Гуманітарна сфера

ШМО вчителів початкових класів

Цікавим і змістовним було засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів Морозівського НВК ім. Д.Поповича. Вчителі жваво обговорювали питання «Вмотивований вчитель –  агент змін сучасного освітнього простору в умовах Концепції Нової української школи».

Нова українська школа сьогодні почала працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі світи. У рамках цієї моделі школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожного першокласника,  реалізуючи на практиці принцип дитиноцентризму. Є, перш за все, необхідність якомога більше наблизити навчання і виховання кожної дитини до її сутності, її здібностей, майбутнього цієї дитини.

В своєму виступі О.Б.Зеленяк зазначила, що нова роль учителя –  не як єдиного наставника, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії  дитини.

Про адаптаційний період першокласників, про перші успіхи їх в НУШ розповіла Л.О. Никитюк, яка наголосила, що саме на вчителя покладено відповідальність навчати та виховувати нове покоління

Другим важливим питанням було обговорення «Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1 класу». Його підготувала колега, Мірошниченко А.Г., яка свій виступ супроводжувала  мультимедійною презентацією.

На засіданні методичного об’єднання звучали вислови з творчої спадщини В.О.Сухомлинський, зокрема Марченко Н.І. акцентувала: «Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням,  поривом до чогось світлого, розумного, у сущі дитини ніколи не з'явиться  зло».

О.М.Шилофост ознайомила присутніх з рекомендаціями щодо підготовки тижня української писемності і мови, запропонувавши провести квест, вікторини та конкурси.

Підводячи підсумки засідання, Р.П.Самаєва закликала педагогів бути готовими до змін, активно займатися самоосвітою, перебувати в постійному контакті з колегами,  змінити імідж та обов'язково залучитись підтримкою батьків, зробити їх справжніми партнерами, адже це запорука не тільки успішного педагога, а і успішного учня.