Гуманітарна сфера

Як правильно написати розписку, щоб потім повернути свої кошти чи майно

Розписка залишається чи не найпопулярнішим юридичним документом, яким засвідчуються ті чи інші зобов'язання.

Розпискою, ми підкріплюємо свої права, щоб або гарантувати свою чесність, або в майбутньому назад отримати свою власність. Законодавство України чітко регулює питання щодо отримання та складання розписок, а саме: відповідно до ч.2. ст.1047 Цивільного кодексу України: розписка може бути представлена позичальником на підтвердження укладення договору позики та його умов, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми, або визначеної кількості речей.

Відповідно до ст. 545 Цивільного кодексу України:

1. Прийнявши виконання зобов’язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

2. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов’язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає.

Є декілька базових вимог, яких потрібно обов’язково дотримуватися при  складанні розписки, це:

1) Найменування документа, який складається, тобто у шапці по середині документу пишеться слово «Розписка».

2) Прізвище, ім’я, по батькові того, хто дає розписку та кому дають розписку.

3) Паспортні дані та адресу реєстрації і адресу фактичного місця проживання того, хто дає розписку і кому дають розписку.

4) Ідентифікаційний код того, хто дає розписку.

5) Прізвище, ім’я, по батькові кому дають розписку.

6) Детальне і точне найменування того, що передається – опис характеристики, кількість речей.

7) Кількісні показники вказується і цифрами, і прописом.

8) Детальний опис зобов’язання того, хто дає розписку.

9) Зазначення дати: числа, місяця і року, до коли має бути виконане зобов’язання.

10) Місто складення розписки.

11) Дата складення розписки.

12) Підпис сторін із зазначенням П.І.П. біля кожного підпису.

Якщо розписка має особливо важливе значення, то підпис варто засвідчити в нотаріуса. Це не є обов’язкова вимога - розписка, не посвідчена нотаріусом, має повну юридичну силу. При наявності свідків, необхідно вказати в розписці їхні П.І.П. з підписами.

Дуже важливо розписку писати власноручно, щоб пізніше було легше встановити її автентичність. Варто не забути, що розписку пишуть в одному примірнику. У документі не має бути жодних виправлень. І не забудьте - після виконання всіх умов розписки її потрібно повернути боржнику.

У разі невиконання умов розписки, або якщо ви не впевнені у правильності складення розписки, звертайтеся до віддулу «Баришівське бюро правової допомоги», яке забезпечує доступ до безоплатна вторинної правової допомоги та надає безкоштовного адвоката для захисту своїх прав для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, що включає такі види правових послуг - консультації; складення процесуальних документів; здійснення представництва інтересів особи в суді, інших державних органах, органах місцевого самоврядування.

 

Баришівське бюро правової допомоги

смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а,

тел. 4-18-83