Розподіл обов язків

14.11.2016    № 527

Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником,

заступником голови та керівником апарату Баришівської районної державної  адміністрації

 

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”   (із наступними змінами):

1. Розподілити  обов’язки між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату Баришівської районної державної адміністрації  згідно з додатком 1.

2. Установити, що доручення та вказівки першого заступника, заступника  голови та керівника апарату райдержадміністрації, видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, районними установами та організаціями, головами виконкомів селищної та сільських рад.

3. Установити, що у разі відсутності голови, першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації або наявності відповідної вакансії, здійснення обов’язків забезпечується посадовими особами згідно з додатком 2.

4. Покласти на голову, першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації відповідальність щодо координації діяльності виконкомів селищної та сільських рад району згідно з додатком 3.

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Баришівської райдержадміністрації від 13 травня  2016 року № 238 «Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови та заступником голови Баришівської районної державної  адміністрації».

 

Голова адміністрації  М.Ф. Клименко

Додаток 1 

до розпорядження головиБаришівської

районної державної адміністрації

                                                            від “ __” _______ 2016року  № _____ 

РОЗПОДІЛ

 обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату Баришівської районної державної адміністрації

 

Голова  адміністрації

Клименко М.Ф.

 

Голова адміністрації відповідно до вимог Конституції України, законів України, очолює адміністрацію, одноосібно видає розпорядження, очолює колегію Баришівської райдержадміністрації.

Визначає структуру управління районом, утворює і ліквідує в межах  загальної чисельності та фонду оплати  праці підрозділи райдержадміністрації.

Розподіляє обов’язки між першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації, координує їх роботу, делегує їм окремі свої повноваження.

Вносить  подання про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками та про присвоєння почесних звань України.      

Визначає основні напрями здійснення в районі державної кадрової політики.

Очолює роботу з розроблення та реалізації проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді.

Погоджує питання розміщення нових підприємств та інших виробничих об¢єктів на території району, розглядає питання реєстрації та організації роботи підприємств усіх форм власності та індивідуальної підприємницької діяльності, розвитку міжрегіональних відносин та розподілу земель, координує діяльність адміністрації та забезпечує взаємодію адміністрації з територіальними органами міністерств та іншими центральними органами виконавчої влади у сфері земельних відносин.

Затверджує плати роботи адміністрації.

Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.

Забезпечує адміністративно-територіальний устрій, реалізацію повноважень адміністрації у сфері здійснення державної економічної політики, комплексного соціально-економічного розвиток, інвестиційної діяльності, державної політики в агропромисловому комплексі, розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі, сприяння розвитку різних форм власності і господарювання, виконання програм соціального розвитку села, реалізації   державної політики у сфері культури, релігії та національностей, охорону пам’яток історії та культури.

Координує роботу щодо розроблення проекту районного бюджету та контролює його виконання.

Координує і контролює діяльність райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації та забезпечує взаємодію з органами  місцевого самоврядування з питань  виконання покладених  на державні адміністрації завдань та здійснення  органами місцевого  самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також безпосередньо  спрямовує діяльність структурних  підрозділів райдержадміністрації:

- управління фінансів;

- управління агропромислового розвитку;

- відділу управління персоналом апарату адміністрації.

 

Координує взаємодію адміністрації з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

- Баришівським відділенням Бориспільської місцевої прокуратури;

- Баришівським районним судом Київської області;

- Баришівським відділенням Переяслав-Хмельницького відділу поліції головного управління Національної поліції в Київській області;

- ВДАІ Баришівського РВ ГУ МВС України в Київській області;

- обласною інспекцією  держтехнагляду  по Баришівському району;

- Баришівською районною центральною лікарнею;

- управління Держгеокадастру у Баришівському районі Київської області;

- Баришівським об’єднаним управлінням Пенсійного Фонду України в    

  Київської області;

- Баришівською міжрайонною відділенням лабораторних досліджень ДУ «КЛЦ» МОЗ України;

- Управлінням держпромспоживслужби в Баришівському районі;

- Баришівською районною виконавчою дирекцією Київської області відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності;

- установою ЮА 45/95;

- Управлінням Державної казначейської служби України у Баришівському районі Київської області;

- Баришівським відділення Броварської ОДПІ головного управління міндоходів у Київській області;

Взаємодіє та сприяє діяльності :

- організаціям, установам  гуманітарної сфери;

- громадським організаціям району;

- опікунській раді;

- благодійним фондам;

- засобам масової  інформації;

- взаємовідносинам з адміністраціями  інших регіонів;

- районному  військовому  комісаріату;

- іншим об'єднанням громадян та юридичним  особам.

- першим міжрайонним відділенням ДАІ в Київській області;

- координаційній ради з питань захисту прав споживачів;

- районній спілці споживчих товариств;

- районним підприємствам, установам та організаціям торгівлі і побутового обслуговування;

- банківським  установам;

- контролю  за дотриманням правил паспортного режиму.

Координує комісії райдержадміністрації.

 

Загальні функціональні повноваження першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації

 

Перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату адміністрації відповідно до розподілу обов’язків:

1.Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України, актів  Президента  України та Кабінету Міністрів України, основних завдань та положень районної державної адміністрації у визначених сферах діяльності, рішень Баришівської районної ради, спрямовує, координує та контролю роботу відповідних структурних підрозділів, що належать до сфери управління райдержадміністрації щодо:

реалізації в районі послань Президента України, програм діяльності Кабінету Міністрів України, розробку відповідних заходів та планів;

здійснення державного контролю за напрямами, визначеними у статті 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”;

формування та виконання районного бюджету;

підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань;

розроблення і виконання районних програм та угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку району;

аналізу і оцінки стану економічного, соціального та культурного розвитку району у відповідних сферах;

забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Першого віце - прем’єр - міністра та Віце-прем’єр- міністрів України, голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації;

підготовки засідань консультативних, дорадчих, інших допоміжних органів, утворених головою районної державної  адміністрації.

 2. Вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

ініційованих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами в районі, структурними підрозділами райдержадміністрації;

взаємодії райдержадміністрації з районною радою, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами.

3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, планів роботи райдержадміністрації, інших документів, що утворюються в райдержадміністрації, вживає вичерпних заходів щодо забезпечення процедури їх підготовки, врегулювання розбіжностей між  розробниками проектів документів, візує та вносить на розгляд голови адміністрації доопрацьовані проекти.

4. Дає доручення структурним підрозділам райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків.

Організовує надання у встановленому порядку державних (адміністративних), інформаційних, у тому числі через мережу Інтернет, послуг підпорядкованими структурами.

5. Бере участь у розгляді питань відповідно до розподілу обов’язків в райдержадміністрації.

Від імені райдержадміністрації у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними і фізичними особами з питань, віднесених до його компетенції.

6. За дорученням голови райдержадміністрації представляє райдержадміністрацію з відповідними повноваженнями на переговорах з представниками іноземних державних органів, юридичних осіб та громадянами інших держав.

7. За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує розгляд депутатських запитів та депутатських звернень народних депутатів України та депутатів Київської обласної та районної рад, виступає в засобах масової інформації, дає інтерв’ю з питань, віднесених до власної компетенції.

8. В установленому порядку здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

9. Повертає ініціаторам звернення документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.

10. Сприяє органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у взаємодії з райдержадміністрацією та її апаратом.

11. Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

12. Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з громадськими організаціями з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, у встановленому порядку сприяє виконанню їх статутних завдань, забезпечує додержання законних прав цих об’єднань громадян.

13. Вносить голові адміністрації пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів адміністрації та їх заступників, а також пропозиції щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

14. Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються головою райдержадміністрації.

15. Погоджує структуру, штатний розпис, плани роботи структурних підрозділів адміністрації, згідно з розподілом обов’язків.

16. У встановленому порядку бере участь у проведенні атестації та щорічної оцінки виконання відповідними державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.

17. За рішенням голови райдержадміністрації здійснює інші функції і повноваження.

 

Перший заступник голови адміністрації

Гордієнко В.М.

 

Питання: адміністративно-територіального устрою, реалізації повноважень адміністрації у сфері здійснення державної економічної політики, комплексного соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, державної політики в агропромисловому комплексі, розвитку переробної промисловості в агропромисловому комплексі, сприяння розвитку різних форм власності і господарювання, виконання програм соціального розвитку села, реалізації державної політики у сфері культури, релігії та національностей, охороні пам’яток історії та культури, координує роботу щодо розроблення проекту районного бюджету та контролює його виконання.

У межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропопозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку  інфраструктури району.

Забезпечує реалізацію повноважень з питань запобігання виявлення корупції.

Забезпечує, відповідно до законодавства, вирішення питань опіки,  піклування та милосердя.

 

У разі відсутності голови адміністрації  виконує  його обов'язки.

 

Координує та контролює діяльність структурних  підрозділів адміністрації:

- відділу реєстрації;

- архівного сектору;

- служби у справах дітей та сім’ї;

- управління соціального захисту населення;

- Центру надання адміністративних послуг;

- відділу економічного розвитку і торгівлі.

  

Координує діяльність адміністрації з :

- районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- ДКЗКОР  дитячий санаторій „Поляна” ;

- Баришівським  районним  центром зайнятості;

- районним інформаційнним агентством «Баришівський вісник»;

- управлінням Держгеокадастру Баришівському районі (в межах доручень голови);

Взаємодіє та сприяє діяльності:

- відділенню НАСК “Оранта”;

- комітету товариства  Червоного Хреста;

- опікунській  раді;

- громадським організаціям  з реалізації соціальної політики;

- конкурсній комісії;

- міжрайонного військового комісаріату;

 

Координує комісії райдержадміністрації.

 

Заступник голови адміністрації

Маренич Ф.В.

Питання:реалізація повноважень райдержадміністрації у сфері транспорту і зв’язку, капітальних вкладень, житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу, будівництва, дорожнього господарства, надзвичайних ситуацій, житлових питань, планування та обліку, містобудування та архітектури.

У межах повноважень вносить на розгляд голови райдержадміністрації  пропозиції щодо інвестиційних проектів та залучення інвестицій для розвитку  інфраструктури району та у галузі ветеринарної медицини, у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

У разі відсутності першого заступника голови           адміністрації  виконує  його обов'язки.

 

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів адміністрації:

- відділу цивільного захисту та житлово-комунального господарства;

- відділу містобудування та архітектури.

 

Координує діяльність адміністрації з :

- Баришівською житлово-експлуатаційною конторою;

- Трубізьким міжрайонним управлінням водного господарства;

- КП „Баришівкатепломережа”;

- КП  Баришівської районної ради „Райводокнал”;

- Баришівським відділенням Переяслав-Хмельницької філією газового господарства;

- Баришівським ДРП Згурівського районного дорожнього управління";

- Баришівським районним підрозділом ЗАТ "Київобленерго" ;

- СЛД №6 РТЦ 223 КМФ ПАТ «Укртелеком»;

- будівельними та ремонтно-будівельними організаціями;

- Управлінням Держпромспоживслужби у Баришівському районі.

 

Взаємодіє та сприяє діяльності:

- бюро технічної інвентаризації;

- проекто-виробничим, архітектурно-планувальним бюро;

- гідрометеостанцією;

- Баришівським лісництвом;

- Баришівською районною організацією ветеранів;

- Баришівською районною організацією української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів).

Координує комісії райдержадміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації

Брилюк Т.О.

Питання: розробляє структуру та штатний розпис апарату адміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації, організовує використання коштів, виділених на утримання апарату, організації роботи апарату; формування матеріально-технічного забезпечення діяльності адміністрації, взаємодії з райдержадміністраціями та їх посадо­вими особами із зазначених питань, співпраці з органами місцевого самоврядування, взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими орга­нізаціями і політичними партіями, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством; забезпечує державну підтримку масової інформації району та у сфері внутрішньої політики.

Реалізація повноважень адміністрації у сфері фізкультури і спорту, сім’ї та молоді, соціальної політики, тендерної політики, гуманітарної політики, в галузі освіти, науки, культури, релігій та  національностей.

 

Координує та контролює діяльність відділів апарату та структурних  підрозділів адміні­страції:

- відділу організаційної роботи та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації;

- відділу юридичного забезпечення та звернень громадян апарату райдержадміністрації;

- загального відділу апарату райдержадміністрації;

- відділу фінансового - господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

- взаємодію з правоохоронними органами, оборонної та  мобілізаційної   роботи апарату райдержадміністрації;

- відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;

 - управління освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації;

- відділу культури.

 

Взаємодіє та сприяє діяльності:

- спортивного  комплексу «Прогрес»;

- Центру позашкільної роботи „Мрія”;

- комісії з питань  нагородження.

 

Координує комісії райдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату адміністрації  Т.О. Брилюк

 

Додаток 2 

до розпорядження голови Баришівської

районної державної адміністрації

від “ __” ________ 2016 року  № ___

 

ЗДІЙСНЕННЯ  ОБОВ’ЯЗКІВ

Голови, першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації  у разі їх відсутності або за наявності відповідної вакансії

Посада

Хто  заміщає

Голова адміністрації

Клименко М.Ф.

 Перший заступник голови адміністрації

   Гордієнко В.М.

 

 

Перший заступник голови  адміністрації 

Гордієнко В.М.

 

Заступник голови адміністрації

Маренич Ф.В.

 

Керівник апарату адміністрації

Брилюк Т.О.

Заступник голови адміністрації

Маренич Ф.В.

 

Перший заступник голови адміністрації

Гордієнко В.М.

 

Перший заступник голови адміністрації

Гордієнко В.М.

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації   Т.О. Брилюк