Гуманітарна сфера

Роз'яснення для операторів ринку харчових продуктів щодо видачі експлуатаційних дозволів

На чисельні звернення суб’єктів господарювання стосовно надання роз’яснення щодо отримання експлуатаційних дозволів, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області повідомляє наступне.

Експлуатаційний дозвіл – це документ дозвільного характеру, який видається операторам ринку харчових продуктів лише за результатами інспектування потужності державними інспекторами Держпродспоживслужби.

Експлуатаційний дозвіл повинні отримувати оператори ринку харчових продуктів, які здійснюють діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження (відповідно до частини 1 ст. 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» далі – Закон).

Тобто, відповідно до вимог Закону, дозвіл необхідно отримувати в тому випадку, якщо вашаДІЯЛЬНІСТЬ безпосередньо пов’язаназ виробництвом харчових продуктів тваринного походження, інгредієнтами яких єнеперероблені продукти тваринного походження, а також із зберіганням харчових продуктів тваринного походження, які потребують дотримання спеціального температурного режиму (повинні зберігатися за температури нижче 10 °C).

До неперероблених продуктів тваринного походження відносять:

-       молоко;

-       м’ясо;

-       рибу;

-       молюски і ракообразні;

-       яйця;

-       мед;

-       інші продукти, виготовлені з частин тварин, окремих їх органів та/або тканин, призначені для споживання людиною.

УВАГА! Наведений перелік не є вичерпним!!!

Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють:

первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;

транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;

зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;

виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;

експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток поширюється на всі заклади громадського харчування та заклади роздрібної торгівлі.

Наведемо приклади підприємств, які повинні отримати експлуатаційний дозвіл:

-       холодильний склад, на якому зберігається продукція тваринного походження за температури нижче 10 °C;

-       бійні птиці, копитних тварин;

-       потужності з розбирання та обвалювання м’яса;

-       потужності з виробництва м’ясних напівфабрикатів;

-       потужності з очищення молюсків;

-       рибопромислове судно;

-       оптовий ринок з продажу риби, м’яса, птиці;

-       потужності зі збирання молока, якщо вони не пов’язані з первинним виробництвом;

-       потужності з виробництва яєць (птахофабрики).

Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою
(з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку, до початку їх експлуатації.

Для отримання експлуатаційного дозволу оператори ринку подають заяву та перелік харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати, до Центру надання адміністративних послуг.

Строк видачі експлуатаційного дозволу оператору ринку становить 30 календарних днів з дня отримання компетентним органом всіх документів, зазначених вище.

Огляд заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання компетентним органом документів.

Експлуатаційний дозвіл є безстроковим.

Потужностям, на які видано експлуатаційний дозвіл, присвоюється реєстраційний номер.

Оператори ринку та потужності, на які видано експлуатаційний дозвіл, вносяться до Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, відповідно до Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 10.02.2016 року № 40.

Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:

1) неподання документів, передбачених частиною восьмою ст.23 Закону;

2) недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах;

3) невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону;

4) у разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією).

У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, повторний розгляд документів здійснюється компетентним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання повторної заяви та інших документів, передбачених Законом.

Анулювання експлуатаційного дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються з підстав, у порядку та строки, що встановлені законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

Потужності операторів ринку харчових продуктів, на яких не поширюється обов’язок щодо отримання експлуатаційного дозволу, підлягають державній реєстрації.

Процедура державної реєстрації потужностей передбачена вимогами статті 25 Закону та Порядком проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, який затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 10 лютого 2016 року № 39.

УВАГА!!!

Не підлягає державній реєстрації як окрема потужність транспортний засіб, що використовується оператором ринку у зв’язку з експлуатацією іншої належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл. Транспортні засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення харчових продуктів, яке не пов’язане з експлуатацією належної йому зареєстрованої потужності або потужності, на яку видано експлуатаційний дозвіл, підлягають кумулятивній державній реєстрації, для якої подається одна заява (незалежно від кількості відповідних транспортних засобів) та за результатами якої присвоюється один особистий реєстраційний номер. Транспортний засіб, що використовується як потужність з реалізації харчових продуктів кінцевим споживачам, підлягає державній реєстрації як окрема потужність.

Примітка: деякі терміни та їх визначення (стаття 1 Закону):

1) агропродовольчий ринок - суб’єкт господарювання, що створює належні умови для реалізації (оптової реалізації) сільськогосподарської продукції, в тому числі харчових продуктів, на спеціально оснащених та відведених місцях відповідно до закону;

22) експлуатаційний дозвіл - документ дозвільного характеру, що видається територіальним органом компетентного органу операторові ринку за результатами інспектування його потужності та посвідчує право оператора ринку здійснювати визначену цим Законом діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження;

27) заклад громадського харчування - ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, піцерія, кулінарія, кіоск чи інший заклад незалежно від територіальних ознак (місця) провадження господарської діяльності з громадського харчування та ступеня доступності харчування будь-яким особам;

46) неперероблений харчовий продукт - харчовий продукт, який не піддавався переробці, крім поділу на частини, розрізання, виділення кісток, рублення, ламання, зняття шкіри, чищення, тримінгу, зняття шкарлупи або іншої оболонки, охолодження, замороження та розмороження;

55) оператор ринку харчових продуктів (далі - оператор ринку) - суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок;

62) первинна продукція - продукція первинного виробництва, яка включає продукти рослинного походження, продукцію тваринництва, рибальства, мисливства;

63) первинне виробництво - виробництво та вирощування продукції, у тому числі збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, полювання на тварин, рибальство та збір врожаю диких рослин;

69) потужності - споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовуються у виробництві та/або обігу об’єктів санітарних заходів;

92) харчовий продукт - речовина або продукт (неперероблений, частково перероблений або перероблений), призначені для споживання людиною.

До харчових продуктів належать напої (в тому числі вода питна), жувальна гумка та будь-яка інша речовина, що спеціально включена до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.

7 лютого 2020 р голова Баришівської райдержадміністрації Валентина Зозуля була запрошена на збори керівного складу органів управління

7 лютого 2020 р голова Баришівської райдержадміністрації Валентина Зозуля була запрошена на збори керівного складу органів управління, місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, спеціалізованих служб з цивільного захисту, територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту в Київській області та територіальних підрозділів ГУ ДСНС України в Київській області щодо підбиття підсумків роботи в 2019 році та постановка пріоритетних завдань на 2020 рік.

Подвиг героїв Трубежа

1-2 лютого 1919 року три сотні українських козаків-добровольців Київщини: Вороньківської, Бориспільської й Баришівської сотень Армії УНР на заклик Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри під проводом полковника армії УНР Івана Міхна й сотника Івана Черпака, розібравши залізничні колії під Баришівкою біля села Коржі Переяславського повіту перед мостом через р. Трубіж, стали на захист своєї столиці й держави, повторивши подвиг Героїв Крут.

Виконавши поставлене перед ними Директорією  завдання, козаки організовано, з боєм відступили і продовжили збройну боротьбу з окупантами в партизанських загонах. Загиблі ж, мабуть, і досі покояться в водах Трубежа…

І лише тому, що російська окупація України тоді затягнулася на десятки років, повна інформація про реалії того бою і досі зберігається десь в російських архівах та не всі імена його учасників, поки що, відомі.

На думку дослідників, битва була однією із вирішальних яскравих сторінок другої фази радянсько-української війни. Завдяки їм усі урядові установи евакуювалися з Києва до Житомира й продовжували керувати боротьбою проти окупантів.

Останні 10  років Всеукраїнська військово-патріотична організація «Спілка офіцерів України», Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т.Шевченка, Українське козацтво, краєзнавці, викладачі, науковці, музейні працівники, митці, громадські й політичні діячі, меценати і благодійники досліджують та відновлюють цю героїчну сторінку нашої історії – «Бій на Трубежі». Саме вони створили Благодійний фонд «Меморіально-освітній комплекс «Героям Трубежа».

Визначальним є те, що працювати над проектом Меморіального комплексу «Героям Трубежа» зголосився автор і будівничий Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут» народний художник України Анатолій Гайдамака, який, побувавши в 2018р. на самому місці бою на р. Трубіж, перейнявся цією ідеєю і розробив проект меморіалу "Розірвані мости", який і був представлений громадськості.

 

За матеріалами БФ «Меморіально-освітній комплекс «Героям Трубежа»

Урочиста лінійка «Соборна мати Україна – одна на всіх як оберіг» в с. Яблуневе з нагоди Дня Соборності

З нагоди відзначення 101 - річчя Дня Соборності України, в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. с. Яблуневе організовано та проведено спільно з сільською бібліотекою с. Яблуневе урочисту лінійку «Соборна мати Україна – одна на всіх як оберіг».

Учні 4, 7, 8, 9 класів із задоволенням готувалися та брали участь у заході. Приємно, що їм небайдужа історія України та  ушанування подій Української революції.

Після урочистої лінійки школярі, взявшись за руки, створили «Живий ланцюг Єднання», як символ єдності східних і західних земель України.

Також у сільській бібліотеці с. Яблуневе була відкрита виставка «Патріоти соборної держави».

 

Бібліотекар с. Яблуневе Малій І.М.

Бесіда про незнайомців

Про те, чому не можна відчиняти двері незнайомцям, якщо залишився вдома сам та про інші правила безпеки розповіла чарівна представниця відділу зв’язків із громадськістю в одному з навчальних закладів Київщини.

Кожен з малюків ставив себе на місце героїні та робив вибір, якби він вчинив у складній ситуації. Поліцейська ж, у свою чергу, пояснювала, чого робити не можна та як діяти, аби вберегтись від небезпеки.

Всі учасники дуже уважно вислухали поради інспектора та пообіцяли їх виконувати.

Задоволені першокласники подякували патрульній за цікаву та пізнавальну зустріч.

 

Серце до серця

Відповідно до Плану спільних заходів Міністерства культури та Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» на 2016-2021 роки, затвердженого 24.03.2016, за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, з метою ознайомлення з міжнародним досвідом у сферах культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, обговорення перспективи реалізації спільних культурно-освітніх проектів, розвитку міжнародного волонтерського руху, у 2020 році заплановано ряд міжнародних заходів, у тому числі за участю представників закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики, громадськості, зокрема:

з 23 квітня до 01 травня 2020 рокуміжнародна культурно-просвітницька поїздка «Європейська співдружність» до Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу (програма додається), вартість 730 євро;

з 2 до 17 травня 2020 рокуміжнародна культурно-освітня поїздка «Південно-європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я, соціальної політики» доУгорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Португалії, Монако, Італії та Словенії (програма додається), вартість 1150 євро;

з 8 до 16 червня 2020 рокуміжнародна культурно-освітня поїздка «Співпраця у сферах культури, охорони здоров’я й освіти» до Румунії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Чорногорії, Албанії, Північної Македонії, Сербії й Угорщини (програма додається), вартість 580 євро;

з 9 до 18 серпня 2020 рокукультурно-освітня поїздка з організацією міжнародного семінару «Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфер культури, освіти, охорони здоров’я та соціальної політики» з відвідуван-ням Польщі, Швеції, Норвегії та Данії (програма додається), вартість 790 євро.

Взяти участь у міжнародних заходах запрошуються представники районних, міських, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, співробітники закладів культури, освіти, охорони здоров’я, громадських організацій, гуманітарної та соціальної сфер й інші зацікавлені спеціалісти.

Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за рахунок учасників заходів.

За підсумками поїздок/семінарів учасникам видається сертифікат міжнародного зразка із зазначенням академічних годин.

Для участі у поїздках необхідно мати закордонний біометричний паспорт. Кількість місць обмежена.

Ураховуючи успішну реалізацію міжнародних заходів у 2019 році, підтримку міжнародних поїздок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця» у минулих роках з боку Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства культури України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства закордонних справ України, просимо:

підтримати їх у 2020 році та поінформувати всі структурні підрозділи; керівників районних, міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, соціальної політики, охорони здоров’я усіх форм власності та підпорядкування, інші підвідомчі організації, підприємства й установи;

розмістити інформацію на офіційних сайтах і соціальних мережах.

Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься за тел.: (044) 501-01-15, (063) 737-40-47, (067) 407-77-98, (050) 447-49-68,   (093) 214-64-17.

Про підсумки просимо поінформувати Всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Серце до серця» за адресою: 03062, м. Київ,  вул. Щербаківського, 31/40, офіс 62.

НОВІ РАХУНКИ. ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ, ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

З 1 січня 2020 року Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) перейшла на ведення бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203, із змінами та доповненнями (далі – План рахунків №1203).

Відповідно з 01.01.2020 введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та депозитні рахунки митних органів, рахунки для зарахування власних надходжень, відкриті за Планом рахунків №1203 з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунка IBAN, який налічує 29 знаків, відповідно до вимог постанови правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про запровадження міжнародного банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами).

Звертаємо увагу, що рахунки, які були відкриті за Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 (далі – План рахунків №119) з 01.01.2020 закриті.

Але протягом трьох операційних днів поточного року (03, 08, 09 січня) платниками податків було спрямовано 271,7 тис. платіжних трансакцій на недіючі рахунки. Відповідно такі кошти Казначейством не зараховуються, а повертаються банківським установам як «нез’ясовані надходження».

Враховуючи зазначене та з метою запобігання виникнення у платників податкового боргу зі сплати податків, зборів, платежів Казначейство вкотре звертається з проханням забезпечити правильність сплати податків, зборів, платежів на нові реквізити рахунків, які відкриті за Планом рахунків №1203.

Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщенні на вебпорталі Казначейства та на вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві. Також реквізити зазначених рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Реквізити рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунків для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування необхідно отримати у відповідних органах Державної податкової служби України, реквізити депозитних рахунків митних органів – у відповідних органах Державної митної служби України.

Крім того, звертаємо увагу, що кошти, які зараховуються як власні надходження бюджетним установам, це кошти, які сплачуються юридичними чи фізичними особами за послуги, що надаються такими бюджетними установами (наприклад, плата за навчання, плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та ін.).

Також протягом трьох операційних днів поточного року (03, 08, 09 січня) юридичними та фізичними особами було спрямовано 124,4 тис. платіжних трансакцій на недіючі рахунки відповідних  бюджетних установ. Такі кошти як «нез’ясовані надходження» Казначейством також повертаються банківським установам, через які здійснювалася оплата.

За новими реквізитами балансових рахунків 3125 «Рахунки для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» та рахунків 3155 «Рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевого бюджету власних надходжень бюджетних установ» необхідно звертатися до розпорядників бюджетних коштів (надавачів відповідних послуг), на ім’я яких вони відкриті.

До уваги платників податків

Державна казначейська служба України інформує, що з 01.01.2020 вводяться в дію рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203 (із змінами та доповненнями).

Реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

Повний перелік нових рахунків:

 

До уваги платників податків

Казначейство інформує, що з 01.01.2020 при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Казначейства буде застосовуватись План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203, із змінами та доповненнями (далі – План рахунків №1203).

Таким чином, з 01.01.2020 будуть введені в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів та інших платежів, відкриті відповідно до Плану рахунків №1203.

Реквізити нових рахунків після 20.12.2019 можна буде отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету, та на вебсторінках Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.

Привітання голови райдержадміністрації з Днем Збройних сил України

Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України!

ДеньЗбройнихсилУкраїни– ценасампередсвятоначестьтих, хтонинізахищаєтериторіюнашоїкраїнивідворогів, піклуєтьсяпробезпекутазміцненняобороноздатностіУкраїнськоїдержави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу яких наша країна досі лишається суверенною незалежною державою.

Перекoнаний, щo навіть у найскладніших умoвах ви залишитеся вірними присязі, спрямуєте всі свoї сили й прoфесійну майстерність на підтримання висoкoї бoйoвoї гoтoвнoсті, дисципліни та oрганізoванoсті.

Відзначаючи це свято, ми складаємо глибоку шану всім, хто віддав своє життя в ім’я  свободи України, мужньо захищаючи рідну землю, та всім хто несе військову службу в зоні АТО, за відданість українському народу, незламну силу волі та безстрашність тих, хто нині зміцнює обороноздатність країни!

Бажаю Вам дoбра, рoдиннoї злагoди, здoрoв'я, щастя й нoвих звершень у благoрoдній справі служіння Україні та її нарoдoві. Козацької мужності, батьківської мудрості, незламної сили волі та віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний настрій завжди крокують поряд. Мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі.

Слава Україні! Героям Слава!

 

З повагою, Голова Баришівської районної державної адміністрації Олег Левченко

Введення в дію нового Плану рахунків бухгалтерського обліку з 01.01.2020 в системі Державної казначейської служби України

Управління Державної казначейської служби України у Баришівському районі Київської області повідомляє, що з 01.01.2020 року у системі Державної казначейської служби України відбудеться перехід на новий План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 року за №161/24938  для ведення бухгалтерського обліку про виконання бюджетів.

Також разом з переходом на новий План рахунків №1203 органами Казначейства відбудеться введення в дію міжнародного номера банківського рахунку (IBAN), який налічує 29 знаків. Повномасштабний перехід на використання IBAN банками України передбачається здійснити з 12.01.2020 відповідно до постанови правління Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» (зі змінами).

Тимчасовий графік прийому суб'єктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг Баришівської РДА з 02.12.2019

 

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

Неділя

Години роботи

08:00

16:00

08:00

16:00

08:00

20:00

08:00

16:00

08:00

12:00

вихідний

Передача справ суб'єкту виконання*

09:00

10:00

09:00

10:00

09:00

10:00

09:00

10:00

09:00

10:00

вихідний

Обідня перерва

12:00

12:45

12:00

12:45

12:00

12:45

12:00

12:45

-

вихідний

 

* - передача адміністративних справ до відділу у Баришівському районі Головного Управління Держгеокадастру в Київській області.

Передача адміністративних справ до інших суб’єктів виконання – за необхідністю. 

Інструкторсько-методичний семінар

На виконання Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки, управлінням молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації спільно з Комунальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний молодіжний центр»спільно з ГС «Всеукраїнське об’єднання військово-патріотичних організацій» з 29 листопада по 1 грудня 2019 року з метою вдосконалення системи патріотичного виховання дітей та молоді, узагальнення та популяризації кращого досвіду, ознайомлення керівників організацій з новітніми методиками та системами роботи з молоддю планує проведення інструкторсько-методичного семінару, спрямованого на підвищення компетентностей керівників військово-патріотичних клубів «Кузня захисників України – 9. Тактика» на базіВПК «Боривітер» (м. Бориспіль, Київська обл.).

До участі у заході запрошуються старші вихованці (віком від 16 років), керівники військово-патріотичних клубів, гуртків, громадських організацій, воїни АТО, які працюють у галузі національно-патріотичного виховання молоді. Необхідно до 28 листопада 2019 року надіслати заявку (Додаток 1) на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.з поміткою в темі «Кузня захисників України».

Додаткова інформація за телефонами:  (098) 968 36 30 – Наталія Топчій.

 

Начальник управління, Марина ПОПАТЕНКО

 

Заявка на участь в інструкторсько-методичному семінарі

«Кузня захисників України -9. Тактика»

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Назва організації, яку представляєте

Досвід роботи в галузі військово-патріотичного виховання

Контактний телефон, електронна адреса

 

 

 

 

 

 

Проект плану проведення інструкторсько-методичного семінару

«Кузня Захисників України»

29 листопада 2019 р.

09.30- 10.00

Збірта реєстрація учасників (м. Київ, вул. Лаврська 19. Станція метро Арсенальна)

10.00- 12.00

Відкриття заходу. Відвідування музею «Національний музей історії України у ІІ світовій війні. Меморіальний комплекс». Бріфінг з науковими співробітниками музею

12.00-13.00

Переїзд учасників  до місця проведення заходу (Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова 17, ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей», на базі ВПК «Боривітер»)

13.00-14.00

Поселення, обід, інструктаж з техніки безпеки

14.00-19.00

 Обговорення плану заходу та вимог до учасників. Заняття:

 «Методика роботи ВПК»

 «Врахування вікових особливостей під час проведення занять»«Тактика. Робота підрозділу»«Керівник та Виховник клубу (організації). Вимоги до кандидатів. Функції та характеристики. Правила для керівників. Ідеал керівника-виховника»

19.00-20.00

Вечеря

20.00-20.30

Закриття дня на семінарі

20.30-21.00

Вечірня рефлексія

21.00-22.30

Перегляд презентаційних відеоматеріалів

  23.00

Ночівля

30 листопада 2019 р.

  06.00

Вставання

06.15 - 07.15

Ранкова руханка. Методика проведення

07.15 - 08.00

Підготовка до занять, час для особистих потреб

08.00 - 08.45

Сніданок

08.45 - 10.00

Відкриття дня на семінарі.

 «Методика проведення рухливих ігр та вправ».

10.00-11.30

 «Тактика. Методика проведення тактичних ігор»

11.30-11.45

Перерва

11.45-13.00

 «Теренова гра з використанням спец обладнання»

13.00-14.00

Обід

14.00-15.00

 «Тактика. Методика відпрацювання завдань»

15.00-15.10

Перерва

15.10-17.30

 «Елементи самоврядування в організації. Школа молодших інструкторів і командирів.Мала група. Психологічно-педагогічний аспект».

17.20-17.30

Перерва

17.30-19.00

 «Дебати: Як досягнути найвищого результату».

19.00-20.00

Вечеря. Відпочинок. Вільне спілкування

20.00-20.30

Закриття дня на семінарі

20.30-21.30

Методика проведення конкурсу «Візитівка». Презентація роботи ВПК. Обмін досвідом.

21.30-22.00

Вечірня рефлексія.

   22.00

Ночівля

1 грудня 2019 р

   06.00

Вставання.

06.15-07.15

Ранкова руханка

07.15-08.00

Підготовка до занять, час для особистих потреб

08.00-08.45

Сніданок

08.45-10.00

Відкриття дня на семінарі. Узагальнення  матеріалу. Практичні заняття: рухливі ігри та вправи.

 « Посилення національно-патріотичної складової.  Культурно-просвітницька робота в клубах»

10.00-11.00

 «Тактика. Практичні вправи»

11.00-11.45

 «Орієнтування»

11.45-13.00

Перерва

12.00-13.00

«Військовий терен» вишкіл для суддівського складу. Тактична гра»

13.00-14.00

Обід

14.00-15.00

«Методичні рекомендації для керівників щодо особливостей проведення підсумкових літніх таборувань. Поєднання виховання та змагання.

Особливості організаціїта проведення підсумкових етапів військово-патріотичних ігор. Суддівство, організатори: їх функції та задачі».

15.00-15.30

Закриття семінару. Вручення сертифікатів про участь. Спільне фото. Роз’їзд

15.30-16.30

Переїзд до м. Києва

 

 

 

Запрошення на Молоді голоси 2019

Землі моєї скорботні роки

"Згадайте нас - бо ми колись жили.

Зроніть сльозу і хай не згасне свічка!

Ми в цій землі житами проросли,

Щоб голоду не знали люди вічно".

Традиційно, в четверту суботу листопада в Україні відзначають пам’ятний день жертв Голодомору 1932-1933 років.

В с. Семенівка біля пам’ятника  Голодомору пройшла година пам’яті  «Землі моєї скорботні роки». В пам’ять про невинно загиблих односельчан та жителів України протоієрей о. Сергій відслужив молебень.

 Потім всі присутні долучилися до всесвітньої акції «Запали свічку пам'яті», яка єднає всіх людей світу в пам'ять про жертв Голодомору 1932-33 років – ґеноциду українського народу.

 

Директор будинку культури с. Семенівка П.Тиха.

Вшануймо пам’ять загиблих від голодомору свічкою і молитвою

23 листопада в Яблуневій сільській бібліотеці  проведено година пам’яті  «Три колоски, закуті дотом».

Ведучі Степаненко Маргарита та Купрін Тетяна розповіли учням 7 класу про жахи голоду 1932-33 рр., про загибель мільйонів невинних  людей, про трагізм, який ховається під словом «голодомор».

На книжковій виставці «До поки пам'ять в серці не згасає», представлено документи, фотографії та публікації про геноцид української нації, спогади і свідчення очевидців, тих, хто у своїй пам’яті крізь роки проніс страждання та біль спричинені тоталітарним режимом. Запалили свічки в пам’ять про померлих .

 

Бібліотекар с. Яблуневого І. Малій

Революції Гідності присвячується

21 листопада в нашій країні відзначається День Гідності та Свободи. В історії України було багато трагічних періодів та подій. В наш час в історію увійшла ще одна подія – Майдан, який змінив нашу державу,  наш народ і наше життя.

В бібліотеці с. Яблуневе пройшла патріотично – інформаційна бесіда «Революція Гідності та Свободи». Під час бесіди  мова йшла про революційні події та патріотів України, які не пошкодували свого життя заради Свободи.

Також була розгорнута книжкова виставка «Революція Гідності: ми маємо пам’ятати». На виставці представлено літописи очевидців подій, оповідання, вірші, присвячені доленосним подіям.

 

Бібліотекар с. Яблуневе І.М. Малій

Запит про надання публічної інформації

Згідно до закону про доступ до публічної інформації, кожний громадянин України може звернутися до влади із запитом і отримати необхідну йому інформацію.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні (наприклад, інформація щодо використання бюджетних коштів або копія рішення сесії міської ради). Тобто йдеться про раніше створену інформацію, якою володіє розпорядник. Для відповіді на інформаційний запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію (готувати аналітику, надавати роз’яснення тощо).

Потрібно відрізняти “Запит на інформацію” від “Звернення громадянина”. Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення регулюються спеціальним Законом України «Про звернення громадян». Закон «Про звернення громадян» не дозволяє надсилати звернення в електронній формі, воно має бути оформлене у вигляді документа і відправлене, або передане у відповідний орган.

Що є публічною інформацією?

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом “Про доступ до публічної інформації”.

Хто має право доступу до публічної інформації?

Право на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону, мають:

   – фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства)

  – громадські об’єднання без статусу юридичної особи

  – юридичні особи.

   Хто є розпорядниками публічної інформації?

Розпорядники інформації

Інформація, яку вони зобов’язані надавати

Суб’єкти владних повноважень (державні органи, органи місцевого самоврядування, але не окремі посадові чи службові особи)

Будь-яка публічна інформація, що не віднесена відповідно до закону до інформації з обмеженим доступом, і яка знаходиться у їхньому володінні

Юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету АРК

Інформація щодо використання бюджетних коштів

Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно з законом чи договором

Інформація, пов’язана з виконанням їхніх обов’язків

Суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями

Інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них

Суб’єкти господарювання, які володіють:
а) інформацією про стан довкілля

б) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту

в) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян

г) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес.

Інформація, вказана у підпунктах “а – г”.

 

Як оформити запит на інформацію?

Електронний запит на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) прізвище і ім’я запитувача для фізичної особи (найменування – для юридичної особи), поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону, якщо такий є. При цьому слід врахувати, що Закон не вимагає будь-якого підтвердження справжності вказаних прізвища та імені;

2) загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит). Якщо вам відома назва чи інші реквізити конкретного документа, який ви запитуєте, то вкажіть їх, якщо ні – то наведіть якомога точніший опис інформації, яка вам потрібна.

Чи необхідно платити за надання інформації?

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Cтрок розгляду запитів на інформацію

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

До якої інформації може бути обмежено доступ?

Інформацією з обмеженим доступом є:

– конфіденційна інформація про фізичну або юридичну особу;
–  таємна інформація (державна, адвокатська, лікарська, нотаріальна та інші види таємниць);

– службова інформація.

Обмеження доступу до інформації здійснюється лише при дотриманні трьох вимог:

1.  Якщо обмеження відповідає одному з таких інтересів:

– в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам;
– для охорони здоров’я населення;

– для захисту репутації або прав інших людей;

– для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

2. Якщо розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам.

 3. Якщо шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Якщо розпорядник відмовляє в наданні інформації у зв’язку з обмеженням доступу до неї, він може це зробити, лише з наданням обґрунтування відповідно до трьох зазначених вище вимог.

Відповідальність за ненадання інформації

Право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. За порушення Закону “Про доступ до публічної інформації” передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 425 до 850 грн (25-50 НМДГ). Із скаргами на такі порушення слід звертатися до прокурорів.

Оскаржити ненадання інформації заявник може самостійно, або звернутися за допомогою до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» або адвоката.

 

 

Баришівське бюро правової допомоги

смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а

тел. 4-18-83

Міні-ярмарок

У  Баришівській районній філії Київського ОЦЗ  13 листопада 2019 року було проведено міні-ярмарок вакансій на замовлення роботодавця. Цього разу до нас звернулися представники ПрАТ «Київхліб». Фахівець з підбору та адаптації персоналу Катерина Карнюхіна-Дорош розповіла присутнім про діяльність підприємства, Потім ознайомила з наявними вакансіями на даний час,   вимогами  до претендентів на роботу, про умови праці, заробітну плату, соцпакет. На даний час підприємству потрібні пекарі, тістоміси, формувальники тіста, укладальники-пакувальники, комірники, вантажники, налагоджу-вальники устаткування. Робота позмінна. Робітників підвозять до роботи та  назад  корпоративним транспортом, який  іде  через Баришівку, с.Селище, с. Гостролуччя та с. Перемогу.

Міні-ярмарок відвідали понад 30 безробітних. По закінченні заходу шукачі роботи особисто спілкувались з представниками роботодавця.  Декілька з них  домовились про зустріч на підприємстві. Підбір претендентів триває.  

Довідки за тел. (04576)41257.

Обери майбутнє

З метою інформування молоді про стан та тенденції розвитку ринку праці, популяризації актуальних професій і спеціальностей, 12 листопада 2019 року в ЦПР «Мрія» проведено відбірковий етап обласного профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд «Обери майбутнє».

 Захід проведено фахівцями Баришівської районної філії Київського обласного центру зайнятості спільно з відділом освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради.

Свої артистичні та жартівливі здібності у заході продемонстрували 8 команд навчальних закладів району:

 «Вибір Є» (Морозівський НВК)

«Юні Headhunters» (Паришківський НВК)

 «Майстри своєї справи» (Рудницьке НВК)

 «Люди У» (Баришівська НВК)

«Агро Коржі» (Коржівська ЗОШ );

«YES, WECAN» (Баришівська ЗОШ ім.М.Зерова);

«Фрілансери» (Волошинівський НВК);

«Інноватика» (Семенівська ЗОШ);

Команди показували свою кмітливість та винахідливість в 3 конкурсах: «Візитівка» - у якому учасники розкривали індивідуальність команди,  «Конкурс капітанів» - бліц турнір в якому капітани команд змогли блискуче позмагатися між собою та здобути додаткові бали для команди, «Музичний конкурс» - музична презентація професій.

Протягом трьох годин заходу зал вибухав від сміху та оплесків. Команди демонстрували обізнаність в сучасних професіях, рекламували професії, які актуальні на місцевому ринку праці. Всі учасники проявили себе кмітливими, активними, енергійними та винахідливими.

За підсумками відбіркового етапу перемогу здобула команда «Фрілансери» Волошинівського НВК. Переможці отримали подарунковий сертифікат. Всі учасники заходу були нагороджені грамотами та солодкими подарунками від спонсорів.