онлайн реєстрація).

 

На Форумі зберуться понад 4000 учасників для бізнес-спілкування, які зможуть розширити коло ділових контактів, знайти нових клієнтів і партнерів. Також у рамках Форуму буде працювати експозона, де всі учасники зможуть ознайомитися з продуктами в галузі BPM-і CRM-систем.

 

Програма Форуму складається з десяти тематичних секцій:

BUSINESS: пошук нових точок для прискорення бізнесу

• #accelerate  ―  стратегії та підходи найбільших компаній, які допомагають швидко розвиватися з урахуванням змін зовнішнього середовища.

•#thecustomer  ―  кейси впровадження інновацій в маркетингу, продажах і клієнтському сервісі.

•#transformation  ―  способи швидкої трансформації в умовах надшвидкостей: досвід експертів з різних галузей бізнесу.

 

TECHNOLOGY: глибоке занурення в цифрові технології і практику їх використання

•#everyone-a-developer  ―  епоха low-code: як автоматизувати будь-які бізнес-ідеї за лічені хвилини.

•#process-excellence  ―  передові практики управління бізнес-процесами та застосування BPM-технологій для підвищення продуктивності команди.

•#tech-point  ―  як отримати бізнес-результат від чат-ботів, AI, RPA та інших сучасних технологій.

 

ACADEMY: лише перевірені методики підвищення ефективності організації

•#how-to  ―  практика побудови процесів B2B-продажів, лідогенерації, управління проектами по Agile.

•#best-practice ― методології підвищення ефективності продажів, управління IТ-сервісами, побудови процесного офісу, управління знаннями.

 

OPEN STAGE: інтерактивний майданчик для нетворкінгу та пошуку нових рішень

•#it-ecosystem  ―  знайомство з готовими технологічними рішеннями, які допоможуть виконувати завдання різної складності.

•#braindates  ―  клуб для спілкування і знайомства з гостями та спікерами заходу в форматі «Business speed dating».

 

Більш детальну інформаціюпро Форум бізнес- і ІТ-лідерів можна отримати від працівників компанії Terrasoft за телефоном: +380(044)363-31-33. А також в режимі онлайн через Інтернет на сторінці реєстрації учасників на Форум за гіперпосиланням: https://www.terrasoft.ua/global-tour-2019/kiev?activity=ijigroup_pr_global-tour-2019-kiev&utm_source=ijigroup&utm_medium=pr&utm_campaign=global-tour-2019-kiev.

 

Гіперпосилання на сторінку реєстрації учасників на Форум для розміщення на сайті Адміністрації: https://www.terrasoft.ua/global-tour-2019/kiev?activity=ijigroup_pr_global-tour-2019-kiev&utm_source=ijigroup&utm_medium=pr&utm_campaign=global-tour-2019-kiev.

Робоча зустріч

14 травня 2019 року, директор Баришівської районної філії Київського обласного центру зайнятості Єгор Гарбуз в складі «Робочої групи з питань легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення Баришівської селищної ради», з робочим візитом відвідав підприємців які розташовані в Гостролуцькому старостинському окрузі Баришівської ОТГ.

Під час візиту вдалося поспілкуватися з фізичними особами підприємцями що мають невеличкий бізнес, такий як продуктові крамниці - ФОП «Кошева Тетяна Миколаївна»; ФОП «Свириденко Володимир Миколайович»; ФОП «Гаркавенко Людмила Олексіївна»;ФОП «Іванов Юрій Андрійович»; ФОП «Волошина Наталія Валентинівна»; ПП «Бойко Олександр Миколайович», та ПП які займаються виробництвом та реалізацією металевого профілю це СТО ПП «Говоров Олексій Михайлович та ТОВ «БУЛАТ Ю.А».

Даним підприємствам було презентовано послуги що надає служба  зайнятості роботодавцям, надано буклети, інформаційні матеріали. За результатом зустрічі отримана згода на співпрацю по підбору працівників за допомогою центру зайнятості.

 

Директор  Є.В.Гарбуз

Які послуги Міністерства юстиції громадяни можуть отримати онлайн?

1.Доступ до державних реєстрів:

-       Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за допомогою якого можна:

·      отримати відомостіпро зареєстровані речові права на нерухоме майно

·      перевірити документ, виданий Державним реєстром речових прав на нерухоме майно

·      попередньо подати заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

·      отримати інформацію про стан розгляду заяви (запиту)

·      поставити об’єкт нерухомого майна на контроль

 

-       Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, який дозволяє:

·      отримати чи перевірити наявну інформаційну довідку

 

-       Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, завдяки якому можна:

·      безкоштовно отримати відомості онлайн

·      отримати електронну виписку (довідку, витяг)

·      отримати відповідь на запит

·      подати заяву для проведення державної реєстрації

 

-       Реєстру громадських об’єднань

-       Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агенств як суб’єктів інформаційної діяльності

-       Єдиного реєстру громадських формувань

-       Єдиного реєстру арбітражних керуючих

-       Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень

-       Єдиного державного реєстру судових рішень

-       Єдиного реєстру апостилів

-       Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

-       Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

-       Єдиного реєстру нотаріусів

 

2.Доступ до веб-порталу звернень у сфері державноїреєстрації актів цивільного стану, через який Ви можете:

-  подати заяву онлайн

-  записатись на прийом до відділу ДРАЦС у зручний для Вас час

-  задати питання в режимі онлайн та отримати відповіді від фахівців

 

3.Запис на прийом до керівника державної установи в режимі відеоконференції

 

4.Доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань(ЄДР), за допомогою якого у Вас є можливість:

-       безкоштовно отримати відомості з автоматизованої системи збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації

-       отримати відомості з ЄДР у вигляді виписки, витягу або довідки

-       отримати відповідь на запит

-       оформити та подати електронні документи, які в подальшому направляються державному реєстратору

 

5.Отримання інформації про діяльність арбітражних керуючих

 

6.Доступ до послуг електронного суду:

-       сплата судового збору онлайн

-       отримання інформації щодо стадії розгляду судової справи

-       доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень

-       отримання процесуальних документів в електронному вигляді

-       надсилання судових повісток шляхом SMS-повідомлень

-       вільний доступ до відомостей у справах про банкрутство

 

7.Замовлення електронного цифрового підпису

 

Електронні сервіси доступні за посиланням: https://kap.minjust.gov.ua/

Контактний телефон: 0-800-50-85-84 (дзвінки в межах України безкоштовні)

Про проведення заходу

Кожній молодій людині рано чи пізно доводиться вибирати - чим він буде займатися в житті. Вибираючи професійний напрямок, важливо розуміти реальність здійснення своїх планів. Для цього дуже важливо бути максимально поінформованим щодо обраної професії, постаратися, щоб відомості не були перекрученими і односторонніми.         

Тому, 14 травня 2019 року провідним фахівцем Баришівської районної філії КОЦЗ  Поготовкою І.М.  було проведено профорієнтаційний захід  «Урок реального життя» з учнями 9 класів Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М. Зерова на тему «Формула вибору професії. Складова "Хочу"».

Метою даного уроку є ознайомлення учнів з важливістю правильного вибору професій для особистості і суспільства, сформувати в учнів реальний погляд на вибір професії з урахуванням їх бажань, можливостей та потреб ринку праці,  формування правильних, усвідомлених мотивів вибору професії, професійних інтересів.

 

Карпенко Л.В., заступник директора

Святковий концерт з нагоди відзначення Міжнародного дня Матері у с. Григорівка

12 квітня 2019 року у с. Григорівка відбувся святковий концерт з нагоди відзначення Міжнародного дня Матері. Участь у заході взяли талановиті учасники місцевої художньої самодіяльності вокаліст Ліна Дубик, чиї пісні про маму розчулили глядачів, гітарист О. Закревська  та співачка Н. Яблонська. Окрасою святкової програми став фольклорний ансамбль «Горлиця» під керівництвом Олександра Стукаліна. В його виконанні звучали українські народні пісні про матір та жіночу долю. Додала гумору та гарного настрою чтець-гуморист В.С. Бобровник, яка декламувала гуморезки П. Глазового. Наприкінці заходу своїх бабусь та матусь зі святом Матері квітами привітали онуки та діти.

За досягнені результати та творчі успіхи 2018 року начальником відділу культури та туризму Баришівської селищної ради Людмилою Бабич були відзначені подяками  усі учасники ансамблю, а також секретар сільської ради Батюк Л.І, яка є незмінною ведучою культурно-мистецьких заходів с. Григорівка. Статуетки за творчий внесок отримали художній керівник «Горлиці» Олександр Стукалін та організатор колективу і ведучий О.Г. Баранник. В.о. начальника відділу культури Баришівської райдержадміністрації Маргарита Вірич подякувала ансамблю за пророблену роботу і прийняла естафету творчої діяльності з надією про плідну співпрацю на майбутнє.

Зі словами вдячності та вітаннями з Днем Матері до учасників колективу звернулися голова Яблунівської сільської ради Холявко М.П., начальник відділу культури та туризму Баришівської селищної ради Бабич Л.М. та в.о. начальника відділу культури Баришівської райдержадміністрації Вірич М.В. Вони відзначили, що за такий короткий період колектив «Горлиця» досяг значних успіхів, показав високу результативність та довів, що посідає визначне місце у мистецькій діяльності Баришівського району.

 

Куземчак А.Д., провідний консультант відділу культури райдержадміністрації

Державна служба відчиняє свої двері

 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОДА

Як правильно написати розписку, щоб потім повернути свої кошти чи майно

Розписка залишається чи не найпопулярнішим юридичним документом, яким засвідчуються ті чи інші зобов'язання.

Розпискою, ми підкріплюємо свої права, щоб або гарантувати свою чесність, або в майбутньому назад отримати свою власність. Законодавство України чітко регулює питання щодо отримання та складання розписок, а саме: відповідно до ч.2. ст.1047 Цивільного кодексу України: розписка може бути представлена позичальником на підтвердження укладення договору позики та його умов, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми, або визначеної кількості речей.

Відповідно до ст. 545 Цивільного кодексу України:

1. Прийнявши виконання зобов’язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

2. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов’язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає.

Є декілька базових вимог, яких потрібно обов’язково дотримуватися при  складанні розписки, це:

1) Найменування документа, який складається, тобто у шапці по середині документу пишеться слово «Розписка».

2) Прізвище, ім’я, по батькові того, хто дає розписку та кому дають розписку.

3) Паспортні дані та адресу реєстрації і адресу фактичного місця проживання того, хто дає розписку і кому дають розписку.

4) Ідентифікаційний код того, хто дає розписку.

5) Прізвище, ім’я, по батькові кому дають розписку.

6) Детальне і точне найменування того, що передається – опис характеристики, кількість речей.

7) Кількісні показники вказується і цифрами, і прописом.

8) Детальний опис зобов’язання того, хто дає розписку.

9) Зазначення дати: числа, місяця і року, до коли має бути виконане зобов’язання.

10) Місто складення розписки.

11) Дата складення розписки.

12) Підпис сторін із зазначенням П.І.П. біля кожного підпису.

Якщо розписка має особливо важливе значення, то підпис варто засвідчити в нотаріуса. Це не є обов’язкова вимога - розписка, не посвідчена нотаріусом, має повну юридичну силу. При наявності свідків, необхідно вказати в розписці їхні П.І.П. з підписами.

Дуже важливо розписку писати власноручно, щоб пізніше було легше встановити її автентичність. Варто не забути, що розписку пишуть в одному примірнику. У документі не має бути жодних виправлень. І не забудьте - після виконання всіх умов розписки її потрібно повернути боржнику.

У разі невиконання умов розписки, або якщо ви не впевнені у правильності складення розписки, звертайтеся до віддулу «Баришівське бюро правової допомоги», яке забезпечує доступ до безоплатна вторинної правової допомоги та надає безкоштовного адвоката для захисту своїх прав для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, що включає такі види правових послуг - консультації; складення процесуальних документів; здійснення представництва інтересів особи в суді, інших державних органах, органах місцевого самоврядування.

 

Баришівське бюро правової допомоги

смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а,

тел. 4-18-83

 

Підписання меморандуму

Розуміючи необхідність та важливість співробітництва, керуючись прагненням до взаємовигідних відносин та партнерства 03 травня 2019 року підписано меморандум про співпрацю між Баришівською районною філією Київського обласного центру зайнятості в особі директора Гарбуза Єгора Васильовича та Баришівським районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області в особі начальника Старенького Миколи Івановича.

 

Баришівська районна філія Київського обласного центру зайнятості

Розсаду – на город!

Травень – останній місяць весни, гаряча пора для овочівників. Уже наприкінці квітня – на початку травня у теплій землі ростуть цибуля, ревінь, редиска, салат, спаржа, кріп, щавель. Починаючи з другої-третьої декади, висаджують розсаду помідорів, перцю, баклажанів, а в останніх числах травня і на початку червня – розсаду білоголової капусти середньопізніх та пізньостиглих сортів.

Щоб ваша розсада не хворіла і швидко прижилася, її потрібно правильно і своєчасно посадити у відкритий грунт на постійне місце. Будь яка пересадка для рослин - це завжди стрес. Наше завдання - зробити все можливе, щоб молоді рослинки (розсада) помідорів, огірків, баклажанів, перцю, капусти перенесли пересадку з мінімальним стресом.

Правильне висаджування розсади забезпечить багатий врожай овочів.Щоб розсада перенесла пересаджування з мінімальним стресом, її потрібно загартувати до умов навколишнього середовища. За декілька днів до висаджування розсади у відкритий грунт, її потрібно виносити на відкрите повітря, спершу на 15 хв, потім на 30 хв, годину, дві…., аж тоді висаджувати на постійне місце у відкритий грунт.

Грядку для висаджування розсади будь-яких культур найкраще готувати з осені. Для цього відразу після збирання врожаю її перекопують на штик лопати. Грудки не розбивати - це дозволить грунтові краще промерзати взимку, завдяки чому загине значна частина личинок шкідників і хвороботворних мікроорганізмів.

Навесні грунт дезінфікують  гарячим (70-80 ° С) розчином мідного купоросу (1 ст ложка мідного купоросу на 10 л води), витрачаючи на 1 кв м 1-1,5 л засобу. Після по поверхні грунту рівномірно розсипають органічні добрива (3-4 кг гною, торфу або перегною на 1 кв м), суперфосфат (1 ст. л. на 1 кв м), сульфат калію (1 ст л на 1 кв м) і деревну золу (1 ст на 1 кв.м). Потім грунт перекопують і розрівнюють граблями.

При висадці розсади  треба врахувати багато факторів: погодні умови, вимоги рослин до температури ґрунту і повітря, правильно обраний вік розсади, народні прикмети. Не поспішайте висаджувати розсаду у відкритий ґрунт якомога раніше. Рано висаджена розсада має високі шанси загинути від холоду, вітру чи інших весняних факторів.

Дотримання температурного режиму при висаджуванні розсади – не примха, а одна з обов’язкових умов отримання високого врожаю. Якщо температура ґрунту нижча, ніж потрібна рослині, стрес від несприятливих умов надовго затримає розвиток висадженої розсади, зменшить у результаті врожай.

Якщо ґрунт прогрівся до 12 °С – можна висаджувати розсаду селери; якщо 15 °С – томати і перець; огірки можна висаджувати за прогрівання ґрунту до 16 °С вночі та 18 °С вдень (за 10 °С ріст припиниться). Для висаджування розсади помідорів оптимальна середньодобова температура – 15–20 °С (вночі має бути не нижче 15 °С).

Якщо сіяли розсаду самі, то її вік знаєте точно. А якщо довелося купувати? Висота, товщина стебла, кількість листя допоможе з’ясувати, чи розсада готова до висаджування. Висаджувати можна таку, що досягла розмірів:

Перець заввишки 18–20 см, стебло завтовшки 4–5 мм, має 7–9 листочків.

Томат заввишки 20–25 см, стебло завтовшки 5–7 мм, має 7–9 листочків.

Капуста білокачанна рання заввишки 20–25 см, стебло завтовшки 5–7 мм, має 5–7 листочків.

Капуста білокачанна середня заввишки 20–22 см, стебло завтовшки 4–5 мм, має 5–6 листочків.

Капуста білокачанна пізня заввишки 18–20 см, стебло завтовшки 4–5 мм, має 5–6 листочків.

Капуста цвітна заввишки 20–22 см, стебло завтовшки 5–7 мм, має 5–6 листочків.

Огірок, кавун, диня заввишки 12–16 см, стебло завтовшки 5–6 мм, має 3–5 листочків.

Салат заввишки 5–8 см, стебло завтовшки 1–2 мм, має 4–6 листочків.

Селера заввишки 8–12 см, стебло завтовшки 1–3 мм, має 4–5 листочків.

Гарних Вам врожаїв.

 

Головний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області  Симоненко Т.В.

Проведення заходів

Серед природних і техногенних катастроф, які сталися упродовж історії людства, Чорнобильська займає особливе місце. Вона засвідчує всемогутність і безсилля людини. Сьогодні, на жаль,  це вже історія України. Тому в ці дні Україна вшановує людей, які ризикуючи життям і здоров’ям, виконали свій святий обов’язок, рятуючи від біди не одне покоління.

До проведення пам’ятних заходів, присвячених 33-ім роковинам Чорнобильської катастрофи, приєдналися і працівники культури с. Семенівка. Так, 25.09. 2019 року о 12.30 у будинку культури художнім керівником Тихою П.О. спільно з бібліотекарем Гресько С.О було проведено  літературно-музичну годину «Чорнобиль в серці України, а біль його  по всій землі» для учнів 3,4,5,8,9 класів.

 А у бібліотеці с. Яблуневе пройшла година-спомин «Мужність і біль Чорнобиля». Захід провела бібліотекар Малій І.М.  Діти читали вірші «Малиновий дзвін» Анни Багряної, «Стоять озера в пригорщах долин» , «Страшний калейдоскоп» Ліни Костенко. Бібліотекар запалила свічку, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Жодна дитина не залишилась байдужою до цих подій.Також була оформлена виставка «Чорнобиль: чорний спомин,вічний біль».

Як власникам нерухомого майна захиститися від рейдерських атак?

На жаль, протягом останніх років в України непоодинокими є випадки рейдерського захоплення нерухомого майна та проведення незаконних реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте на законодавчому рівні встановлені превентивні заходи, які допомагають власникам нерухомого майна не допустити, зокрема, незаконного відчуження нерухомого майна, проведення державної реєстрації прав та обтяжень на нерухоме майно на підставі підроблених документів або за відсутності правових підстав для такої реєстрації.

Так, статтею 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачена можливість зупинення державної реєстрації прав на підставі:

1) рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили;

2) заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна.

Рішення суду або заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій реєструється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У разі коли під час розгляду заяви державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій або заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо цього самого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зупиняє державну реєстрацію прав з обов’язковим посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об’єкта нерухомого майна та повідомляє про зупинення реєстраційних дій відповідних заявників.

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу, зазначену в Державному реєстрі прав як адресу для зворотного зв’язку.

Слід зазначити, що рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій дозволяє зупинити державну реєстрацію прав на невизначений строк і втрачає свою чинність лише після реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій.

Водночас заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій, на відміну від відповідного рішення суду, має обмежений термін дії. Така заява є чинною протягом десяти робочих днів з моменту її реєстрації в Державному реєстрі прав. Разом з тим, протягом зазначеного строку власник об’єкта нерухомого майна має можливість надати державному реєстратору рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили. У такому випадку заборона вчинення реєстраційних дій буде чинною до скасування відповідного рішення суду.

Також власник об’єкта нерухомого майна має право за власною ініціативою відкликати подану ним заяву про заборону вчинення реєстраційних дій.

Отже, підставами для відновлення реєстраційних дій є:

1) подання рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій;

2) відкликання власником заяви про заборону вчинення реєстраційних дій;

3) неподання власником об’єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, що не перевищує десяти робочих днів, рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Про відновлення реєстраційних дій (крім відновлення реєстраційних дій на підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій) державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна.

У разі наявності зареєстрованих заяв на проведення реєстраційних дій після прийняття рішення про відновлення реєстраційних дій загальний строк розгляду відповідних заяв продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Відповідальність за несплату комунальних послуг

До Баришівського бюро правової допомоги неодноразово звертаютьсягромадянищодо передбачуваної законом відповідальності за несплату комунальних послуг, адже за останній період часу, тарифи на житлово-комунальні послуги (ЖКП) зросли в декілька раз, що при економічному стані країни є досить гострим та складним питанням для населення. Тому на сьогодні є досить велика кількість споживачів ЖКП, які неспроможні сплатити в повному обсязі або, які вважають що нічого страшного в цьому немає і впродовж тривалого терміну не сплачували за послуги. А тому, повинні знати, які наслідки несуть їх дії, щодо несплати комунальних послуг. 

Перш за все потрібно почати з того, що ви як споживач зобов’язані укласти договір з постачальником. Це положення передбачається ЗУ «Про житлово-комунальні послуги». Положеннями ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, за якими надавач послуг надсилає свій варіант договору (пропозиція укласти договір (оферту), і навіть якщо Ви його не підписали, але в межах строку для відповіді вчинили дії відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (сплатили відповідні суми грошей за надані послуги, користувалися послугами), вказане засвідчить Ваше бажання укласти договір, і ця дія буде рахуватися як Ваше погодження з пропозицією (акцепт). 

Стягнення заборгованості — це довготривалий процес для постачальника. Він не може зробити це самовільно на власний розсуд, тільки через суд. На практиці більш дієвим механізмом і простим методом спонукання споживача оплачувати послуги є відключення його оселі від мереж. Проте без попередження, та з повним відключенням законом заборонено це без рішення суду. Норми чинного законодавства передбачають можливість обмежити Вас у наданні комунальних послуг, але порядок дій комунальників чітко регламентований та обмежений часовими рамками. Основне — повторимо, вони обов’язково мають надіслати вам письмове попередження. 

Якщо у вас вже є борги за комунальні послуги і ви визнаєте їх повністю, проте немає фінансової можливості сплатити відразу, ви можете з постачальником домовитися, уклавши відповідний договір про реструктуризацію заборгованості, де буде передбачено графік погашення боргів та інше. Такі дії передбачено ЗУ «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію». 

Якщо виникла ситуація, що постачальник подав на Вас до суду, а ви не згодні з його вимогами, ви повинні знати, що на вас очікує і вжити максимально заходів для свого захисту. За неналежне надання послуг, пред'являйте письмові претензії до постачальника, адже в майбутньому, це може бути використано як доказ в суді (ст.18 ЗУ “Про житлово-комунальні послуги).Також зберігайте всі квитанції на оплату ЖКП незалежно від періоду, за який була здійснена оплата. 

Отже, якщо ви не сплатили борг за вимогою, постачальник послуг звертається до суду з заявою про видачу судового наказу. Згідно Цивільного процесуального кодексу України, судовий наказ – особлива форма судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, в тому числі про стягнення заборгованості за ЖКП. Важливим негативним наслідком цього є те, що наказ видається за результатами розгляду заяви стягувача (постачальника) по суті заявлених вимог без судового засідання і виклику Вас для заслуховування пояснень. Суд зобов’язаний не пізніше наступного дня після видачі наказу надіслати Вам його копію та копію заяви стягувача з доданими до неї документами. Ви маєте отримати документи рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Також ви маєте право подати до суду заяву про його скасування протягом 10 днів з дня отримання його копії. Скасовуючи судовий наказ, суд видає ухвалу (копію якої Вам обов’язково необхідно отримати). У цьому випадку суд роз’яснює стягувачу його право звернутися до суду з позовом до Вас. Але майте на увазі, що дану заяву ви зобов’язані скласти відповідно до всіх вимог законодавства, з повним обґрунтуванням та підтвердженням доказами, а також у встановленими законом часові рамки. Змінений судовий наказ чи судовий наказ, щодо якого суд прийняв ухвалу про залишення заяви про його скасування без задоволення, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. При поданні апеляції зупиняється дія рішення суду першої інстанції. Якщо судовий наказ за Вашою заявою скасовано, постачальник може звернутися до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості. 

Що варто додати, якщо рішення суду чи судовий наказ не у вашу користь вам потрібно буде сплатити не тільки борг і пеню, а ще й 3% річних, інфляцію та судовий збір. 

Якщо сума боргу складає більше, ніж 20мінімальних заробітних плат, то можуть накладати арешт і реалізовувати нерухоме майно. Тому будьте обачними та постійно контролюйте процес нарахування та сплату комунальних послуг. 

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, тел. 4-18-83

Засідання архітектурно-містобудівної ради

11 квітня 2019 року в приміщенні облдержадміністрації відбулося засідання архітектурно-містобудівної ради, на якому розглянуто генеральний план с. Корніївка Баришівського району.

Провів засідання в.о. директора департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації Ликов Д.І. В роботі архітектурно-містобудівної ради взяли участь та підтримали проект генерального плану в.о. старости Корніївської сільської ради Семененко А.В. та головний архітектор Баришівського району Сторчак А.І. 

Розробником цієї містобудівної документації є ТОВ «УКР-ГРУППРОЕКТ». Після детальної презентації генплану фахівцями проектної установи, відбулося активне обговорення проекту. Члени ради мали змогу висловити свої зауваження та пропозиції. Наголошено на необхідність обґрунтування перспективних меж населеного пункту та доопрацювання планувальної структури села і функціональне використання нових територій, зокрема на заплавних і заболочених територіях. Передбачити заходи щодо забезпечення санітарного благополуччя населення. Суттєво доопрацювати схему вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту, зменшити її щільність. Після дискусії, архітектурно-містобудівною радою було прийняте рішення: за результатами засідання - проектувальникам урахувати висловлені зауваження, відкоригувати проект генерального плану села та подати його на затвердження до Баришівської ОТГ.

 

Семенців І.В. – головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації

Ярмарок професій

Вибір професії – один з найскладніших і найвідповідальніших кроків у житті молодої людини. Обрати професійне майбутнє молоді допомагає служба зайнятості. Так, 10 квітня 2019 року Баришівською районною філією Київського обласного центру зайнятості, спільно з відділом освіти Баришівської селищної ради проведено профорієнтаційний захід для учнівської молоді  «Ярмарок професій». Захід проходив в приємній, робочій  атмосфері в центрі позашкільної роботи «Мрія». З вступним словом до присутніх виступили фахівець з навчально - виховної роботи та позашкільної освіти відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради Щерба Тетяна Валентинівна та директор Баришівської районної філії Київського обласного центру зайнятості  Гарбуз Єгор Васильович. Професійна орієнтація, наголосив директор, є одним із пріоритетних завдань служби зайнятості, адже вчасна профорієнтація є запорукою зваженого та обдуманого вибору професії, який, в свою чергу, забезпечить подальше працевлаштування та розвиток професійною кар’єри.  Від служби зайнятості презентовано Платформу Державної служби зайнятості з профорієнтації та розвитку кар’єри.

В заході взяли участь 230 учнів Баришівських шкіл та шкіл району, 16 навчальних  закладів м.Києва та області.

Представники навчальних закладів намагалися якомога більше розповісти про цікаве й насичене студентське життя, показати відеоролики, похвалитися здобутками й перемогами, адже кожен з них вважає найкращою саме свою «альма-матір». Старшокласники цікавилися правилами вступу, професіями, які можна здобути, умовами навчання та проживання, перспективами працевлаштування та кар’єрного росту.

 

 

Заступник директора Л.В.Карпенко