Громадська рада звіт

ЗВІТ

 Громадської ради при Баришівській районній державній адміністрації

за підсумками 2015-2016року

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним органом (консультативно-дорадчим), утворюється цей орган для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю районної державної адміністрації, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в районі. В 2015 році на першому засіданні громадської ради було сформовано її персональний склад в кількості 13-ти представників від громадських організацій, обрано керівний склад. У своїй роботі громадська рада керувалась чинним законодавством України, Положенням про раду і Регламентом роботи ради.

Засідання громадської ради проводились згідно з річним та уточненим квартальним планам. План роботи складався відповідно до пропозицій, що вносились членами громадської ради.

За поточний період було проведено 8 засідань громадської ради, на яких розглянуто 22 питання. Деякі з основних питань, які розглядались:

1.     Про стан укриттів для населення в смт Баришівка.

2.     Волонтерська допомога воїнам з АТО.

3.     Про важливість обговорення питання децентралізації з громадою Баришівщини.

4.     Про забезпечення засобами гігієни інвалідів та щодо створення комітету з питань доступності маломобільної категорії громадян при Баришівській РДА.

5.     Про створення притулку бездомних тварин щодо захисту здоров’я та життя людей.

6.     Організація та проведення ряду заходів військово-патріотичного виховання.

7.     Розвиток культурно-духовної сфери Баришівського району.

8.     Екологічний стан в районі.

З усіх зазначених питань були прийняті відповідні рішення. При підготовці проектів рішень враховувалась точка зору кожного члена громадської ради. Члени громадської ради активно реагували на питання, що виникали в ході обговорення, вносили конструктивні пропозиції, а керівництво району брало ці пропозиції до уваги. Тут необхідно звернути увагу на те, що засідання громадської ради проходили за участю керівників району. При розгляді профільних питань в роботі ради брали участь фахівці відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації, закладів охорони здоров’я, культури та соціальної служби.

Також у звітному періоді члени громадської ради брали участь у суспільно-значимих заходах, метою яких було сприяти формуванню позитивної громадської думки та формуванню управлінських рішень, щодо вирішення соціальних, культурних питань, які турбують громадськість району, покращення життєвого рівня окремих категорій населення (інвалідів, сімей, які потрапили в складні життєві обставини та інших).

Хочу побажати громадській раді бути більш дієвою, постійно здійснювати контроль за діяльністю районної державної адміністрації та її підрозділів, реально впливати на формування та реалізацію державної політики в районі, щоб і в подальшому при проведеннях громадських слухань чи консультацій з громадськістю завжди враховувались пропозиції громадської ради.

 

Голова громадської ради при Баришівській районній державній адміністрації    Новицька Л.Я.